FOND PERIODIK

KNIHOVNY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AV ČR

 

Zaměření fondu

Fond periodik naší knihovny budovaný již od r. 1954 je zaměřen především na filozofii a jí příbuzné obory, jako je např. religionistika a medievistika. V našem fondu však také najdete periodika zabývající se literaturou, politologií, historií, sociologií atd. Navzdory ztrátám, které jsme utrpěli při povodni v r. 2002, patří náš fond stále k těm významným v ČR.

Snažíme se kontinuálně budovat fond nejvýznamnějších českých a zahraničních oborových periodik. Přijďte si prostudovat Filosofický časopis (dostupný od r. 1953), Acta Comeniana (od r. 1969), Reflexi (od r. 1990) nebo význačná anglická, německá, francouzská, polská a ruská periodika – např. Analysis (dostupný od r. 1934), Journal of philosophy (od r. 1929), Zeitschrift für philosophische Forschung (od r. 1946), Philosophisches Jahrbuch (od r. 1888), Revue philosophique de Louvain (od r. 1959), Temps modernes (od r. 1945), Archiwum historii filosofii i mysli spolecznej (od r. 1960), Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 7, Filosofija (od r. 1990).

Můžeme se taktéž pochlubit Českou myslí (1990-1947, 1991-1993), Naší dobou (1894-1949), Českým časopisem historickým (dostupný od r. 1905), Časopisem Národního musea (dostupný od r. 1846), Review of metaphysics (1956-2005) nebo Revue Thomiste (od r. 1938).

 

Fond Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti

Specifickou část fondu tvoří periodika patřící Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti, který se zaměřuje na systematický interdisciplinární výzkum vztahů vědy, techniky a společnosti (např. Science, technology and human values, Social studies of science, Technology in society). Fond Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti (označeno KVTS) je umístěn v depozitáři v Jilské.

 

Významný dar

V r. 2013 obdržela naše knihovna významný dar. Jedná se o téměř úplné ročníky exilových časopisů – Listy: časopis československé socialistické opozice (Roma: Jiří Pelikán, 1971-1990), Proměny = Metamorphoses = Premeny (New York: Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America, 1964-1991), Studie (Roma: Accademia cristiana, 1957-1990), Svědectví: čtvrtletník pro politiku a kulturu (Paris: [Svědectví], 1956-1992).

 

Umístění fondu

Periodika jsou umístěna v depozitáři knihovny v Jilské (označeno FLÚ) a v depozitáři v Jenštejně (označeno JENN). U periodik uložených v depozitáři v Jenštejně je potřeba počítat s delší expediční lhůtou. Externím uživatelům půjčujeme periodika pouze k prezenčnímu studiu v naší studovně.

Část fondu byla poškozena při povodni v roce 2002. Některá poškozená periodika byla vysušena, převázána a následně uložena v depozitáři v Jenštejně (označeno Jenštejn převazba). Některá byla pouze vysušena a běžně se nepůjčují (označeno Jenštejn vysušené). Tyto tituly, popř. ročníky, jsou označeny červeně.

 

Tento seznam obsahuje vázané ročníky (označeno v) i jednotlivá čísla. U periodik dostupných v elektronickém katalogu knihovny je uvedena jejich signatura.

Aktuální ročník odebíraných periodik je dostupný ve studovně. Tato periodika jsou evidována separátně a v tomto seznamu jsou označena .

 

A / Věda a výzkum:

magazín AV ČR

C 2112            ISNN 2533-784X                   FLÚ

 

2017                roč. 1 (v)        

2018                roč. 2 (v)

2019                                        č. 1                  STUD

 

Acme:

annali della Facoltà di filosofia e lettere dell'Università statale di Milano

B 6047            ISSN 0001-494X                   FLÚ

1963                roč. 16 (v)

1964                roč. 17 (v)

1965                roč. 18 (v)

1966                roč. 19 (v)

1967                roč. 20 (v)

1968                roč. 21 (v)

1969                roč. 22 (v)

1970                roč. 23 (v)       chybí č. 3

1971                roč. 24 (v)       chybí č. 1

1972                roč. 25 (v)       pouze č. 2

1973                roč. 26 (v)       pouze č. 2

1974                roč. 27 (v)       chybí č. 1

1975                roč. 28 (v)

1976                roč. 29 (v)

1977                roč. 30 (v)

1978                roč. 31 (v)       pouze č. 1

1980                roč. 33 (v)       pouze č. 3

1981                roč. 34 (v)       pouze č. 1

1982                roč. 35 (v)       pouze č. 1

1983                roč. 36 (v)

1984                roč. 37 (v)

1985                roč. 38 (v)

1986                roč. 39 (v)

1987                roč. 40 (v)

1988                roč. 41 (v)

1989                roč. 42 (v)

1990                roč. 43 (v)       pouze č. 1

1991                roč. 44 (v)

1992                roč. 45 (v)

1993                roč. 46 (v)

1994                roč. 47 (v)

1995                roč. 48 (v)

1996                roč. 49 (v)

1997                roč. 50 (v)

1998                roč. 51 (v)

1999                roč. 52 (v)

2000                roč. 53 (v)

2001                roč. 54 (v)

2002                roč. 55 (v)       chybí č. 3

2004                roč. 57 (v)

2005                roč. 58 (v)

2006                roč. 59 (v)       pouze č. 1

Index 1948-1994, roč. 1-47

 

Acta Comeniana:

revue internationale des etudes comeniologiques: archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského

