IMMANUEL KANT, 1724-1804  
Kant’s gesammelte Schriften, (Akademie-Ausgabe, 1902-dosud),  představují základní vydání Kantových děl. Vydání Wilhelma Weischedela Werke in sechs Bänden  je pro svou cenovou dostupnost nejpoužívanější mezi badateli a studenty na VŠ. Všechna ostatní vydání jsou historická, tj. výše zmíněnými vydáními překonaná a v bádání se nepoužívají. Weischedelovo vydání vyšlo v různých dotiscích v různém počtu svazků, avšak všechny jsou identické co do jejich obsahu. Druhé (1921-1923) i první (1912-1918) vydání Kantových spisů A. Buchenaua a E. Cassirera bylo ve své době významným počinem marburské novokantovské školy, avšak dnes je překonané (vyjma svazku 11: E. Cassirer: Kants Leben und Lehre, který je z celého vydání nejcennější). Vydání má tedy význam spíše pro studium vývoje novokantovství než pro studium Kantovy filosofie. Vydání Sämtliche Werke, hrsg. K. Vorländer (1873-1937) je zcela historické, tj. dnes překonané tzv. Akademickým vydáním Gesammelte Schriften (1902-dosud), byť Vorländerovy předmluvy k jednotlivým Kantovým spisům, které vycházejí dosud v nakladatelství Meiner, jsou dodnes cenným zdrojem historických informací.  Vydání Sämtliche Werke, hrsg. F. Gross (bez udání roku vydání) je opět zcela historické a dnes se vůbec nepoužívá.  (Ing. J. Chotaš PhD.)
  Kant's gesammelte Schriften. 1910-  
  Abteilungen I. Werke  
  Abteilungen II. Briefwechsel  
  Abteilungen III. Handschriftlicher Nachlass  
  Abteilungen IV. Vorlesungen  
  KANT, Immanuel. Werke in sechs Bänden. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. 2., nochmals überprüfter reprografischer Nachdruck der Ausgabe Darmstadt 1959. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1966.   
  KANT, Immanuel. Werke in sechs Bänden. Hrsg. von Wilhelm Weischedel.Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2016.  
  KANT, Immanuel. Werke. Berlin: B. Cassirer, 1921-1923.  
  Immanuel Kants Werke. Berlin: B. Cassirer, 1912-1921.  
  Immanuel Kants Sämmtliche Werke: in sechs Bänden. [Hrsg. von Felix Gross]. Leipzig: Insel-Verlag, 1912-1921.  
  Die Werke Immanuel Kant, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. Hrsg. Von Wilhelm Weischedel, Frankfurt am Main: Suhrkamp.  
     
Band Kant's gesammelte Schriften. 1910- Exempláře ve fondu FLÚ
  Abteilungen I. Werke  
1.-2. Bd. 1. - Bd. 2. Vorkritische Schriften. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: Reimer, 1910-1912. 2 sv. (xxi, 585; viii, 526 s.) I. 1747-1756, II. 1757-1777.  B 6134/1, B 6134/2
3. Bd. 3. Kritik der reinen Vernunft: zweite Auflage 1787. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: Reimer, 1911. ix, 594 s. B 6134/3
4. Bd. 4. Kritik der reinen Vernunft. Prolegomena. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: Reimer, 1911. viii, 655 s. B 6134/4
5. Bd. 5. Kritik der praktischen Vernunft. Kritik der Urtheilskraft. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: Reimer, 1913. xi, 544 s. B 6134/5
6. Bd. 6. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Die Metaphysik der Sitten. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: Reimer, 1914. x, 549 s. B 6134/6
7. Bd. 7. Der Streit der Fakultäten. Anthropologie in pragmatischen Hinsicht. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: Reimer, 1917. ix, 417 s. B 6134/7
8. Bd. 8. Abhandlungen nach 1781. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: de Gruyter, 1923. viii, 531 s. B 6134/8
9. Bd. 9. Logik. Physische Geographie. Pädagogik. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: de Gruyter, 1923. vii, 572 s. B 6134/9
  Abteilungen II. Briefwechsel  
10. - 13. Kant's Briefwechsel. Bd. 1-4. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: de Gruyter, 1922. 4 sv. (xx, 559; xv, 536; xvi, 442; xxxi, 699 s.) Bd. 1. 1747-1788, Bd. 2. 1789 - 1794, Bd. 3. 1795-1803, Bd. 4. Anmerkungen und Register. B 6134/10
B 6134/11
B 6134/12
B 6134/13
  Abteilungen III. Handschriftlicher Nachlass  
14. Bd 1. Mathematik. Physik und Chemie. Physische Geographie. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: de Gruyter, 1925. lx, 635 s. B 6134/14
15. Bd. 2. Anthropologie. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: de Gruyter, 1923. 2 sv. xiv, 982 s. B 6134/15/1, převazba Jenštejn B 6134/15/2
16. Bd. 3. Logik. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: de Gruyter, 1924. xvi, 875 s. B 6134/16
