GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, 1770-1831  
Po Hegelově smrti se rozhodl „Spolek přátel zvěčnělého“ vydat Hegelovy spisy, a to nejen ty, které vyšly tiskem, ale i spisy z pozůstalosti a přednášky, jež Hegelovy žáci zkompilovali jak z Hegelových rukopisů, tak i z jeho předloh pro přednášky a z opisů přednášek. Poslední svazek tohoto vydání tvoří Rosenkranzův spis „Hegels Leben“, čímž počet svazků dosáhl 20. Bezprostředně poté, co vyšel poslední svazek tohoto vydání, bylo přikročeno k opravenému (a hlavně upravenému) vydání, takže do roku 1845 vyšla dvě vydání Hegelových spisů. Když Hermann Glockner na konci dvacátých let chtěl vydat tzv. „Jubilejní vydání“ (v letech 1927 až 1930, k 100. výročí Hegelova úmrtí) použil první vydání, protože není tolik stylisticky upravováno jako druhé vydání. Glocknerovo vydání obsahuje nadto i čtyřsvazkový lexikon k Hegelovi, jenž je užitečný i pro dnešního čtenáře. Vydání Spolku přátel zvěčnělého se stalo základem pro vydání Hegelových děl („Werke“) v nakladatelství Suhrkamp (eds. Eva Moldenhauer a Karl Markus Michel, 1. vyd. v letech 1969 až 1971). Toto vydání sice neobsahuje některé kratší texty jako je Hegelův habilitační spis nebo různé varianty Hegelova textu (například heidelberská „Enzyklopädie“), avšak oproti Glocknerovu vydání nabízí vylepšený text. Prvním historickokritickým vydáním Hegelových spisů je tak vydání u nakladatelství  Meiner (Hamburk) s názvem „Gesammelte Werke“ (Sebraná díla; od roku 1968 dosud). Toto vydání nabízí obsáhlý filologický aparát a je směrodatným vydáním Hegelových textů. Dosud není dokončeno. Toto vydání je ve svém druhém oddíle doplněno o Hegelovy přednášky („Vorlesungen“; od roku 1983 dosud, vycházejí rovněž v nakladatelství Meiner). Z jejich nejdůležitějších rukopisů a opisů nevytváří kompilace, ale vydává je samostatně a filologicky korektně. (Holger Gurschmidt a prof. Milan Sobotka)
     
  HEGEL, G.W.F. Gesammelte Werke. In Verbindung mit der Deutschen Forschungsgemeinschft hrsg. von der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften un der Künste. Hamburg: Meiner, 1968-  
  HEGEL, G.W.F. Werke in 20 Bänden mit Registerband. Hrsg. von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986-. ISBN 3-518-09718-0.  
  HEGEL, G.W.F. Sämtliche Werke: Jubiläumsausgabe in zwanzig Bänden. Hrsg. von Hermann Glockner. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 1927-1940.   
  HEGEL, G.W.F. Vorlesungen: Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1983-2007.  