B 5924            ISSN 0231-5955                    FLÚ + JENN

1969                roč. 1 (25)

1970                roč. 2 (26)

1972                roč. 3 (27)

1972                roč. 3 (27)                               (2x)

1979                roč. 4 (28)       č. 1-2

1993                roč. 10 (34)

1995                roč. 11 (35)

1997                roč. 12 (36)

1999                roč. 13 (37)

2000                roč. 14 (38)

2000                roč. 14 (38)

2002                roč. 15-16 (39-40)

2002                roč. 15-16 (39-40)                   (2x)

2003                roč. 17 (41)

2003                roč. 17 (41)

2004                roč. 18 (42)

2004                roč. 18 (42)                             (2x)

2005                roč. 19 (43)

2005                roč. 19 (43)

2007                roč. 20-21 (44-45)

2007                roč. 20-21 (44-45)                   (2x)

2009                roč. 22-23 (46-47)

2009                roč. 22-23 (46-47)                   (2x)

2010                roč. 24 (48)                             (2x)

2011                roč. 25 (49)                             (2x)

2012                roč. 26 (50)                             (2x)

2013                roč. 27 (51)     (2x)

2014                roč. 28 (52)    

2015                roč. 29 (53)                            

2016                roč. 30 (54)     STUD

 

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikanae.

Filozofický zborník

B 13645                                  FLÚ

1996                č. 3-4

 

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikanae.

Studia philosophica

B 18155                                  FLÚ

2008                sv. 1

2009                sv. 2-3

2010                sv. 4-5

2013

 

Acta facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae.

Res sociales

B 8464                                                            JENN

1971                roč. 2

1972                roč. 3

 

Acta Institutionis philosophiae et aestheticae:

revue internationale de philosophie

B 21529          ISSN 0915-1818                    FLÚ

1984                roč. 2

1985                roč. 3

1986                roč. 4

1987                roč. 5

1988                roč. 6

1989                roč. 7

1990                roč. 8

1991                roč. 9

 

Acta mediaevalia

B 13367          ISSN 0137-3064                    FLÚ

1996                sv. 9

1999                sv. 12

2000                sv. 13-14

2002                sv. 15

2004                sv. 17

2005                sv. 18

 

Acta oeconomica Pragensia:

vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze

                        ISSN 0572-3043                    JENN

1996                roč. 4               č. 5

2001                roč. 9               č. 6-8

2002                roč. 10             č. 1-8

 

Acta philosophica Fennica

B 20849          ISSN 0355-1792                    FLÚ + JENN

1935                (v)                   č. 1

1935                (v)                   č. 1

1941                (v)                   č. 4

1950                (v)                   č. 5

1953                (v)                   č. 6

1955                (v)                   č. 8, 9

1960                (v)                   č. 12

1962                (v)                   č. 13-14

1962                (v)                   č. 13-14

1965                (v)                   č. 17-18

1966                (v)                   č. 19

1966                (v)                   č. 19

1967                (v)                   č. 20

1967                (v)                   č. 20

1968                (v)                   č. 21-22

1968                (v)                   č. 21

1970                (v)                   č. 24

1972                (v)                   č. 25-26

1976                roč. 28 (v)

1976                roč. 28             č. 4

1977                roč. 29 (v)

1978                roč. 30 (v)

1980                roč. 31             č. 1

1981                (v)                   č. 32

1982                (v)                   č. 35

1983                (v)                   č. 36

1984                (v)                   č. 37

1985                (v)                   č. 38-39

1986                (v)                   č. 40-41

1989                (v)                   č. 45

1989                (v)                   č. 45

1990                (v)                   č. 48-49

1992                (v)                   č. 52

1994                (v)                   č. 55-57

1995                (v)                   č. 58

1996                (v)                   č. 59-61

1998                (v)                   č. 63

1999                (v)                   č. 64

2000                (v)                   č. 66

2004                (v)                   č. 74

 

Acta Universitatis Carolinae.

Historia Universitatis Carolinae Pragensis (Sborník příspěvků k dějinám University Karlovy)

