FRIEDRICH NIETZSCHE, 1844-1900  
Standardní edicí Nietzschových spisů byla v první polovině XX. století tzv. „Großoktavausgabe“, která vycházela v Lipsku v nakl. C. G. Naumann a později A. Kröner v letech 1894–1926. Odkazují na ni všechny velké předválečné interpretace Nietzscheho, např. Heideggerova, Jaspersova či Löwithova. Tato historicky významná edice je dostupná v seminární knihovně ÚFaR FF UK. Svazky XV a XVI obsahovaly tzv. „Vůli k moci“, materiál z pozůstalosti druhé poloviny 80. let, tematicky uspořádaný (a zčásti zmanipulovaný) Nietzscheho sestrou a P. Gastem, poprvé publikovaný v rámci tzv. „Taschenbuchausgabe“ v roce 1906 (Leipzig, C. G. Naumann).
Od poloviny 50. let se stalo základním pramenem vydání K. Schlechty, F. Nietzsche, Werke in drei Bänden, vycházející nejprve v Mnichově (Hanser), později v Darmstadtu (Wissenschaftliche Buchgesellschaft); Karl Schlechta převzal materiál pozůstalosti ze starších edic, ale uspořádal jej čistě chronologicky.
Od roku 1967 vychází kritické vydání spisů i dopisů připravené Giorgiem Collim a Mazzinem Montinarim: F. Nietzsche, Werke. Kritische Gesamtausgabe (Berlin, de Gruyter 1967 nn., dosud cca 40 svazků), a F. Nietzsche, Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe (Berlin, de Gruyter 1975 nn.).  Textově identické s touto kritickou edicí je studijní vydání děl a pozůstalosti z let 1869–1889, F. Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, resp. Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden, vycházející v nakl. de Gruyter a dtv. V poslední době začala být vydávána i transkribovaná faksimile Nietzschových rukopisů.

  NIETZSCHE, Friedrich. Nietzsche Werke: kritische Gesamtausgabe. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari; weitergeführt von Volker Gerhardt … [et al.]. Berlin: Walter de Gruyter, 1967-.  
  Volně přístupné texty na adrese:  
  http://www.nietzschesource.org/  
  NIETZSCHE, Friedrich. Werke in drei Bänden. München: Hanser, c1954-1956.  
  NIETZSCHE, Friedrich. Sämtliche Werke: kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Neuasug. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1999. ISBN 3-423-59044-0.  
  NIETZSCHE, Friedrich. Sämtliche Werke: kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. 2. durchges. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1988.  
     
Abt./Bd. NIETZSCHE, Friedrich. Nietzsche Werke: kritische Gesamtausgabe. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari; weitergeführt von Volker Gerhardt … [et al.]. Berlin: Walter de Gruyter, 1967-. Exempláře ve fondu FLÚ
1/1. Abt. 1. Bd. 1., Nachgelassene Aufzeichnungen: Anfang 1852 - Sommer 1858. 1995. 397 s. ISBN 3-11-013007-6. B 7721/1/1 - poškozeno povodní
1/2. Abt. 1. Bd. 2., Nachgelassene Aufzeichnungen: Herbst 1858 - Herbst 1862. 2000. 528 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
1/3. Abt. 1. Bd. 3., Nachgelassene Aufzeichnungen: Herbst 1862 - Sommer 1864. 2006. 479 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
1/4. Abt. 1. Bd. 4., Nachgelassene Aufzeichnungen: Herbst 1864 - Frühjahr 1868. 2006. 586 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
1/5. Abt. 1. Bd. 5., Nachgelassene Aufzeichnungen: Frühjahr 1868 - Herbst 1869. 2003. 440 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
2/1. Abt. 2. Bd. 1., Philologische Schriften: (1867-1873). 1982. ISBN 3-11-008694-8. B 7721/2/1 a
2/2. Abt. 2. Bd. 2., Vorlesungsaufzeichnungen (SS 1869 - WS 1869/70). Anhang: Nachschriften von Vorlesungen Nietzsches. 1993. xi, 446. ISBN 3-11-009922-5. B 7721/2/2 - poškozeno povodní