  Jednotlivá díla vydaná v nakladatelství Felix Meiner  
     
Band HEGEL, G.W.F. Gesammelte Werke. In Verbindung mit der Deutschen Forschungsgemeinschft hrsg. von der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften un der Künste. Hamburg: Meiner, 1968- Exempláře ve fondu FLÚ
1.-2. Bd. 1.-2. Frühe Schriften I-II. Hrsg. von Friedhelm Nicolin und Gisela Schüler. 1989-2014. 2 sv. (xv, 656; vii, 714 s.). ISBN 3-7873-0267-0 (sv. 1), ISBN 978-3-7873-0901-6 (sv. 2). C 933/1
C 933/2
3. Bd. 3. Frühe Exzerpte. Hrsg. von Friedhelm Nicolin. 1991. vii, 316 s. ISBN 3-7873-0269-7.  C 933/3
4. Bd. 4. Jenaer kritische Schriften. Hrsg. von Hartmut Buchner und Otto Pöggeler. 1968. vii, 622 s.  C 933/4
5. Bd. 5. Schriften und Entwürfe (1799-1808). Hrsg. von Manfred Baum und Kurt Rainer Meist. 1998. viii, 827 s. ISBN 3-7873-0909-0. C 933/5
6.-8. Bd. 6.-8. Jeaner Systementwürfe I-III. Hrsg. von Klaus Düsing und Heinz Kimmerle, Rolf-Peter Horstmann und Johann Heinrich Trede. 1971-1976. 3 sv. (vi, 386; vi, 376; 362 s.). ISBN 3-7873-0270-0 (sv. 1). ISBN 3-7873-0271-9 (sv. 2). ISBN 3-7873-0301-4 (sv. 3). C 933/6
C 933/7
C 933/8
9. Bd. 9. Phänomenologie des Geistes. Hrsg. von Wolfgang Bonsiepen und Reinhard Heede. 1980. vii, 526 s. ISBN 3-7873-0350-2. C 933/9 a
10. Bd. 10. Nürnberger Gymnasialkurse und Gymnasialreden (1808-1816). Hrsg. von Klasu Grotsch. 2006. 2 sv. (vii, 1164 s.). ISBN 3-7873-0903-9. C 933/10/1, C 933/10/2
11. Bd. 11. Wissenschaft der Logik. Erster Band, Die objektive Logik (1812/13). Hrsg. von Friedrich Hogemann und Walter Jaeschke. 1978. xii, 441 s. C 933/11
12. Bd. 12. Wissenschaft der Logik. Zweiter Band, Die subjektive Logik (1816). Hrsg. von Friedrich Hogemann und Walter Jaeschke. 1981. viii, 358 s. ISBN 3-7873-0383-9. C 933/12
13. Bd. 13. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1817). Hrsg. von Wolfgang Bonsiepen und Klasu Grotsch. 2000. viii, 774 s. ISBN 3-7873-0904-7. C 933/13
14,1. Bd. 14,1. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse - Grundlinien der Philosophie des Rechts. Hrsg. von Klaus Grotsch und Elisabeth Weisser-Lohman. 2009. vi, 282 s. ISBN 978-3-7873-0905-4. C 933/14/1
14,2. Bd. 14,2.  Grundlinien der Philosophie des Rechts. Beilagen. Hrsg. von Klaus Grotsch und Elisabeth Weisser-Lohman. 2010. s. 285-773. ISBN 978-3-7873-1938-1. C 933/14/2
14,3. Bd. 14,3.  Grundlinien der Philosophie des Rechts. Anhang. Hrsg. von Klaus Grotsch und Elisabeth Weisser-Lohman. 2011. s. 777-1305. ISBN 978-3-7873-2134-6. C 933/14/3
15. Bd. 15. Schriften und Entwürfe I (1817-1825). Hrsg. von Friedrich Hogemann und Christoph Jamme. 1990. 333 s. ISBN 3-7873-0906-3. C 933/15
16. Bd. 16. Schriften und Entwürfe II (1826-1831). Hrsg. von Friedrich Hogemann. 2001. vi, 610 s. ISBN 3-7873-0907-1. C 933/16
17. Bd. 17. Vorlesungsmanuskripte I (1816-1831). Hrsg. von Walter Jaeschke. 1987. vii, 427 s. ISBN 3-7873-0674-9. C 933/17
18. Bd. 18. Vorlesungsmanuskripte II (1816-1831). Hrsg. von Walter Jaeschke. 1995. vi, 462 s. ISBN 3-7873-0910-1. C 933/18