B 3704            ISSN 0323-0562                    FLÚ (PDF) + JENN

1960                roč. 1               č. 2

1961                roč. 2               č. 1                  PDF

1961                roč. 2               č. 2

1962                roč. 3               č. 1                  PDF

1962                roč. 3               č. 2

1963                roč. 4               č. 1-2               PDF

1964                roč. 5               č. 1-2               PDF

1965                roč. 6               č. 1

1965                roč. 6               č. 2                  PDF

1966                roč. 7               č. 1                  PDF

1966                roč. 7               č. 2

1967                roč. 8               č. 1-2               PDF

1968                roč. 9               č. 1-2               PDF

1968                roč. 9               č. 2

1969                roč. 10             č. 1                  PDF

1969                roč. 10             č. 2

1971                roč. 11             č. 1-2               PDF

1972                roč. 12             č. 1-2               PDF

1973                roč. 13             č. 1-2               PDF

1974                roč. 14             č. 1-2               PDF

1975                roč. 15             č. 1

1975                roč. 15             č. 2                  PDF

1976                roč. 16             č. 1-2

1977                roč. 17             č. 1                  PDF

1978                roč. 18             č. 1-2               PDF

1979                roč. 19             č. 1-2               PDF

1980                roč. 20             č. 1

1980                roč. 20             č. 2                  PDF

1981                roč. 21             č. 1                  PDF

1981                roč. 21             č. 2

1982                roč. 22             č. 1-2

1983                roč. 23             č. 1                  PDF

1983                roč. 23             č. 2

1984                roč. 24             č. 1-2

1985                roč. 25             č. 2

1986                roč. 26             č. 1-2               PDF

1987                roč. 27             č. 1-2               PDF

1988                roč. 28             č. 1-2               PDF

1990                roč. 30             č. 1

1992                roč. 32             č. 1-2               PDF

1993-1994       roč. 33-34        č. 1-2               PDF

1995                roč. 35             č. 1-2

2000                roč. 40             č. 1-2               PDF

2002                roč. 42             č. 1-2               PDF

2004                roč. 44             č. 1-2               PDF

2005                roč. 45             č. 1-2               PDF

2006                roč. 46             č. 1-2               PDF

2007                roč. 47             č. 1-2               PDF

2008                roč. 48             č. 1-2               PDF

2009                roč. 49             č. 1                  PDF

2010                roč. 50             č. 1                  PDF

2010                roč. 50             č. 2

2011                roč. 51             č. 1-2

2012                roč. 52             č. 1-2

2013                roč. 53             č. 1-2

2014                roč. 54             č. 1-2

2015                roč. 55             č. 1-2              

2016                roč. 56             č. 1-2              

2017                roč. 57             č. 1

2018                roč. 58             č. 1                  STUD

 

Acta Universitatis Carolinae.

Interpretationes: studia philosophica Europeanea          

A 28888          ISSN 1804-624X                   FLÚ

2011                roč. 1 (v)

2012                roč. 2 (v)         pouze č. 1

2014                roč. 4 (v)         pouze č. 1

 

Acta Universitatis Carolinae.

Iuridica         

B 25156          ISSN 0323-0619                    FLÚ

1999                č. 1-2                                                              

 

Acta Universitatis Carolinae.

Philologica. Germanistica Pragensia

B 3703            ISSN 0323-0716                    JENN

1960                č. 1

 

Acta Universitatis Carolinae.

Philologica. Slavica Pragensia

B 2884            ISSN 0323-0813                    JENN

1959                č. 1

1961                č. 3

1962                č. 4

1980                č. 23

1981                č. 24

 

Acta Universitatis Carolinae.

Philosophica et historica

B 3561            ISSN 0567-8293                    JENN

1958                č. 3

1960                č. 1, 4-5

1961                č. 1-3, 5

1962                č. 1-5

1963                č. 1-5

1964                č. 1-3               (č. 1 – 2x)

1965                č. 1-2

1966                č. 3-5

1967                č. 1-5

1968                č. 1-5

1970                č. 1-5

1971                č. 1-5               (č. 5 – 2x)

1972                č. 1-5

1973                č. 1-5

1974                č. 1-5               (č. 4 – 2x)

1975                č. 1-5

1976                č. 1-5, 7

1977                č. 1-5               (č. 4 – 3x)

1978                č. 2

1979                č. 1, 5              (č. 5 – 2x)

1980                č. 2, 4-5

1981                č. 1-5

1983                č. 1, 5

1984                č. 1                  (2x)

1986                č. 1

1987                č. 3

1991                č. 4                  (3x)

1994                č. 2

1996                č. 1

1999                č. 3-4               (č. 3 – 2x, č. 4 – 3x)

2004                č. 1

 

Acta Universitatis Carolinae.

Philosophica et historica. Miscellanea logica

A 25128          ISSN 0567-8293                    FLÚ

1998                sv. 1

1999                sv. 2

2002                sv. 4

2010                sv. 9

2015                sv. 10

 

Acta Universitatis Lodziensis.

Folia philosophica

B 25557          ISSN 0208-6107                    FLÚ + Jenštejn vysušené

 

1981                č. 1

1983                č. 2

1985                č. 3

1987                č. 4

1988                č. 5-6

1990                č. 7

1993                č. 9-10

2001                č. 14

2003                č. 15

2004                č. 16

2006                č. 17-18

2007                č. 19-20

2008                č. 21

2009                č. 22

2010                č. 23

2011                č. 24

2012                č. 25

2013                č. 26

 

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.

Instituti Studiorum Marxismi-leninismi

B 12046          ISSN 0231-9225                    JENN

1983                č. 4

1985                č. 6-7

1987                č. 9

 

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.

Philosophica

C 1634            ISSN 1212-1207                    FLÚ

2002                č. 5

 

Acta Universitatis Wratislaviensis.

Logika                                                            JENN

1999                č. 19-20

 

Actes de la recherche en sciences sociales

C 2128            ISSN 0335-5322                    JENN

1975                č. 1-3, 5-6

1976                č. 1-6

1977                č. 13-18

1978                č. 19-24

1979                č. 25-30

1980                č. 31-35

1981                č. 36-40

1982                č. 41-45

1983                č. 46-50

1984                č. 51-55

1985                č. 56-60

1986                č. 61-65

1987                č. 66-69

1988                č. 71-74

1989                č. 79-80

1990                č. 81-85

1991                č. 86-90

1992                č. 94

1993                č. 96-98

 

Actuel Marx

B 16697          ISSN 0994-4524                    FLÚ

1991                č. 9-10                                    

1994                č. 16                                       

1995                č. 17                                       

1998                č. 24

 

AD speciál:

čtení pro ty, kdo chtějí poznat křesťanství na vlastní kůži

                        ISSN 1214-5769                    JENN

2004                roč. 1               č. 1-3

2005                roč. 2               č. 3

 