2/3. Abt. 2. Bd. 3., Vorlesungsaufzeichnungen (SS 1870 - SS 1871). 1993. vi, 441. ISBN 3-11-013915-4. B 7721/2/3 - poškozeno povodní
2/4. Abt. 2. Bd. 4., Vorlesungsaufzeichnungen (WS 1871/72 - WS 1874/75). 1995. vi, 637 s. ISBN 3-11-013912-X. B 7721/2/4 - poškozeno povodní
2/5. Abt. 2. Bd. 5., Vorlesungsaufzeichnungen (WS 1874/75  - WS 1878/79). 1995. vi, 527 s. ISBN 3-11-013913-8. B 7721/2/5 - poškozeno povodní
3/1. Abt. 3. Bd. 1., Die Geburt der Tragödie. Unzeitgemäße Betrachtungen I-III (1872-1874). 1972. 427 s. ISBN 3-11-004227-4. B 7721/3/1 a
3/2. Abt. 3. Bd. 2., Nachgelassene Schriften 1870-1873. 1973. vi, 394 s.  B 7721/3/2 a
3/3. Abt. 3 Bd. 3., Nachgelassene Fragmente: Herbst 1869 bis Herbst 1872. 1978. 445 s. ISBN 3-11-007469-9. B 7721/3/3 a
3/4. Abt. 3 Bd. 4., Nachgelassene Fragmente: Sommer 1872 bis Ende 1874. 1978. 463 s. ISBN 3-11-007471-0. B 7721/3/4 a
3/5/1. Abt. 3 Bd. 5.1., Nachbericht zur dritten Abteilung. Kritischer Apparat: Die Geburt der Tragödie. Unzeitgemässe Betrachtungen I-III.Nachgelassene Schriften 1870-1873. 1997. vii, 916 s.  B 7721/3/5/1 - poškozeno povodní
3/5/2. Abt. 3 Bd. 5.1., Nachbericht zur dritten Abteilung. Kritischer Apparat: Nachgelassene Fragmente Herbst 1869 bis Ende 1874. Beschreibung der Manuskripte. Erläuterungen.1997. s. 919-1704. B 7721/3/5/2 - poškozeno povodní
4/1. Abt. 4. Bd. 1., Richard Wagner in Bayreuth. (Unzeitgemäße Betrachtungen IV). Nachgelassene Fragmente Anfang 1875 -Frühling 1876. 1967. 366 s.  B 7721/4/1 a
4/2. Abt. 4. Bd. 2., Menschliches, Allzumenschliches. Erster Band. Nachgelassene Fragmente 1876 - Winter 1877/78. 1967. 586 s.  B 7721/4/2 a
4/3. Abt. 4. Bd. 3., Menschliches, Allzumenschliches. Zweiter Band. Nachgelassene Fragmente Frühling 1878 - November 1879. 1967. 482 s. B 7721/4/3 a
4/4. Abt. 4 Bd. 4., Nachbericht zur vierten Abteilung: Richard Wagner in Bayreuth. Menschliches, Allzumenschliches I. u.II. Nachgelassene Fragmente (1875-1879). 1969. viii, 612 s. B 7721/4/4 - převazba Jenštejn, B 7721/4/4 a
5/1. Abt. 5. Bd. 1., Morgenröthe. Nachgelassene Fragmente. Anfang 1880 bis Frühjahr 1881. 1971. 769 s. ISBN 3-11-001828-4. B 7721/5/1 a
5/2. Abt. 5. Bd. 2., Idyllen aus Messina. Die Fröhliche Wissenschaft. Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1881 bis Sommer 1882. 1973. viii, 588 s. ISBN 3-11-004477-3. B 7721/5/2 a
5/3. Abt. 5. Bd. 3., Nachbericht zum ersten Band der fünften Abteilung. Morgenröthe. 2003.  NENÍ VE FONDU FLÚ
6/1. Abt. 6. Bd. 1., Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle Keinen (1883-1885). 1968. 410 s. B 7721/6/1 a
6/2. Abt. 6. Bd. 2., Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der Moral (1886-1887). 1968. 430 s. B 7721/6/2 a
6/3. Abt. 6. Bd. 3., Der Fall Wagner. Götzen-Dämmenrungen. Nachgelassene Schriften (August 1888 - Anfang Januar 1889). Der Antichrist. Ecce homo. Dionysos-Dithyramben. Nietzsche contra Wagner. 1969. 449 s. B 7721/6/3 a
6/4. Abt. 6. Bd. 4., Nachbericht zum ersten Band der sechsten Abteilung: Also sprach Zarathustra. 1991. 987 s. B 7721/6/4 - poškozeno povodní
7/1. Abt. 7. Bd. 1., Nachgelassene Fragmente. Juli 1882 bis Winter 1883-1884. 1977. viii, 742 s. ISBN  3-11-004979-1. B 7721/7/1 a
7/2. Abt. 7. Bd. 2., Nachgelassene Fragmente. Frühjahr bis Herbst 1884. 1974. 321 s. ISBN  3-11-004740-3. B 7721/7/2 a
7/3. Abt. 7. Bd. 3., Nachgelassene Fragmente. Herbst 1884 bis Herbst 1885. 1974. 469 s. ISBN  3-11-004741-1. B 7721/7/3 - převazba Jenštejn, B 7721/7/3 a