19. Bd. 19. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1827). Hrsg. von Wolfgang Bonsiepen und Hans Christian Lucas. 1989. x, 552 s. ISBN 3-7873-0614-5. C 933/19
20. Bd. 20. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830). Hrsg. von Wolfgagn Bonsiepen und Hans-Christian Lucas. 1992. x, 682 s. ISBN 3-7873-0910-1. C 933/20
21. Bd. 21. Wissenschaft der Logik. Erster Band, die Lehre vom Sein (1832). Hrsg. von Friedrich Hogemann und Walter Jaeschke. 1984. ix, 448 s. ISBN 3-7873-0589-0. C 933/21
22. Bd. 22. Exzerpte und Notizen (1809-1831). Hrsg. von Klaus Grotsch. 2013. xi, 778 s. ISBN 978-3-7873-0912-2. C 933/22
23,1. Bd. 23,1. Vorlesungen über die Wissenschaft der Logik I. Nachschriften zu den Kollegien der Jahre 1801/02, 1817, 1823, 1824, 1825 und 1826.Hrsg. von Annette Sell. 2013. x, 435 s. ISBN 978-3-7873-1964-0 NENÍ VE FONDU FLÚ
23,2. Bd. 23,2. Vorlesungen über die Wissenschaft der Logik II. Nachschriften zu den Kollegien der Jahre 1828, 1829 und 1830. Hrsg. von Annette Sell. 2015. vi, 373 s. ISBN 978-3-7873-1965-7. NENÍ VE FONDU FLÚ
23,3. Bd. 23,3. Vorlesungen über die Wissenschaft der Logik III. Zusätze und Anhang.978-3-7873-2824-6. NENÍ VE FONDU FLÚ
24,1. Bd. 24,1. Vorlesungen über die Philosophie der Natur I. Nachschriften zu den Kollegien der Jahre 1819/20, 1821/22 und 1823/24. Hrsg. von Wolfgang Bonsiepen. 2012. vi, 754 s. ISBN 978-3-7873-1966-4 C 933/24/1
24,2. Bd. 24,2. Vorlesungen über die Philosophie der Natur II. Nachschriften zu den Kollegien der Jahre 1825/26 und 1828. Hrsg. von Niklas Hebing. 2014. v, 411 s. ISBN 978-3-7873-1967-1. NENÍ VE FONDU FLÚ
24,3. Bd. 24,3. Vorlesungen über die Philosophie der Natur III. Zusätze.2016. ISBN 978-3-7873-1968-8. NENÍ VE FONDU FLÚ
24,4. Bd. 24,4. Vorlesungen über die Philosophie der Natur IV. Anhang.  DOSUD NEVYŠLO
25,1. Bd. 25,1. Vorlesungen über die Philosophie des subjektiven Geistes I. Nachschriften zu den Kollegien der Jahre 1822 und 1825. Hrsg. von Johannes Bauer. 2008. vi, 549 s. ISBN 978-3-7873-1860-5.  C 933/25/1
25,2. Bd. 25,2. Vorlesungen über die Philosophie des subjektiven Geistes II. Nachschriften zu dem Kolleg des Wintersemesters 1827/28 und Zusätze. Hrsg. von Christoph Johannes Bauer. 2011. S. 555-1119. ISBN 978-3-7873-1863-6. C 933/25/2
25,3. Bd. 25,3. Vorlesungen über die Philosophie des subjektiven Geistes III. Anhang. 2016. ISBN 978-3-7873-2181-0. NENÍ VE FONDU FLÚ
26,1. Bd. 26,1. Vorlesungen über die Philosophie des Rechts I. Kollegien der Jahre 1817/18, 1818/19, 1819/20. Hrsg. von Dirk Felgenhauer. 2013. viii, 591 s. ISBN 978-3-7873-1864-3. C 933/26/1
26,2. Bd. 26,2. Vorlesungen über die Philosophie des Rechts II. Nachschriften zu den Kollegien der Jahre 1821/22 und 1822/23. Hrsg. von Klaus Grotsch. 2015. viii, 454 s. ISBN 978-3-7873-1865-0. NENÍ VE FONDU FLÚ
26,3. Bd. 26,3. Vorlesungen über die Philosophie des Rechts III. Nachschriften zu den Kollegien der Jahre 1824/25 und 1831. Hrsg. von Klaus Grotsch. 2015. vi, 452 s. ISBN 978-3-7873-2774-4. NENÍ VE FONDU FLÚ