Advances in modal logic

B 16602                                  FLÚ

2002                sv. 4

2004                sv. 5

2006                sv. 6

2010                sv. 8

 

 

Aither

A 30169          ISSN 1803-7879                    FLÚ

2009                sv. 1                č. 1-2

2010                sv. 2                č. 3-4

 

 

Akademický bulletin Akademie věd České republiky

C 2062            ISSN 1210-9525                    FLÚ

2005                (v)                   chybí č. 1-2

2006                (v)                   chybí č. 4-5, 10-11

2007                (v)                   chybí č. 4-6, 10, 12

2008                (v)                   chybí č. 2, 4-5

2009                (v)                   chybí č. 2, 4, 10

2010                (v)                   chybí č. 4, 11

2011                (v)

2012                (v)

2013                (v)

2014                (v)

2015                (v)                   chybí č. 6

2016                (v)

2017                                        ONLINE

 

Akademie:

revue socialistická = sozialistische Revue

B 491              ISSN 1212-0200                    JENN + Jenštejn převazba

1899                roč. 3 (v)         není v Alephu

1902                roč. 6 (v)

1904                roč. 8 (v)

1907                roč. 11 (v)

1908                roč. 12 (v)

1909                roč. 13 (v)

1921                roč. 25 (v)

1924                roč. 27 (v)

 

Akord:

revue pro literaturu, umění a život

B 12673          ISSN 0862-6715                    JENN + Jenštejn vysušené

1928                roč. 1 (v)         č. 1-7

1930                roč. 3 (v)         č. 5-10

1933                roč. 6 (v)

1935                                        č. 2-5

1936                                        č. 1-4

1937                                        č. 1-2, 5

1938                (v)

1939-40           roč. 7 (v)

1940-41           roč. 8 (v)

1941-42           roč. 9 (v)

1942-43           roč. 10 (v)

1943-44           roč. 11 (v)

1945-46           roč. 12 (v)

1946-47           roč. 13 (v)

1947-48           roč. 14 (v)

 

Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

B 23515          ISSN 1802-0364                    FLÚ

2006                (v)                   č. 2

2007                (v)                   č. 3

2008                (v)                   č. 4-5

2009                (v)

2010                (v)

2011                (v)

2012                (v)

2013                (v)

2014                (v)                   chybí č. 1

2015                (v)                   č. 1,3              

2016                (v)                   č. 1-3              

2017                (v)                   č. 1-3              

2018                                        č. 1-3               STUD

 

Allgemeine Zeitschrift für Philosophie

B 22916          ISSN 0340-7969                    FLÚ

1985                roč. 10 (v)       pouze č. 2                              

1997                roč. 22 (v)       chybí č. 2                               

1998                roč. 23 (v)       pouze č. 2                              

1999                roč. 24 (v)       chybí č. 1                               

2000                roč. 25 (v)       pouze č. 2                              

2001                roč. 26 (v)       chybí č. 2                                                       

2002                roč. 27 (v)                                                      

2003                roč. 28 (v)                                                      

2004                roč. 29 (v)                                                      

2005                roč. 30 (v)                                                      

 

Almanach Labyrint:

ročenka revue Labyrint

A 19553                                                          JENN

1996                roč. 5

2001                roč. 10

2002                roč. 11

2003                roč. 12

2004                roč. 13

2005                roč. 14

 

Alpha omega:

rivista di filosofia e teologia dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

B 25573          ISSN 1126-8557                    FLÚ

 

2001                roč. 4               č. 3

2002                roč. 5               č. 1, 3

2004                roč. 7               č. 2, 3

2005                roč. 8               č. 1-3

2006                roč. 9               č. 1-3

2007                roč. 10             č. 1-3

+ Indici 1998-2007

2008                roč. 11             č. 1-3

2009                roč. 12             č. 1-3

2010                roč. 13             č. 1-3

2011                roč. 14             č. 1-3

2012                roč. 15             č. 1-3

2013                roč. 16             č. 1-3

2014                roč. 17             č. 1-3

2015                roč. 18             č. 1-3              

2016                roč. 19             č. 1-3              

2017                roč. 20             č. 1-3              

2018                roč. 21             č. 1-3               STUD

 

Aluze:

časopis pro literaturu, filosofii a jiné

C 2088            ISSN 1212-5547                    FLÚ

 

2001                roč. 5               č. 1-3

2002                roč. 6               č. 1-3

2003                roč. 7               č. 1-3

2004                roč. 8               č. 1-3

2005                roč. 9               č. 1-3

 

American Catholic philosophical quarterly

ISSN 1051-3558                    FLÚ

2001                roč. 75             č. 1-4

2002                roč. 76             č. 1-2

 

American journal of economics and sociology

B 3496            ISSN 0002-9246                    JENN

1955-56           roč. 15 (v)

1956-57           roč. 16 (v)

1957-58           roč. 17 (v)       chybí č. 3

1958-59           roč. 18 (v)       chybí č. 2

1959-60           roč. 19 (v)       chybí č. 4

1960-61           roč. 20 (v)

1962                roč. 21 (v)

1963                roč. 22 (v)

1964                roč. 23 (v)

1965                roč. 24 (v)

1966                roč. 25 (v)

1967                roč. 26 (v)

1968                roč. 27 (v)

1969                roč. 28 (v)

1970                roč. 29 (v)

1971                roč. 30 (v)

1972                roč. 31 (v)