17.-18. Bd. 4. - Bd. 5. Metaphysik. Herausgegeben von der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: de Gruyter, 1926-1928. 2 sv. xviii, 745; xxiii, 725 s. B 6134/17, B 6134/18
19. Bd. 6. Moralphilosophie, Rechtsphilosophie und Religionsphilosophie. Herausgegeben von der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: de Gruyter, 1934. xiii, 660 s. B 6134/19
20. Bd. 7. Herausgegeben von der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: de Gruyter, 1942. xi, 523 s. B 6134/20
21.-22. Bd. 8. - Bd. 9. Opus postumum. Herausgegeben von der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: de Gruyter, 1936-1938. 2 sv. xiii, 645; viii, 824 s. 1. Hälfte. Convolut I bis VI -- 2. Hälfte. Convolut VII bis XIII. B 6134/21
B 6134/22
23. Bd. 10. Vorarbeiten und Nachträge. Herausgegeben von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin: de Gruyter, 1955. xv, 545 s. B 6134/23
  Abteilungen IV. Vorlesungen  
24.-1. Bd. 1. Vorlesung über Logik. Häfte 1. Berlin: Reimer, 1966. 496 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
24.-2. Bd. 1. Vorlesung über Logik. Häfte 2. Berlin: Reimer, 1966. s. 502-1102 NENÍ VE FONDU FLÚ
25. Bd. 2. Vorlesungen über Anthropologie. Herausgegeben von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen; bearbeitet von Reinhard Brandt und Werner Stark. Berlin: de Gruyter, 1997. 2 sv. (cli, 1691). ISBN 3-11-015130-8. B 6134/25/1
B 6134/25/2
26./1. Bd. 3. Vorlesung über physische Geographie. Teil 1. Berlin: de Gruyter, 2009. 374 s. ISBN 978-3-11-020625-8. NENÍ VE FONDU FLÚ
26./2. Bd. 3. Vorlesung über physische Geographie. Teil 2. Berlin: de Gruyter,2020. lxxiii,  1266 s. 978-3-11-020626-5. NENÍ VE FONDU FLÚ
27. Bd. 4. Vorlesungen über Moralphilosophie. Hrsg. von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1974-1979. 3 sv. (1581 s.) ISBN 978-3-11-004994-7 (Band 4, 1). ISBN 978-3-11-006704-0 (Band 4, 2/1). ISBN 978-3-11-006786-6 (Band 4, 2/2). B 6134/27/1
B 6134/27/2/1
B 6134/27/2/2
28. Bd. 5. Vorlesungen über Metaphysik und Rationaltheologie. Hrsg. von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Walter de Gruyter & Co., 1968-1972. 3 sv. (1529 s.) ISBN 978-3-11-001493-8 (Band 5,1). ISBN 978-3-11-006417-9 (Band 5,2/1). ISBN 978-3-11-004101-9 (Band 5,2/2). B 6134/28/1                       
B 6134/28/2/1
B 6134/28/2/2
29. Bd. 6. Kleinere Vorlesungen und Ergänzungen. Berlin: de Gruyter, 1980-1983. 2 sv. 1188 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
Index HOLGER, Katherina, GERRESHEIM, Eduard. Personenindex 1.Stufe zu Kant's gesammelte Schriften herausgegeben von der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Bd. I-XXIII. Bonn: Universität Bonn, 1962. [200] s. B 6134/Index
Band KANT, Immanuel. Werke in sechs Bänden. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. 2., nochmals überprüfter reprografischer Nachdruck der Ausgabe Darmstadt 1959. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1966.  Exempláře ve fondu FLÚ
1. Band I. Vorkritische Schriften bis 1768. 1024 s. A 24794/1
2. Band II. Kritik der reinen Vernunft. 724 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
3. Band III. Schriften zur Metaphysik und Logik. 696 s. A 24794/3
4. Band IV. Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie. 896 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
5. Band V. Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie. 633 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
6. Band VI. Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik. 849 s. A 24794/6
Band KANT, Immanuel. Werke in sechs Bänden. Hrsg. von Wilhelm Weischedel.Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2016. Exempláře ve fondu FLÚ
1. Band I. Vorkritische Schriften bis 1768. 1024 s. A 30602/1
2. Band II. Kritik der reinen Vernunft. 724 s. A 30602/2
3. Band III. Schriften zur Metaphysik und Logik. 696 s. A 30602/3
4. Band IV. Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie. 896 s. A 30602/4
5. Band V. Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie. 633 s. A 30602/5
6. Band VI. Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik. 849 s. A 30602/6
Band KANT, Immanuel. Werke. Berlin: B. Cassirer, 1921-1923. Exempláře ve fondu FLÚ
1. Bd. I. Vorkritische Schriften. Hrsg. von A. Buchenau. 1922. 541 s. B 5425/1