7/4/1. Abt. 7. Bd. 4.1., Nachbericht zur siebenten Abteilung. Nachgelassene Fragmente Juli 1882-Winter 1883/84. 1984. x, 379 s. ISBN 3-11-007905-4. B 7721/7/4/1 a
7/4/2. Abt. 7. Bd. 4.2., Nachbericht zur siebenten Abteilung. Nachgelassene Fragmente Juli 1882-Winter 1883/84. 1984. x, 379 s. ISBN 3-11-007905-4. B 7721/7/4/2 a
8/1. Abt. 8. Bd. 1., Nachgelassene Fragmente Herbst 1885 bis Herbst 1887. 1974. xii, 367 s. ISBN 3-11-004741-1. B 7721/8/1 a
8/2. Abt. 8. Bd. 2., Nachgelassene Fragmente Herbst 1887 bis März 1888. 1970. ix, 475 s. B 7721/8/2 a
8/3. Abt. 8. Bd. 3., Nachgelassene Fragmente Anfang 1888 bis Anfang Januar 1889. 1972. viii, 480 s. ISBN 3-11-004192-8. B 7721/8/3 - převazba Jenštejn, B 7721/8/3 a
9/1. Abt. 9. Bd. 1. Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in differenzierter Transkription. Notizheft N VII 1. 2001. 194 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
9/2. Abt. 9. Bd. 2. Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in differenzierter Transkription. Notizheft N VII 2. 2001. 194 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
9/3. Abt. 9. Bd. 3. Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in differenzierter Transkription. Notizheft N VII 3, Notizheft N VII 4. 2001. 188 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
9/4. Abt. 9. Bd. 4. Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in differenzierter Transkription nach Marie-Luise Haase und Michael Kohlenbach. Arbeitshefte W I 3 -W I 4 - W I 5 - W I 6 - W I 7. 2004. 368 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
9/5. Abt. 9. Bd. 5. Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in differenzierter Transkription nach Marie-Luise Haase und Michael Kohlenbach. Arbeitshefte W I 8. 2005. 290 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
9/6. Abt. 9. Bd. 6. Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in differenzierter Transkription nach Marie-Luise Haase und Michael Kohlenbach. Arbeitshefte W II 1 und W II 2. 2006. 291 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
9/7. Abt. 9. Bd. 7. Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in differenzierter Transkription nach Marie-Luise Haase und Michael Kohlenbach. Arbeitshefte W II 3 und W II 4. 2008. 127 s. ISBN 978-3-11-18187-1. NENÍ VE FONDU FLÚ
9/8. Abt. 9. Bd. 8. Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in differenzierter Transkription nach Marie-Luise Haase und Michael Kohlenbach. Arbeitshefte W II 5. 2009. 190 s. ISBN 978-3-11-097785-1. NENÍ VE FONDU FLÚ
9/9. Abt. 9. Bd. 9. Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in differenzierter Transkription nach Marie-Luise Haase und Michael Kohlenbach. Arbeitshefte W II 6 und W II 7. 2011. x, 164 s. ISBN 978-3-11-022875-5. NENÍ VE FONDU FLÚ
9/10. Abt. 9. Bd. 10. Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in differenzierter Transkription nach Marie-Luise Haase und Michael Kohlenbach. Arbeitshefte W II 8 und W II 9. 2015. x, 154, 132 s. ISBN 978-3-11-031279-9. NENÍ VE FONDU FLÚ
9/11. Abt. 9. Bd. 11. Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in differenzierter Transkription nach Marie-Luise Haase und Michael Kohlenbach. Arbeitshefte W II 6 und W II 7. 2017.  NENÍ VE FONDU FLÚ
9/12. Abt. 9. Bd. 12. Aufzeichnungen aus den Archivmappen Mp XIV, Mp XV und Mp XVI. 2021. NENÍ VE FONDU FLÚ
9/13. Abt. 9. Bd. 13. Aufzeichnungen aus den Archivmappen Mp XVII und Mp XVIII sowie verstreute Aufzeichnungen. 2022. DOSUD NEVYŠLO