1972                roč. 31             č. 1-2, 4

1973                roč. 32             č. 1-4

1974                roč. 33             č. 1, 3-4

1975                roč. 34             č. 2-3

1988                roč. 47             č. 2

1989                roč. 48             č. 4

 

American journal of sociology

B 1979            ISSN 0002-9602                    JENN

1956                roč. 61                                     č. 5-6

1956-57           roč. 62 (v)

1957-58           roč. 63 (v)

1958-59           roč. 64 (v)                               chybí č. 3

1959-60           roč. 65 (v)

1960-61           roč. 66 (v)

1961-62           roč. 67 (v)

1962-63           roč. 68 (v)

1963-64           roč. 69 (v)

1964-65           roč. 70 (v)

1965-66           roč. 71 (v)

1966-67           roč. 72 (v)

1967-68           roč. 73 (v)

1968-69           roč. 74 (v)

1969-70           roč. 75             č. 1-6

1970-71           roč. 76 (v)                               chybí č. 2-3

1971-72           roč. 77             č. 2-6

1972-73           roč. 78             č. 1-3, 6

1973-74           roč. 79 (v)       sv. 1-2             chybí č. 3

1973-74           roč. 79             č. 3

1974-75           roč. 80 (v)       sv. 1-2             chybí č. 1

1975-76           roč. 81 (v)       sv. 1-2

1976-77           roč. 82 (v)       sv. 1-2

1977-78           roč. 83 (v)       sv. 1-3

1978-79           roč. 84 (v)       sv. 1-2             chybí č. 5

1983                roč. 89                                     č. 3

 

American philosophical quarterly

B 7627            ISSN 0003-0481                    FLÚ                    

1964                roč. 1 (v)

1965                roč. 2 (v)

1966                roč. 3 (v)

1967                roč. 4 (v)

1968                roč. 5 (v)

1969                roč. 6 (v)

1970                roč. 7 (v)

1971                roč. 8 (v)

1972                roč. 9 (v)         pouze č. 3-4

1973                roč. 10 (v)

1974                roč. 11 (v)

1975                roč. 12 (v)

1976                roč. 13 (v)

1977                roč. 14 (v)

1978                roč. 15 (v)

1979                roč. 16 (v)

1980                roč. 17 (v)

1981                roč. 18 (v)

1991                roč. 28 (v)       pouze č. 2, 4

1992                roč. 29 (v)

1993                roč. 30 (v)       pouze č. 1-2

1994                roč. 31 (v)       pouze č. 4

1995                roč. 32 (v)       chybí č. 4

1996                roč. 33 (v)       chybí č. 1

1997                roč. 34 (v)       chybí č. 4

1998                roč. 35 (v)       chybí č. 4

1999                roč. 36 (v)       pouze č. 3-4

2000                roč. 37 (v)

2001                roč. 38 (v)       pouze č. 2

 

American political science review

C 2089            ISSN  0003-0554                   FLÚ

2014                roč. 108           č. 2-4

 

American Slavic and East European review

B 4834            ISSN 1049-7544                    JENN

1958                roč. 17 (v)

1959                roč. 18 (v)

1960                roč. 19 (v)

1961                roč. 20 (v)

 

Analecta Husserliana:

the yearbook of phenomenological research

B 9144            ISSN 0167-7276                    FLÚ

1972                sv. 2

1974                sv. 3

1976                sv. 4

1976                sv. 5

1978                sv. 7

1989                sv. 26

1996                sv. 49

1999                sv. 59

1999                sv. 60

2000                sv. 64

2000                sv. 65

2000                sv. 66

2000                sv. 67

2000                sv. 69

2000                sv. 70

2001                sv. 71

2001                sv. 72

2001                sv. 73

2002                sv. 74

2002                sv. 75

2002                sv. 76

2007                sv. 94

 

Analele Universitătii Bucureşti.

Seria Acta logica

B 3741            ISSN 0524-823X                   FLÚ

1962                roč. 5

 

Analele Universităţii "C.I. Parhon" Bucureşti.

Seria Acta logica

B 3741, B 5615                      ISSN 1220-028X                   FLÚ + JENN

1958                roč. 1               č. 1

1958                roč. 1               č. 1

1959                roč. 2               č. 1

1960                roč. 3               č. 1

1961                roč. 4               č. 4

 

Anales del Seminario de Historia de la Filosofia

                        ISSN 0211-2337                    FLÚ

1984                č. 4

 

Anales del Seminario de Metafísica

                        ISSN 0580-8650                    FLÚ

1978                č. 13

1979                č. 14

1980                č. 15

1981                č. 16

1982                č. 17

1983                č. 18

1984                č. 19

1985                č. 20

1986                č. 21

1987-88           č. 22

1989                č. 23

1990                č. 24

1991                č. 25

1992                č. 26

 

Analogon:

surrealismus - psychoanalysa - strukturalismus - antropologie - příčné vědy

C 2036            ISSN 0862-7630                    FLÚ

1990                roč. 2 (v)         č. 2-3

1991                roč. 3 (v)         č. 4-6

1992                roč. 4 (v)         č. 7-9

1993                (v)                   č. 10

1994                (v)                   č. 11-12

1995                (v)                   č. 13-15

1996                (v)                   č. 16-18

1997                (v)                   č. 19-21

1998                (v)                   č. 22-24

1999                (v)                   č. 25-27

2000                (v)                   č. 28-30

2001                (v)                   č. 31-33

2002                (v)                   č. 34-36

2003                (v)                   č. 37-39

2004                (v)                   č. 40-42

2005                (v)                   č. 43-45

2006                (v)                   č. 46-49

2007                (v)                   č. 50-53

2008                (v)                   č. 54-56

2009                (v)                   č. 57-59

2010                (v)                   č. 60-62

2011                (v)                   č. 63-65

2012                (v)                   č. 66-68

2013                (v)                   č. 69-71

2014                (v)                   č. 72-74

2015                (v)                   č. 75-77

 