26,4. Bd. 26,4. Vorlesungen über die Philosophie des Rechts IV. Anhang. 2019. ISBN 978-3-7873-2826-0. NENÍ VE FONDU FLÚ
27,1. Bd. 27,1. Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte I. Nachschriften zu dem Kolleg des Wintersemesters 1822/23.Hrsg. von Bernadette Collenberg-Plotnikov. 2015. vi, 464 s. ISBN 978-3-7873-2683-9. NENÍ VE FONDU FLÚ
27,2. Bd. 27,2. Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte II. Kolleg 1824/25. 2019. ISBN 978-3-7873-2828-4.  NENÍ VE FONDU FLÚ
27,3. Bd. 27,3. Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte III. Nachschriften zum Kolleg des Wintersemesters 1826/27. 2019. ISBN 978-3-7873-2961-8. NENÍ VE FONDU FLÚ
27,4. Bd. 27,4. Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte IV. Nachschriften zum Kolleg des Wintersemesters 1830/31. 2020. ISBN 978-3-7873-2962-5. NENÍ VE FONDU FLÚ
27,5. Bd 27,5. Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte V. Anhang. Editorischer Bericht und Anmerkunge.  DOSUD NEVYŠLO
28,1. Bd. 28,1. Vorlesungen über die Philosophie der Kunst I. Nachschriften zu den Kollegien der Jahre 1820/21 und 1823. 2015. 978-3-7873-2698-3. NENÍ VE FONDU FLÚ
28,2. Bd. 28,2. Vorlesungen über die Philosophie der Kunst II. Nachschriften zum Kolleg des Jahres 1826. 2018. 978-3-7873-2964-9. NENÍ VE FONDU FLÚ
28,3. Bd. 28,3. Vorlesungen über die Philosophie der Kunst III. Nachschriften zum Kolleg des Wintersemesters 1828/29. 2020. 978-3-7873-2965-6. NENÍ VE FONDU FLÚ
28,4. Bd. 28,4. Vorlesungen über die Philosophie der Kunst IV. Anhang. Editorischer Bericht und Anmerkungen. 2022. 978-3-7873-2966-3. DOSUD NEVYŠLO
29,1. Bd. 29,1. Vorlesungen über die Philosophie der Religion und Vorlesungen über die Beweise vom Dasein Gottes I. Nachschriften zu den Kollegien über Religionsphilosophie der Sommersemester 1821 und 1824. 2017. 978-3-7873-2829-1. NENÍ VE FONDU FLÚ
29,2. Bd. 29,2. Vorlesungen über die Philosophie der Religion und Vorlesungen über die Beweise vom Dasein Gottes II. Nachschriften zu den Kollegien über Religionsphilosophie der Sommersemester 1827 und 1831 und Sekundäre Überlieferung. Nachschriften zum Kolleg über die Beweise vom Dasein Gottes des Sommersemesters 1829. 2021. 978-3-7873-2967-0. NENÍ VE FONDU FLÚ
29,3. Bd. 29,3. Vorlesungen über die Philosophie der Religion und Vorlesungen über die Beweise vom Dasein Gottes III. Anhang. Editorischer Bericht und Anmerkungen. 978-3-7873-3038-6. DOSUD NEVYŠLO
30,1. Bd. 30,1. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I. Nachschriften zu den Kollegien 1819 und 1820/2.2016. 978-3-7873-2827-7.  NENÍ VE FONDU FLÚ
30,2. Bd. 30,2. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. Nachschriften zum Kolleg des Wintersemesters 1823/24. 2020. 978-3-7873-2830-7. NENÍ VE FONDU FLÚ
30,3. Bd. 30,3. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III
Nachschriften zu dem Kolleg des Wintersemesters 1825/26. 978-3-7873-2968-7.
DOSUD NEVYŠLO
30,4. Bd 30,4. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie IV
Nachschriften zu dem Kolleg des Wintersemesters 1827/28. 978-3-7873-2969-4.
