TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK, 1850-1937  
  Spisy T.G. Masaryka. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1990-  
  Korespondece TGM. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2001-.  
  Masarykův sboník. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 1925- . ISSN 1801-6286.  
  POLÁK, Stanislav. T.G. Masaryk: za ideálem a pravdou. Praha: Masarykův ústav, 2000-.  
  T.G. Masaryk: bibliografie k životu a dílu. Praha: Filozofický ústav Československé akademie věd: Národní knihovna, 1992-.  
     
Díl Spisy T.G. Masaryka. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1990- Exempláře ve fondu FLÚ
1. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1998. 221 s. ISBN 80-901971-4-0. B 13481/1 b
2. Základové konkretné logiky: (třídění a soustava věd). Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2001. 205 s. ISBN 80-86142-11-6. B 13481/2 c
3. Pokus o konkrétní logiku: (třídění a soustava věd). Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2001. 261 s. ISBN 80-86495-05-1. B 13481/3 b
4. Univerzitní přednášky. I, Praktická filozofie. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2012. 471 s. ISBN 978-80-86142-39-5. B 13481/4
5. Univerzitní přednášky. II. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2014. 568 s. ISBN 978-80-86142-50-0. B 13481/5
6. Česká otázka; Naše nynější krize; Jan Hus. Česká otázka. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000. 492 s. ISBN 80-902659-3-6. B 13481/6 b
7. Karel Havlíček: snahy a tužby politického probuzení. Praha: Ústav Tomáše Garrigua Masaryka, 1996. 381 s.  ISBN 80-86142-00-0. B 13481/7 b
8. Moderní člověk a náboženství. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000. 222 s. ISBN 80-86142-08-6. B 13481/8 b
9.-10. Otázka sociální: základy marxismu filosofické a sociologické. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000. 2 sv. (283; 299 s.) ISBN 80-902659-9-5 (sv. 1), ISBN 80-86495-00-0. B 13481/9 b
B 13481/10 c
11.-13. Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1995-1996. 3 sv. (394; 495; 456 s.). ISBN 80-901971-1-6 (sv. 1). ISBN 80-901971-6-7 (sv. 2). ISBN 80-901971-5 (sv. 3). B 13481/11 b
B 13481/12 b
B 13481/13 b
14. Nová Evropa: stanovisko slovanské. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2016. 255 s. ISBN 978-80-86142-55-5. B 13481/14
15. Světová revoluce: za války a ve válce 1914-1918. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005. 639 s. ISBN 80-86495-27-2. B 13481/15
16. Juvenilie: studie a stati 1876-1881. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1993. 170 s. ISBN 80-901478-2-8. B 13481/16 b
17. Přednášky a studie z let 1882-1884: (Hume - Pascal - Buckle - O studiu děl básnických). Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1998. 182 s. ISBN 80-86142-04-3. B 13481/17
18. Z počátků Athenaea: texty z let 1883-1885. Praha: Ústav T.G. Masaryka: Masarykův ústav AV ČR, 2004. 379 s. ISBN 80-86142-15-9 (Ústav T.G. Masaryka). ISBN 80-86495-24-8 (Masarykův ústav AV ČR) B 13481/18
19. Z bojů o rukopisy: texty z let 1886-1888. Praha: Ústav T.G. Masaryka: Masarykův ústav AV ČR, 2004. 685 s. ISBN 80-86495-25-6 (Masarykův ústav). ISBN 80-86142-16-7 (Ústav T.G. Masaryka). B 13481/19
20. Slovanské studie a texty z let 1889-1891. Praha: Ústav T.G. Masaryka: Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2007. 678 s. ISBN 978-80-86142-19-7 (Ústav T.G. Masaryka). ISBN 978-80-86495-36-1. B 13481/20
21. Parlamentní projevy 1891-1893. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2001. 450 s. ISBN 80-86495-10-8. B 13481/21 b
22. Budování národního programu (1892-1897). DOSUD NEVYŠLO
23. Hilsneriáda a práce z let (1898-1900). DOSUD NEVYŠLO
24. Ideály humanitní a jiné práce. DOSUD NEVYŠLO
25. Ideály humanitní: a texty z let 1901-1903. Praha: Ústav T.G. Masaryka: Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2011. 519 s. ISBN 978-80-86142-36-4 (Ústav T.G. Masaryka). ISBN 978-80-86495-64-4 (Masarykův ústav AV ČR). B 13481/25