Analyse & Kritik:

Zeitschrift für Sozialtheorie

                        ISSN 0171-5860                    JENN

1982                roč. 4               č. 1-2

1983                roč. 5               č. 1-2

1984                roč. 6               č. 1-2

1985                roč. 7               č. 1-2

1986                roč. 8               č. 1-2

1988                roč. 10             č. 1-2

 

Analyse et prévision

C 1066            ISSN 0003-262X                   JENN

1969                roč. 7 (v)

1969                roč. 8 (v)

1970                roč. 9 (v)         sv. 1-2

1970                roč. 10 (v)

1971                roč. 11 (v)

1971                roč. 12 (v)

1972                roč. 13 (v)

1972                roč. 14 (v)

1973                roč. 15 (v)

1973                roč. 16 (v)       sv. 1-2

1974                roč. 17 (v)

1974                roč. 18 (v)

 

Analysis

B 16114          ISSN 0003-2638                    FLÚ + JENN

1934                roč. 1 (v)         pouze č. 2-3

1947-48           roč. 8 (v)

1948-49           roč. 9 (v)

1949-50           roč. 10 (v)

1950-51           roč. 11 (v)

1951-54           roč. 12-14 (v)

1954-57           roč. 15-17 (v)

1957-60           roč. 18-20 (v)

1960-63           roč. 21-23 (v)

1960-61           roč. 21 (v)

1961-62           roč. 22 (v)

1962-63           roč. 23 (v)       + příloha č. 1

1963-64           roč. 24 (v)       + příloha č. 2

1964-65           roč. 25 (v)       + příloha č. 3

1965-66           roč. 26 (v)

1966-67           roč. 27 (v)

1967-68           roč. 28 (v)

1968-69           roč. 29 (v)

1969-70           roč. 30 (v)

1970-71           roč. 31 (v)

1971-72           roč. 32 (v)

1972-73           roč. 33 (v)

1973-74           roč. 34 (v)

1974-75           roč. 35 (v)

1975-76           roč. 36 (v)

1976-77           roč. 37 (v)

1978                roč. 38 (v)

1979                roč. 39 (v)

1980                roč. 40 (v)

1981                roč. 41 (v)

1982                roč. 42 (v)

1983                roč. 43 (v)

1984                roč. 44 (v)

1985                roč. 45 (v)

1986                roč. 46 (v)

1987                roč. 47 (v)

1988                roč. 48 (v)

1989                roč. 49 (v)

1990                roč. 50 (v)

1991                roč. 51 (v)

1992                roč. 52 (v)

1993                roč. 53 (v)

1994                roč. 54 (v)

1995                roč. 55 (v)

1996                roč. 56 (v)

1997                roč. 57 (v)

1998                roč. 58 (v)

1999                roč. 59 (v)

2000                roč. 60 (v)

2001                roč. 61 (v)

2002                roč. 62 (v)

2003                roč. 63 (v)

2004                roč. 64 (v)

2005                roč. 65 (v)       chybí č. 1

2006                roč. 66 (v)

2007                roč. 67 (v)

2008                roč. 68 (v)

2009                roč. 69 (v)

2010                roč. 70 (v)

2011                roč. 71 (v)

2012                roč. 72 (v)

2013                roč. 73 (v)

2014                roč. 74 (v)

2015                roč. 75 (v)

2016                roč. 76 (v)

2017                roč. 77 (v)      

2018                roč. 78 (v)

2019                                        č. 1-2               STUD

 

Annales:

économies, sociétés, civilisations (od r. 1994 Annales: histoire, sciences sociales)

ISSN 0395-2649                    JENN

1981                roč. 36             č. 1-6

1982                roč. 37             č. 5-6

1983                roč. 38             č. 1, 5

1984                roč. 39             č. 2-4, 6

1985                roč. 40             č. 1-2, 5

1987                roč. 42             č. 1-6

1988                roč. 43             č. 4-6

1989                roč. 44             č. 2

1990                roč. 45             č. 3-4

1991                roč. 46             č. 1

1992                roč. 47             č. 6

1993                roč. 48             č. 1-2, 4, 6

1994                roč. 49             č. 1-2, 5-6

1995                roč. 50             č. 1-3, 6

1996                roč. 51             č. 1-6

1997                roč. 52             č. 1, 3-5

1998                roč. 53             č. 2, 4-5

1999                roč. 54             č. 1-3

2000                roč. 55             č. 1                 

 

Annales de phénoménologie

B 17392          ISSN 1632-0808                    FLÚ + JENN

2002                roč. 1

2003                roč. 2

2004                roč. 3

2005                roč. 4

2006                roč. 5

2007                roč. 6

2008                roč. 7

2008                roč. 7

2011                roč. 10

2012                roč. 11

2013                roč. 12

2014                roč. 13

2015                roč. 14            

2016                roč. 15                                     STUD

 

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska.