DOSUD NEVYŠLO
30,5. Bd 30,5. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie V
Nachschriften zu dem Kolleg des Wintersemesters 1829/30. 978-3-7873-2970-0.
DOSUD NEVYŠLO
30,6. Bd 30,6. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie VI
Anhang. Editorischer Bericht und Anmerkungen. 978-3-7873-2971-7. 
DOSUD NEVYŠLO
31,1. Bd 31,1. Die Bibliothek Georg Wilhelm Friedrich Hegels I
Abteilungen I-III. 2017. 978-3-7873-2900-7.
NENÍ VE FONDU FLÚ
31,2. Bd 31,2. Die Bibliothek Georg Wilhelm Friedrich Hegels II
Abteilungen IV-IX, Anhang. 2017. 978-3-7873-2901-4.
NENÍ VE FONDU FLÚ
Werke HEGEL, G.W.F. Werke in 20 Bänden mit Registerband. Hrsg. von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986-. ISBN 3-518-09718-0. Exempláře ve fondu FLÚ
1. Frühe Schriften. 1986. 636 s. ISBN 3-518-25201-8. A 23536/1
2. Jenaer Schriften 1801-1807. 1986. 593 s. ISBN 3-518-28202-6. A 23536/2
3. Phänomenologie des Geistes. 1986. 598 s. ISBN 3-518-28203-4. A 23536/3
4. Nürnberger und Heidelberger Schriften 1808-1817. 1986. 622 s. ISBN 3-518-28204.2. A 23536/4
5. Wissenschaft der Logik I. Erster Teil, Die objektive Logik, Erstes Buch. 1986. 456 s. ISBN 3-548-28205-0. A 23536/5
6. Wissenschaft der Logik II. Erster Teil, Die objektive Logik, Zweites Buch. Zweiter Teil, Die subjektive Logik. 1986. 574 s. ISBN 3-518-28206-9. A 23536/6
7. Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder, Naturrecht und Staatswissenschaft in Grundrisse. 1986. 530 s. ISBN 3-518-28207-7. A 23536/7
8. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 1830. Erster Teil, Die Wissenschaft der Logik. 1986. 392 s. ISBN 3-518-28208-5. A 23536/8
9. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 1830. Zweiter Teil, Die Naturphilosophie. 1986. 538 s. ISBN 3-518-28209-3. A 23536/9
10. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 1830. Dritter Teil. Die Philosophie des Geistes. 1986. 431. ISBN 3-518-28210-7. A 23536/10
11. Berliner Schriften 1818-1831. 1986. 582 s. ISBN 3-518-28211-5. A 23536/11
12. Vorlesung über die Philosophie der Geschichte. 1986. 567 s. ISBN 3-518-28212-3. A 23536/12
13.-15. Vorlesung über die Ästhetik I-III. 1986. 3 sv. (545; 461; 577 s.). ISBN 3-518-28213-1 (sv. 1). ISBN 3-518-28214-X (sv. 2). ISBN 3-518-2824-8 (sv. 3). A 23536/13
A 23536/14
A 23536/15
16. Vorlesung über die Philosophie der Religion. I. 1986. 441 s. ISBN 3-518-28216-6. A 23536/16
17. Vorlesung über die Philosophie der Religion. II. 1986. 539 s. ISBN 3-518-28217-4. A 23536/17
18.-20. Vorlesung über die Geschcihte der Philosophie. I-III. 1986. 3 sv. (559; 599; 565 s.). ISBN 3-518-28218-2 (sv. 1). ISBN 3-518-28219-0 (sv. 2). ISBN 3-518-28220-4 (sv. 3). A 23536/18
A 23536/19
A 23536/20
Register Register. 1986. 804 s. ISBN 3-518-28221-2. A 23536/Register
Band HEGEL, G.W.F. Sämtliche Werke: Jubiläumsausgabe in zwanzig Bänden. Hrsg. von Hermann Glockner. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog.  Exempláře ve fondu FLÚ - více vydání