26. Z bojů o náboženství: a texty z let 1904-1906. Praha: Ústav T.G. Masaryka: Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2014. 694 s. ISBN 978-80-86142-49-4 (Ústav T. G. Masaryka). ISBN 978-80-87782-25-5 ( Masarykův ústav a Archiv AV ČR).  B 13481/26
27. Politika vědou a uměním (1909-1911). DOSUD NEVYŠLO
28. Politika vědou a uměním: texty z let 1911-1914. Praha: Ústav T.G. Masaryka: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 575 s. ISBN 978-80-86142-37-1 (Ústav T. G. Masaryka). ISBN 978-80-86495-76-7 ( Masarykův ústav a Archiv AV ČR).  B 13481/28
29. Parlamentní projevy 1907-1914. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2011. 694 s. ISBN 80-86495-11-6.  B 13481/29
30.-31. Válka a revoluce: články, memoranda, přednášky, rozhovory. Praha: Ústav T.G. Masaryka: Masarykův ústav AV ČR, 2005-. 2 sv. (346; 357 s.). ISBN 80-86142-18-3 (sv. 1). ISBN 978-80-86142-32-6. (sv. 2). B 13481/30
B 13481/31
32. Válka a revoluce III. 1918. Praha: Ústav T.G. Masaryka: Masarykův ústav AV ČR, 2017. 245 stran. ISBN  978-80-86142-58-6 (sv. 3).  B 13481/32
33.  Cesta demokracie. I. Projevy, články, rozhovory 1918-1920. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2003. 439 s. ISBN 80-86495-14-0. B 13481/33
34.  Cesta demokracie. II. Projevy, články, rozhovory 1921-1923. Praha: Ústav T.G. Masaryka: Masarykův ústav AV ČR, 2007. 527 s. ISBN 978-80-86142-25-8 (Ústav T.G. Masaryka). ISBN 978-80-86495-43-9 (Masarykův ústav - Archiv AV ČR). B 13481/34
35.  Cesta demokracie. III. Projevy, články, rozhovory 1924-1928. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1994. 419 s. ISBN 80-901478-4-4. B 13481/35
36.  Cesta demokracie. IV. Projevy, články, rozhovory 1929-1937. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1997. 508 s. ISBN 80-901971-8-3. B 13481/36
37. ČAPEK, Karel. Hovory s T.G. Masarykem. Praha: Ústav T.G. Masaryka: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2007. 349 s. ISBN 978-80-86142-46-3 (Ústav T.G. Masaryka). ISBN 978-80-87782-09-5 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR). B 13481/37
38. LUDWIG, Emil. Duch a čin: rozmluvy s Masarykem. Praha: Ústav T.G. Masaryka: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 326 s. ISBN 978-80-86142-43-2 (Ústav T.G. Masaryka). ISBN 978-80-86495-94-1 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR). B 13481/38
39. Programy Masarykových politických stran : Česká strana lidová a Česká strana pokroková : texty z let 1900-1912. Praha: Ústav T.G. Masaryka,  2019. 642 s. ( Spisy T. G. Masaryka ; svazek 39 ) ISBN 978-80-86142-60-9 (Ústav T.G.Masaryka, o. p. s ;  vázáno).  B 13481/39
40. Rukopisné práce. DOSUD NEVYŠLO
Svazek Korespondece TGM. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2001-. Exempláře ve fondu FLÚ
1. Korespondece T.G. Masaryk - Bedřich Hlaváč. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2001. 334 s. ISBN 80-86495-09-4. B 19125/1 a
2.1. Korespondece T.G. Masaryk - Edvard Beneš : 1914-1918. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2004. 353 s. ISBN 80-86495-19-1. B 19125/2/1
2.2. Korespondece T.G. Masaryk - Edvard Beneš : 1918-1937. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 480 s. ISBN 978-80-87782-06-4. B 19125/2/2
3. Korespondece T.G. Masaryk - Karel Kramář. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005. 517 s. ISBN 80-86495-33-7. B 19125/3
4. Korespondece TGM - MRŠ : T.G. Masaryk - slovenští veřejní činitelé (do r. 1918). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008. 190  s. ISBN 978- 80-86495-48-4. B 19125/4
5. Korespondece T.G. Masaryk - staročeši: TGM - FLR. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009. 365 s. ISBN 978-80-86495-59-0. B 19125/5
6. Korespondece T.G. Masaryk - Antonín Rezek : TGM - AR. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 148 s. ISBN 978-80-86495-69-9. B 19125/6
7. Korespondece T.G. Masaryk - Josef Kaizl. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 340 s. ISBN 978-80-86495-82-8. B 19125/7