Sectio I, Philosophia - sociologia

B 26087          ISSN 0137-2025                    FLÚ

2006-07           roč. 31-32

2008                roč. 33

2009                roč. 34

2010                roč. 35             č. 1-2

2011                roč. 36             č. 1-2

2012                roč. 37             č. 1-2

2013                roč. 38             č. 1-2

2014                roč. 39             č. 1-2

2015                roč. 40             č. 1-2

 

Annales Universitatis scientiarum budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae.

Sectio philosophica et sociologica

ISSN 0524-9023                    JENN

1976                č. 9-10

1977                č. 11

1978                č. 12

1979                č. 13

1980                č. 14

1981                č. 15

1982                č. 16

1983                č. 17

1984                č. 18

1985                č. 19

 

Annali (Istituto Giangiacomo Feltrinelli)

B 3680            ISSN 0544-1374                    Jenštejn převazba

1960                roč. 3 (v)

 

Annals of the American Academy of Political and Social Science

                        ISSN 0002-7162                    JENN

1950                č. 269

1967                č. 371, 373

1978                č. 435

1990                č. 507

1996                č. 547-548

1997                č. 549-554

1998                č. 555-560

1999                č. 561-566

2000                č. 567-572

2001                č. 573-578

 

Annual of European and global studies

B 22847                                                          FLÚ

2015                roč. 2

 

Anthropos:

časopis za sodelovanje humanističnih i naravoslovnih ved, za psihologijo in filozofijo

ISSN 0587-5161                    JENN

1982                                        č. 1-3

1987                                        č. 5-6

1990                roč. 22             č. 3-4

1992                roč. 24             č. 3-4

 

Anuario filosofíco

B 26174          ISSN  0066-5215                   FLÚ               

1981                roč. 14             č. 1                                         

 

Argument:

Berliner Hefte für Probleme der Gesellschaft

B 26172          ISSN 0004-1157                    FLÚ               

1966                roč. 8               č. 1 (36)                                 

1996                roč. 38             č. 5-6

1997                roč. 39             č. 3

 

Architectural design

C 2091            ISSN 0003-8504                    FLÚ               

2004                roč. 74             č. 3                                          grant               

 

Archiv für Geschichte der Philosophie

B 6171            ISSN 0003-9101                    FLÚ

1911                roč. 24 (v)       band 17

1960                roč. 42 (v)

1961                roč. 43 (v)

1962                roč. 44 (v)

1963                roč. 45 (v)

1964                roč. 46 (v)

1965                roč. 47 (v)

1966                roč. 48 (v)

1967                roč. 49 (v)

1968                roč. 50 (v)

1969                roč. 51 (v)

1970                roč. 52 (v)

1971                roč. 53 (v)

1972                roč. 54 (v)

1973                roč. 55 (v)

1974                roč. 56 (v)

1975                roč. 57 (v)

1976                roč. 58 (v)       + zvláštní číslo

1977                roč. 59 (v)

1978                roč. 60 (v)

1979                roč. 61 (v)

1980                roč. 62 (v)

1981                roč. 63 (v)

1982                roč. 64 (v)

1983                roč. 65 (v)

1984                roč. 66 (v)

1985                roč. 67 (v)

1986                roč. 68 (v)

1987                roč. 69 (v)

1988                roč. 70 (v)

1989                roč. 71 (v)

1990                roč. 72 (v)

1991                roč. 73 (v)       chybí č. 1

1992                roč. 74 (v)       chybí č. 1

1993                roč. 75 (v)

1994                roč. 76 (v)

1995                roč. 77 (v)

1999                roč. 81 (v)

2000                roč. 82 (v)

 

Archiv für mathematische Logik und Grundlagenforschung

                        ISSN 0003-9268                    JENN

1964                roč. 6               č. 3-4

1965                roč. 7               č. 1-4

1965                roč. 8               č. 3-4

1966                roč. 9               č. 1-4

1967                roč. 10             č. 3-4

1968                roč. 11             č. 1-4

1969                roč. 12             č. 1-4

1970                roč. 13             č. 1-4

1971                roč. 14             č. 1-4

1976                roč. 17             č. 3-4

1976                roč. 18             č. 1-2

 

Archiv für Philosophie

B 3494            ISSN 0066-6467                    JENN

1954                roč. 5 (v)         chybí č. 3

1956                roč. 6 (v)

1957                roč. 7 (v)

1958                roč. 8 (v)

1959                roč. 9 (v)

1960                roč. 10 (v)

1961-62           roč. 11 (v)

1963-64           roč. 12 (v)

1964                roč. 13             č. 1-2

 

Archiv für Reformationsgeschichte =

Archive for reformation history: internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformationund ihrer Weltwirkungen

                        ISSN 0003-9381                    JENN

1981                roč. 72

1994                roč. 85

1995                roč. 86

1996                roč. 87

 

Archiv für Reformationsgeschichte.

Literaturbericht

                        ISSN 0341-8375                    JENN

1973                roč. 2

1974                roč. 3

1975                roč. 4

1977                roč. 6

1979                roč. 8

1981                roč. 10

1982                roč. 11

1983                roč. 12

1984                roč. 13

Register für Jahrg. 6-10

Register für Jahrg. 11-15

 

Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie

B 3516            ISSN 0177-1094                    JENN

1959                roč. 45 (v)

1960                roč. 46 (v)

1961                roč. 47 (v)

1962                roč. 48 (v)

1963                roč. 49 (v)

Beiheft Nr. 38 (1960) + Beiheft Nr. 39 (1963) (v)

 

Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského:

Acta Comeniana

B 5924            ISSN 0232-0878                    FLÚ

1965                sv. 23

 

Archives de philosophie du droit

                        ISSN 0066-6564                    JENN

1986                roč. 31

1987                roč. 32

1988                roč. 33

1989                roč. 34

 

Archives de philosophie:

recherches et documentation

B 4493, B 2903, B 2904, B 2906                  ISSN 0003-9632                    FLÚ + Jenštejn převazba +

Jenštejn vysušené

1938                roč. 14 (v)       sv. 1-2             (č. 1-2) + přílohy (část. váz.) 