1. Bd. 1. Aufsätze aus dem kritischen Journal der Philosophie und andere Schriften aus der Jenenser Zeit. xix, 547 s. B 4241/1 - převazba Jenštejn, A 1253/1
2. Bd. 2. Phänomenologie des Geistes. 620 s. B 4241/2 - převazba Jenštejn, A 1253/2 - poškozeno povodní
3. Bd. 3. Philosophische Propädeutik, Gymnasialreden und Gutachten über den Philosophie-Unterricht. 335 s. B 4241/3 - převazba Jenštejn, B 4241/3 a, A 1253/3 a
4. Bd. 4. Wissenschaft der Logik. I., Die objektive Logik. 721 s.  B 4241/4 - převazba Jenštejn, A 1253/4 - poškozeno povodní
5. Bd. 5. Wissenschaft der Logik. II., Die subjektive Logik, oder, Lehre vom Begriff. 353 s. B 4241/5 - převazba Jenštejn, A 1253/5 - poškozeno povodní
6. Bd. 6. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse und andere Schriften aus der Heidelberger Zeit. 490 s.  B 4241/6 - převazba Jenštejn, B 4241/6 a, poškozeno povodní: A 1253/6
7. Bd. 7. Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder, Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. 456 s. B 4241/17 - převazba Jenštejn, A 1253/7 - poškozeno povodní
8. Bd. 8. System der Philosophie. I. Die Logik. 452 s.  B 4241/8 - převazba Jenštejn, A 1253/8 a
9. Bd. 9. System der Philosophie. II. Die Naturphilosophie. 722 s. B 4241/9 - převazba Jenštejn, A 1253/9 a
10. Bd. 10. System der Philosophie. III. Die Philosophie des Geistes. 476 s. B 4241/10 - převazba Jenštejn, A 1253/10 a
11. Bd. 11. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. 569 s.  B 4241/11 - převazba Jenštejn, A 1253/11 a
12. Bd. 12. Vorlesungen über die Ästhetik I. 563 s. B 4241/12 - převazba Jenštejn, B 4241/12 a, poškozeno povodní: A 1253/12
13. Bd. 13. Vorlesungen über die Ästhetik II. 465 s. B 4241/13 - převazba Jenštejn, B 4241/13 a, poškozeno povodní: A 1253/13
14. Bd. 14. Vorlesungen über die Ästhetik III. 581 s.  B 4241/14 - převazba Jenštejn, B 4241/14 a, poškozeno povodní: A 1253/14
15. Bd. 15. Vorlesungen über die Philosophie der Religion I. 472 s. B 4241/15 - převazba Jenštejn, B 4241/15 a, poškozeno povodní: A 1253/15
16. Bd. 16. Vorlesungen über die Philosophie der Religion II. xvi,553 s.  B 4241/16 - převazba Jenštejn, B 4241/16 a, poškozeno povodní: A 1253/16
17. Bd. 17. Vorlesung über die Geschichte der Philosophie I. 434 s. B 4241/17, poškozeno povodní: A 1253/17
18. Bd. 18. Vorlesung über die Geschichte der Philosophie II. 586 s. B 4241/18 - převazba Jenštejn, B 4241/18 a
19. Bd. 19. Vorlesung über die Geschichte der Philosophie III. 692 s. B 4241/19, poškozeno povodní: A 1253/19
20. Bd. 20. Vermischte Schriften aus der Berliner Zeit. xix, 544 s. A 1253/20 - poškozeno povodní
21. Bd. 21. GLOCKNER, Hermann. Hegel. Bd. 1., Die Voraussetzungen der Hegelschen Philosophie. 1929. xxviii, 443 s.  B 4241/21 - převazba Jenštejn
22. Bd. 22. GLOCKNER, Hermann. Hegel. Bd. 2., Entwicklung und Schicksal der Hegelschen Philosophie.  B 4241/22, A 1253/22 - převazba Jenštejn
23. -24. Bd. 23.-24. Hegel-Lexikon. A-Leibniz. 1957. 2., verbess. Aufl. 1376 s.  A 1253/23-24 a - převazba Jenštejn