8. Korespondece T.G. Masaryk - Antonín Švehla. Praha: Ústav T.G. Masaryka: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 199 s. ISBN 978-80-86142-44-9. B 19125/8
9.1. Korespondece T.G. Masaryk - Slované. Poláci, Rusové a Ukrajinci. 1. svazek. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. 509 s. ISBN 978-80-87782-42-2. B 19125/9/1
9.2. Korespondece T.G. Masaryk - Slované. Poláci, Rusové a Ukrajinci. 2. svazek. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. 733  s. ISBN 978-80-87782-55-2.  B 19125/9/2
9.3. Korespondece T.G. Masaryk - Slované. Jižní Slované. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Historický ústav AV ČR, 2015. 597 s. ISBN 978-80-87782-46-0 ( Masarykův ústav a Archiv AV ČR). ISBN 978-80-7286-266-5 (Historický ústav AV ČR). B 19125/9/3
Svazek Masarykův sboník. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 1925- . ISSN 1801-6286. Exempláře ve fondu FLÚ
1. Masarykův sborník : časopis pro studium života a díla T.G. Masaryka. Svazek 1, 1924-1925. Praha: Čin, 1925. 372 s. B 488/1 - poškozeno povodní
2. Masarykův sborník : časopis pro studium života a díla T.G. Masaryka. Svazek 2, 1926-1927. Praha: Čin, 1927. 368 s. B 6817/2, B 488/2 a - převazba Jenštejn
3. Masarykův sborník : časopis pro studium života a díla T.G. Masaryka. Svazek 3, 1928-1929. Praha: Čin, 1929. 368 s. B 488/3 - převazba Jenštejn
4. Masarykův sborník : časopis pro studium života a díla T.G. Masaryka. Svazek 4, T.G. Masarykovi k šedesátým narozeninám. Praha: Čin, 1930. 436 s. B 488/4 - převazba Jenštejn
5. Masarykův sborník : časopis pro studium života a díla T.G. Masaryka. Svazek 5, Vůdce generací 1. Praha: Čin, 1932. 483 s. B 488/5 - poškozeno povodní
6. Masarykův sborník : časopis pro studium života a díla T.G. Masaryka. Svazek 6, Vůdce generací 2. Praha: Čin, 1930-1931. 444 s. B 488/6 - poškozeno povodní
7. Masarykův sborník 7., T.G.M. a naše současnost (1980). Praha: Acadsemia, 1992. 552 s. B 12650/7 - poškozeno povodní
8. Masarykův sborník 8. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1993. 217 s.  B 12650/8
9. Masarykův sborník 9. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1997. 309 s.  B 12650/9
10. Masarykův sborník 10, 1996-1998. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000. 446 s. B 12650/10 a
11.-12. Masarykův sborník 11-12, 1999-2003. Praha: Masarykův ústav AV ČR: Ústav T.G. Masaryka, 2004. 713 s. B 12650/11-12
13. Masarykův sborník 13, 2004-2006. Praha: Masarykův ústav AV ČR: Ústav T.G. Masaryka, 2006. 539 s. B 12650/13
14. Masarykův sborník 14, 2006-2008. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Ústav T.G. Masaryka, 2009. 572 s. B 12650/14
Svazek POLÁK, Stanislav. T.G. Masaryk: za ideálem a pravdou. Praha: Masarykův ústav, 2000-. Exempláře ve fondu FLÚ
1. 1. 1850-1882. 2000. 495 s. ISBN 80-902659-5-2. B 14318/1 a
2. 2. 1882-1893. 2001. 499 s. ISBN 80-86495-02-7. B 14318/2 a
3. 3. 1893-1900. 2004. 483 s. ISBN 80-86495-20-5. B 14318/3
4. 4. 1900-1914. 2005. 708 s. ISBN 80-86495-34-5. B 14318/4
5. 5. 1915-1918. 2009. 566 s. ISBN 978-80-86495-56-9 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR). ISBN 978-80-86142-35-7 (Ústav T.G. Masaryka). B 14318/5
6. 6. 1919-1937. 2012. 335 s. ISBN 978-80-86495-90-3  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR). ISBN 978-80-86142-41-8 (Ústav T.G. Masaryka). B 14318/6
7. 7. Osobnost. 2014. 197 s. ISBN 978-80-87782-27-9 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR). ISBN 978-80-86142-48-7 (Ústav T.G. Masaryka). B 14318/7
Svazek T.G. Masaryk: bibliografie k životu a dílu. Praha: Filozofický ústav Československé akademie věd: Národní knihovna, 1992-. Exempláře ve fondu FLÚ
1. I. Knižní a jiné samostatně publikované práce TGM. 1992. 112 s. ISBN 80-7007-029-3. A 18995/1 b
2. II. Knižní a jiné samostatně publikované práce o životě a díle TGM. Praha: Národní knihovna: Filosofický ústav AV ČR, 1994. 255 s. ISBN 80-7050-177-4. A 18995/2 a