2. Bd. II. Vorkritische Schriften. Hrsg. von A. Buchenau. 1922. 496 s. B 5425/2
3. Bd. III. Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. von A. Görland. 1922. 675 s. B 5425/3
4. Bd. IV. Schriften von 1783-1788. Hrsg. von A. Buchenau und E. Cassirer. 1922. 558 s. B 5425/4
5. Bd. V. Kritik der praktischen Vernunf; Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft; Kritik der Urteilskraft. Hrsg. von B. Kellemann, O. Buek. 1922. 643 s. B 5425/5
6. Bd. VI. Schriften von 1790-1796. Hrsg. von A. Buchenau, E. Cassirer, B. Kellermann. 1923. 552 s. B 5425/6
7. Bd. VII. Die Metaphysik der Sitten; Der Streit der Fakultäten. Hrsg. von B. Kellermann. 1922. 468 s. B 5425/7
8. Bd. VIII. Anthropologie; Froschritte der Metaphysik; Vorlesungen Kants über Pädagogik. Hrsg. von O. Schöndörffer, O, Buok, A. Buchenau. 1923. 604 s. B 5425/8
9. Bd. IX. Briefe von und an Kant. Teil I., 1749-1789. Hrsg. von E. Cassirer. 1922. 467 s. B 5425/9
10. Bd. X. Brife von und an Kant. Teil II., 1790-1803. Hrsg. von E. Cassirer. 1923. 403 s. B 5425/10
11. Bd. XI. Kants Lebun und Lehre. Hrsg. von E. Cassirer. 1921. 448 s. B 5425/11
Band Immanuel Kants Werke. Berlin: B. Cassirer, 1912-1921. Exempláře ve fondu FLÚ
1. Band 1., Vorkritische Schriften. Hrsg. von A. Buchenau. 1912. 538 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
2. Band 2., Vorkritische Schriften. Hrsg. Von A. Buchenau. 1912. 495 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
3. Band 3., Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. von Albert Görland. 1913. 675 s. B 3991/3
4. Band 4., Schriften von 1783-1788. Hrsg. von A. Buchenau. 1913. 558 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
5. Band 5., Kritik der praktischen Vernunft: erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft: Kritik der Urteilskraft. Hrsg. von Albert Görland, Otto Buek. 1914. 643 s. B 3991/5
6. Band 6., Schriften von 1790-1796. Hrsg. von Ernst Cassirer. 1914. 544 s. B 3991/6
7. Band 7., Die Metaphysik der Sitten; Der Streit der Fakultäten. Hrsg. von Benzion Kellermann. 1916. 468 s. B 3991/7
8. Band 8., Anthropologie; Forschritte der Metaphysik; Vorlesungen Kants über Pädagogik. Hrsg. von O. Schöndörffer, O. Buok, A. Buchenau. 1922. 604 s. B 3991/8
9. Band 9., Briefe von und an Kant. Teil. I. 1749-1789. Hrsg. von E. Cassirer. 1918. 466 s. B 3991/9
10. Band 10., Briefe von und an Kant. Teil II. 1790-1803. Hrsg. von E. Cassierer. 1921. 399 s. B 3991/10 - poškozeno povodní
11. Band 11., Ergänzungsband. Kants Leben und Lehre. Hrsg. von Ernst Cassirer. 1918. 448 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
Band Immanuel Kants Sämmtliche Werke: in sechs Bänden. [Hrsg. von Felix Gross]. Leipzig: Insel-Verlag, 1912-1921. Exempláře ve fondu FLÚ
1. Band 1., Vermischte Schriften. 1912. 680 s. NENÍ VE FONDU FLÚ
2. Band 2., Naturwissenschaftliche Schriften. 1912. 632 s. A 5494/2 - poškozeno povodní
3. Band 3. Kritik der reinen Vernunft. 1913. 648 s. A 5494/3 - poškozeno povodní
4. Band 4., Klenere philosophische Schriften. 1921. 862 s. A 5494/4 - převazba Jenštejn
5. Band 5., Moralische Schriften. 1920. 753 s. A 5494/5 - poškozeno povodní
6. Band 6., Ästhetische und religions-philosophische Schriften. 1921. 817 s. A 5494/6 - poškozeno povodní
Band Die Werke Immanuel Kant, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. Hrsg. Von Wilhelm Weischedel, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Exempláře ve fondu FLÚ
1 Band I., Vorkritische Schriften bis 1768, 1. 2015. 509 s. A 30199/1
2 Band II., Vorkritische Schriften bis 1768, 2. 2015. S. 516-1013. A 30199/2
3 Band III., Kritik der reinen Vernunft, 1. 2014. 340 s. A 30199/3
4 Band IV., Kritik der reinen Vernunft, 2. 2014. S. 341-717. A 30199/4
5 Band V., Schriften zur Metaphysik und Logik, 1. 2014. 373 s. A 30199/5
6 Band VI., Schriften zur Metaphysik und Logik, 2. 2014. s. 387-685. A 30199/6
7 Band VII., Kritik der praktischen Vernunft ; Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 2016. 302 s. A 30199/7
8 Band VIII., Die Metaphysik der Sitten. 2014. 885 s. A 30199/8
9 Band IX., Schriften zur Naturphilosophie. 2014. 170 s. A 30199/9
10 Band X., Kritik der Urteilskraft. 2015. 461 s. A 30199/10
11 Band XI., Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik, 1. 2014. 393 s. A 30199/11
12 Band XII., Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik, 2.2015. S. 399-908. A 30199/12