25.-26. Bd. 25.-26. Hegel-Lexikon. Leibniz-Z. 1957. 2., verbess. Aufl. S. 1377-2777. NENÍ VE FONDU FLÚ
Band HEGEL, G.W.F. Vorlesungen: Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1983-2007. Exempláře ve fondu FLÚ 
1. Bd. 1. Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft: Heidelberg 1817/18. Mit Nachträge aus der Vorlesung 1818/19. Nachgeschrieben von P. Wannenmann; hrsg. von Claudia Becker. 1983. liii, 299 s. ISBN 3-7873-0582-3 B 15442/1
2. Bd. 2. Vorlesungen über die Philosophie der Kunst. Berlin 1823. Nachgeschrieben von Heinrich Gustav Hotho; hrsg. von Annemarie Gethmann-Siefert. 1998. ccxxiv, 439 s. ISBN 3-7873-0730-3. B 15442/2
3. Bd. 3. Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Teil 1., Einleitung. Der Begriff der Religion. Hrsg. von Walter Jaeschke. 1983. lxxxvi, 426 s. ISBN 3-7873-0583-1. B 15442/3
4. Bd. 4. Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Teil 2., Die bestimmte Religion. In zwei Bänden: Textband (a), Anhang (b). Hrsg. von Walter Jaeschke. 1985. 2 sv. (xiii, 1024 s.). ISBN 3-7873-0638-2. B 15442/4a, B 15442/4b
5. Bd. 5. Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Teil 3., Die vollendete Religion. Hrsg. von Walter Jaeschke. 1984. viii, 372 s. ISBN 3-7873-0602-1. B 15442/5
6. Bd. 6. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Teil 1., Einleitung in die Geschichte der Philosophie. Orientalische Philosophie. Hrsg. Von Pierre Garniron, Walter Jaeschke. 1994. liv, 503 s. ISBN 3-7873-0779-6. B 15442/6
7. Bd. 7. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Teil 2., Griechische Philosophie I. Thales bis Kyniker. Hrsg. von Pierre Garniron und Walter Jaeschke. 1989. x, 442 s. ISBN 3-7873-0781-8. B 15442/7
8. Bd. 8. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Teil 3., Griechische Philosophie II. Plato bis Proklos. Hrsg. Von Pierre Garniron und Walter Jaeschke. 1996. x, 489 s. ISBN 3-7873-0782-6. B 15442/8
9. Bd. 9. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Teil 4., Philosophie des Mittelalters und der neueren Zeit. Hrsg. Von Pierre Garniron und Walter Jaeschke. 1986. xi, 437 s. ISBN 3-7873-0639-0. B 15442/9
10. Bd. 10. Vorlesungen über die Logik. Berlin 1831. Nachgeschrieben von Karl Hegel; hrsg. von Udo Rameil. 2001. li, 332 s. ISBN 3-7873-0783-4. B 15442/10
11. Bd. 11. Vorlesungen über Logik und Metaphysik. Heidelberg 1817. Mitgeschrieben von Franz Anton Good; hrsg. von Karen Gloy. 1992. lxxx, 325 s. ISBN 3-7873-1003-7. B 15442/11
12. Bd. 12. Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Berlin 1822/23. Nachschriften von Karl Gustav Julius von Griesheim, Heinrich Gustav Hotho und Friedrich Carl Hermann Victor von Kehler; hrsg. von Karl Brehmer, Karl-Heinz Ilting und Hoo Nam Seelman. 1996. x, 626 s. ISBN 3-7873-1004-5. B 15442/12
13. Bd. 13. Vorlesungen über di Philosophie des Geistes. Berlin 1828/1828. Nachgeschrieben von Johann Eduard Erdmann und Ferdinand Walter; hrsg. von Franz Hespe und Burkhard Tuschling. 1994. xxxviii, 321 s. ISBN 3-7873-1005-3. B 15442/13
