JAN PATOČKA, 1907-1977  
  Sebrané spisy Jana Patočky. Red. Ivan Chvatík a Pavel Kouba. Praha: OIKOYMENH, 1996-.   
     
     
Díl Sebrané spisy Jana Patočky. Red. Ivan Chvatík a Pavel Kouba. Praha: OIKOYMENH, 1996-.  Exempláře ve fondu FLÚ
1. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. I, Stati z let 1929-1952. K vydání připravili Ivan Chvatík a Pavel Kouba. 1996. 505 s. ISBN 80-86005-24-0. B 13523/1 c
2. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. II, Stati z let 1970-1977. Nevydané texty a přednášky ze sedmdesátých let. K vydání připravili Ivan Chvatík a Pavel Kouba. 1999. 398 s. ISBN 80-86005-91-7. B 13523/2 c
3. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. III, Kacířské eseje o filosofii dějin. Varianty a přípravné práce z let 1973-1977. Dodatky k Péči o duši I a II. K vydání připravili Ivan Chvatík a Pavel Kouba. 2002. 842 s. ISBN 80-7298-054-8. B 13523/3
4.-5. Umění a čas: [soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění]. 1. díl, Publikované studie. 2. díl, Nepublikované texty, recenze, náčrty. K vydání připravili Daniel Vojtěch a Ivan Chvatík. Praha: OIKOYMENH: Filosofia, 2004. 2 sv. (543; 451 s.). ISBN 80-7007-198-2 (1. sv.; FIlosofia). ISBN 80-7298-113-7 (1. sv.; OIKOYMENH). ISBN 80-7007-199-0 (2. sv.; Filosofia). ISBN 80-7298-114-5 (2. sv.; OIKOYMENH).  B 13523/4
B 13523/5
6. Fenomenologické spisy I. Přirozený svět: texty z let 1931-1949. K vydání připravili Ivan Chvatík a Jan Frei. Praha: OIKOYMENH: Filosofia, 2008. 471 s. ISBN 978-80-7007-275-2 (Filosofia). ISBN 978-80-7298-307-0 (OIKOYMENH). B 13523/6
7. Fenomenologické spisy II. Co je existence: publikované texty z let 1965-1977. K vydání připravili Pavel Kouba a Ondřej Švec. Praha: OIKOYMENH: Filosofia, 2009. 669 s. ISBN 978-80-7007-332-2 (Filosofia). ISBN 978-80-7298-420-6 (OIKOYMENH). B 13523/7
8/1. Fenomenologické spisy III/1. Nitro a svět: nepublikované texty ze 40. let. K vydání připravili Ivan Chvatík, Jan Frei a Jan Puc. 2014. 341 s. ISBN 978-80-7298-450-3 . B 13523/8/1
8/2. Fenomenologické spisy III/2. O zjevování : nepublikované studie, fragmenty a poznámky z 50. - 70. let. Tento svazek připravili k vydání Ivan Chvatík a Pavel Kouba. 2016. 817 s. ISBN 978-80-7298-225-7. B 13523/8/2
9. Komeniologické studie: soubor textů o J.A Komenském. I., Texty publikované v letech 1941-1958. K vydání připravila Věra Schifferová. 1997. 426 s. ISBN 80-86005-52-6. B 13523/9 c           Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská B 204/1
10. Komeniologické studie: soubor textů o J.A Komenském. II., Texty publikované v letech 1959-1977. K vydání připravila Věra Schifferová. 1998. 396 s. ISBN 80-86005-75-5. B 13523/10 c            Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská B 204/2
11. Komeniologické studie: soubor textů o J.A Komenském. III., Nepublikované texty. K vydání připravila Věra Schifferová. Praha: Filosofia: OIKOYMENH, 2003. 671 s. ISBN 80-7007-179-6 (Filosofia). ISBN 80-7298-079-3 (OIKOYMENH). B 13523/11            Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská B 204/3
12. Češi: soubor textů k českému myšlení a českým dějinám. I, Práce publikované. K vydání připravili Karel Palek a Ivan Chvatík. Praha: Filosofia: OIKOYMENH, 2006. 901 s. ISBN 80-7007-230-X (Filosofia). ISBN 80-7298-181-1 (OIKOYMENH). B 13523/12
13. Češi: soubor textů k českému myšlení a českým dějinám. II, Práce nepublikované. K vydání připravili Karel Palek a Ivan Chvatík. Praha: Filosofia: OIKOYMENH, 2006. 518 s. ISBN 80-7007-231-8 (Filosofia). ISBN 80-7298-182-X (OIKOYMENH). B 13523/13
14/4. Platónova péče o duši a spravedlivý stát: [přednášky k antické filosofii IV]. K vydání připravil Jiří Polívka. Praha: Filosofia: OIKOYMENH, 2012. 313 s. ISBN 978-80-7007-374-2 (Filosofia). ISBN 978-80-7298-476-3 (OIKOYMENH). B 13523/14/4
15. Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové : texty z 50. a 60. let. Tento svazek připravil k vydání Ivan Chvatík. Praha : OIKOYMENH : Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., 2018. 635 s. ISBN 978-80-7298-523-4.  B 13523/15
17. Němec, Jiří, ed. a Souček, David, ed. Jan Patočka: bibliografie 1928-1996. 1997. 303 s. ISBN 80-86005-34-8. B 13523/17 c            Exemplář ve fondu FLUKOM, Jilská C 383
20. Dopisy Václavu Richterovi: soubor korespondence z pozůstalosti. K vydání připravili Ivan Chvatík a Jiří Michálek. 2001. 263 s. ISBN 80-7298-029-7. B 13523/20 c
21. Korespondence s komeniology I: s přílohami o Chartě 77, norském vydání Kacířských esejů aj. K vydání připravili Věra Schifferová, Ivan Chvatík a Tomáš Havelka. 2011. 653 s. ISBN 978-80-7298-439-8. B 13523/21
22. Korespondence s komeniology II. K vydání připravili Věra Schifferová a Ivan Chvatík. 2011. 366 s. ISBN 978-80-7298-460-2. B 13523/22