Bd. NIETZSCHE, Friedrich. Werke in drei Bänden. München: Hanser, c1954-1956. Exempláře ve fondu FLÚ
1.-3. Werke in drei Bänden. [herausgegeben von Karl Schlechta]. München: Hanser, c1954-c1956. 3 sv. (1279; 1275; 1476 s.) ISBN 3-446-10819-X (sv. 1.; dotisk).  ISBN 3-446-10821-1 (sv.2.; dotisk).  ISBN 3-446-10823-8 (sv. 3.; dotisk).  ISBN 3-446-10817-3 (soubor; dotisk).  A 22798/1
A 22798/2
A 22798/3
4. SCHLECHTA, Karl. Nietzsche-Index zu den Werken in drei Bänden. München: Hanser, 1984. 517 s. ISBN 3-446-10840-8. A 22798/Index
Bd. NIETZSCHE, Friedrich. Sämtliche Werke: kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Neuasug. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1999. ISBN 3-423-59044-0. Exempláře ve fondu FLÚ
1. 1. Die Geburt der Tragödie. 919 s. A 21854/1 - převazba Jenštejn
2. 2. Menschliches Allzumenschliches I. und II. 715 s.  A 21854/2 - převazba Jenštejn
3. 3. Morgenröte. 666 s. A 21854/3 - převazba Jenštejn
4. 4. Also sprach Zarathustra I-IV. 420 s. A 21854/4 - převazba Jenštejn
5. 5. Jenseits von Gut und Böse. 424 s. A 21854/5 - převazba Jenštejn
6. 6. Der Fall Wagner. 461 s. A 21854/6 - převazba Jenštejn
7. 7. Nachgelassene Fragmente 1869-1874. 840 s. A 21854/7 - převazba Jenštejn
8. 8. Nachgelassen Fragmente 1875-1879. 624 s. A 21854/8 - převazba Jenštejn
9. 9. Nachgelassen Fragmente 1880-1882. 687 s. A 21854/9 - převazba Jenštejn
10. 10. Nachgelassen Fragmente 1882-1884. 666 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
11. 11. Nachgelassen Fragmente 1884-1885. 728 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
12. 12. Nachgelassen Fragmente 1885-1887. 582 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
13. 13. Nachgelassen Fragmente 1887-1889. 668 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
14. 14. Kommentar zu den Bänden 1-13. 778 s.  NENÍ VE FONDU FLÚ
15. 15. Chronik zu Nietzches Leben. 367 s. A 21854/15 - převazba Jenštejn
Bd. NIETZSCHE, Friedrich. Sämtliche Werke: kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. 2. durchges. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1988. Exempláře ve fondu FLÚ
1. 1. Die Geburt der Tragödie; Unzeitgemäße Betrachtungen I-IV; Nachgelassene Schriften 1870-1873. 924 s. ISBN 3-423-02221-3. A 25317/1
2. 2. Menschliches Allzumenschliches I. und II. 718 s. ISBN 3-423-02222-1. A 25317/2
3. 3. Morgenröte. 666 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
4. 4. Also sprach Zarathustra I-IV. 420 s. ISBN 3-423-02224-8. A 25317/4
5. 5. Jenseits von Gut und Böse; Zur Genealogie der Moral. 424 s. ISBN 3-423-02225-6. A 25317/5
6. 6. Der Fall Wagner; Götzen-Dämmerung; Der Antichrist; Ecce homo; Dionysos-Dithyramben; Nietzsche contra Wagner. 461 s. ISBN 3-423-02226-4. A 25317/6
7. 7. Nachgelassene Fragmente 1869-1874. 840 s. ISBN 3-423-02227-2. A 25317/7
8. 8. Nachgelassen Fragmente 1875-1879. 624 s. ISBN 3-423-02228-0. A 25317/8
9. 9. Nachgelassen Fragmente 1880-1882. 687 s. ISBN 3-423-02229-9. A 25317/9
10. 10. Nachgelassen Fragmente 1882-1884. 666 s. ISBN 3-423-02230-2. A 25317/10
11. 11. Nachgelassen Fragmente 1884-1885. 728 s. ISBN 3-423-02231-0. A 25317/11
12. 12. Nachgelassen Fragmente 1885-1887. 582 s. ISBN 3-423-02232-9. A 25317/12
13. 13. Nachgelassen Fragmente 1887-1889. 668 s. ISBN 3-423-02233-7.  A 25317/13
14. 14. Kommentar zu den Bänden 1-13. 778 s. ISBN 3-423-02234-5. A 25317/14
15. 15. Chronik zu Nietzches Leben; Konkordanz; Verzeichnis der Gedichte; Gesamtregister. 367 s. ISBN 3-423-02235-3. A 25317/15