14. Bd. 14. Vorlesungen über die Philosophie des Rechts. Berlin 1819/20. Nachgeschrieben von Johann Rudolf Ringier; hrsg. von Emil Angehrn, Martin Bondeli und Hoo Man Seelmann. 2000. xxv, 256 s. ISBN 3-7873-1561-6. B 15442/14
15. Bd. 15. Vorlesungen über philosophische Enzyklopädie. Nürnberg 1812/13. Nachschriften von Christian Samuel Meinel und Julius Friedrich Heinrich Abegg; hrsg. von Udo Rameil. 2002. lxxii, 302 s. ISBN 3-7873-1599-3. B 15442/15
16. Bd. 16. Vorlesungen über die Philosophie der Natur. Berlin 1819/20. Nachgeschrieben von Johann Rudolf Ringier; hrsg. von Martin Bondeli und Hoo Nam Seelman. 2002. xxxv, 254 s. ISBN 3-7873-1612-4. B 15442/16
17. Bd. 17. Vorlesungen über die Philosophie der Natur. Berlin 1825/26. Nachgeschrieben von Heinrich Wilhelm Dove; hrsg. von Karol Bal, Gilles Marmasse, Thomas Posch und Klaus Vieweg. 2007. xlv, 217 s. ISBN 978-3-7873-1824-7. B 15442/17
Pořadí Jednotlivá díla vydaná v nakladatelství Felix Meiner Exempláře ve fondu FLÚ 
1. Briefe von und an Hegel. Hrsg. von Johannes Hoffmeister. Hamburg: Meiner, 1952-1960. 4 sv. (xv, 515; xi, 511; xi, 475 xi, 331 s.) A 491/1; A 491/2; A 491/3; A 491/4
2. Berliner Schriften 1818-1831.1956. 796 s. A 3729
3. Grundlinien der Philosophie des Rechts: mit Hegels eigenhändigen Randbemerkungen in seinem Handexemplar der Rechtsphilosophie. Hrsg. von Johannes Hoffmeister. 4. Aufl. Hamburg: Felix Meiner,1955. xvii, 434 s.  A 3730
4. Die Vernunft in der Geschichte. Hrsg. von Johannes Hoffmeister. 5., abermals verbesserte Aufl. Hamburg: Meiner, 1955. 280 s. A 3731
5. Phänomenologie des Geistes. Hrsg. Von Johannes Hoffmeister. 6. Aufl. Leipzig: Meiner, 1952. 598 s. A 3728
6. Phänomenologie des Geistes. Hrsg. von Georg Lasson. 3. Aufl. Leipzig: Felix Meiner, 1928. A 1255/2
7. Encyclopadie der Philosophischen Wissenschaftten. Hrsg. von  Georg Lasson. Vierte Auflage. Leipzig: Meiner, 1930. lxxvi, 528 s.  A 1255/5
8. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Hrsg. von Georg Lasson. 3. Aufl. Leipzig: Meiner, 1930. xciii, 380 s. A 1256/6
9. Die Idee und das Ideal. Hrsg. von Georg Lasson. Leipzig: Meiner, 1931. xvi, 397 s. A 1255/10a/1
10. System und Geschichte der Philosophie. Hrsg. von Johannes Hoffmeister. Leipzig: Meiner, 1940. xlviii, 386 s. A 1255/15 a
11. Jenenser Logik, Metaphysik und Naturphilosophie. Hrsg. von Georg Lasson. Leipzig: Meiner, 1923. 390 s. A 1255/18 a
12. Jenenser Realphilosophie. Hrsg. von Johannes Hoffmeister und Georg Lasson. Leipzig: Meiner, 1931. xii, 290 s. A 1255/20/2
13. Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Hrsg. von Georg Lasson. 3. Aufl. Leipzig: Meiner, 1930. viii, 303 s. A 25601
14. Wissenschaft der Logik. Erster Teil. Hrsg. Von Georg Lasson. Leipzig: Meiner, 1923. 404 s.  A 1254/1 a
15. Wissenschaft der Logik. Zweiter Teil. Hrsg. Von Georg Lasson. Leipzig: Meiner, 1923. 511 s. A 1254/2 a