1938                roč. 14 (v)                               pouze č. 3 + příloha                svázáno s roč. 15, č. 1 (1939)

1939                roč. 15 (v)                               pouze č. 1 + příloha (v)

1939                roč. 15 (v)                              

1959                roč. 22 (v)

1960                roč. 23 (v)

1961                roč. 24 (v)

1962                roč. 25 (v)

1963                roč. 26 (v)

1963                roč. 26 (v)

1964                roč. 27 (v)

1965                roč. 28 (v)

1966                roč. 29 (v)

1968                roč. 31 (v)

1969                roč. 32 (v)

1970                roč. 33 (v)       sv. 1-2

1970                roč. 33 (v)                               pouze č. 4                              

1971                roč. 34 (v)                               pouze č. 1

1971                roč. 34 (v)

1979                roč. 42 (v)                               pouze č. 3

1980                roč. 43 (v)

1981                roč. 44 (v)                               pouze č. 3-4

1981                roč. 44 (v)       sv. 1-2

1982                roč. 45 (v)                               pouze č. 1, 4

1983                roč. 46 (v)                               pouze č. 2, 4

1983                roč. 46 (v)

1984                roč. 47 (v)

1984                roč. 47 (v)

1985                roč. 48 (v)                               chybí č. 3

1986                roč. 49 (v)                               pouze č. 1, 4

1987                roč. 50 (v)                               chybí č. 2

1988                roč. 51 (v)                               chybí č. 4

1990                roč. 53 (v)                               chybí č. 4

1991                roč. 54 (v)                               chybí č. 2

1992                roč. 55 (v)

2000                roč. 63 (v)

 

Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age

B 8164            ISSN 0373-5478                    Jenštejn vysušené

1968                roč. 43 (v)

1971                roč. 46 (v)

1972                roč. 47 (v)

1974                roč. 48 (v)

 

Archivio di filosofia

B 6462            ISSN 0004-0088                    FLÚ

1945                roč. 14 (v)       pouze č. 1

1946                roč. 15 (v)       pouze č. 3-4

1964                (v)

1965                (v)

1966                (v)

1967                (v)

1968                (v)

1969                (v)

1970                (v)                   pouze č. 1

1972                (v)

1973                (v)

1974                (v)

1975                (v)

1976                (v)

1978                (v)

1979                (v)                   pouze č. 1

1980                (v)

1981                (v)

1983                roč. 51 (v)                                                                              

1988                roč. 56 (v)

1989                roč. 57 (v)

1990                roč. 58 (v)

 

Archivní časopis

B 9467            ISSN 0004-0398                    JENN

1972                roč. 22 (v)

1973                roč. 23 (v)

1974                roč. 24 (v)

1975                roč. 25 (v)

1976                roč. 26 (v)

1977                roč. 27 (v)

1978                roč. 28 (v)

1979                roč. 29 (v)

1980                roč. 30 (v)

1981                roč. 31             č. 1-3

1982                roč. 32 (v)

Rejstřík 1966-80

1983                roč. 33 (v)

1984                roč. 34 (v)

1985                roč. 35             č. 1-4

1986                roč. 36             č. 1-4

1987                roč. 37             č. 1-4

1988                roč. 38             č. 1-4

1989                roč. 39             č. 1-4

1990                roč. 40             č. 1-4

1991                roč. 41             č. 1-4

1992                roč. 42             č. 1-4

1993                roč. 43             č. 1-4

1994                roč. 44             č. 1-4

1995                roč. 45             č. 1-4               + příloha

1996                roč. 46             č. 1-4

1997                roč. 47             č. 1-4

Rejstřík 1981-95

1998                roč. 48             č. 1-4

1999                roč. 49             č. 1-4               + příloha

2000                roč. 50             č. 1-4

2001                roč. 51             č. 1-4

2002                roč. 52             č. 1-4

2003                roč. 53             č. 1-4

2004                roč. 54             č. 1-4

2005                roč. 55             č. 1-4

2006                roč. 56             č. 1–4

Rejstřík 1996-2005

2007                roč. 57             č. 1-4

2008                roč. 58             č. 1-4

2009                roč. 59             č. 1-4

 

Archivum Fratrum Praedicatorum

                        ISSN 0391-7320                    FLÚ

2008                roč. 78

 

Archiwum historii filozofii i myśli społecznej

B 4611            ISSN 0066-6874                    FLÚ + Jenštejn převazba

1960                roč. 6

1966                roč. 12

1993                roč. 38

1994                roč. 39

1995                roč. 40

1997                roč. 42

1998                roč. 43

1999                roč. 44

2001                roč. 46

2002                roč. 47

2003                roč. 48

2004                roč. 49

2006                roč. 50-51

2007                roč. 52

2008                roč. 53

2009                roč. 54

2010                roč. 55

2011                roč. 56

2012                roč. 57

2013                roč. 58

2014                roč. 59

2015                roč. 60                                    

2016                roč. 61                                    

2017                roč. 62             STUD

 

Aristotelian Society.

Supplementary volume

B 17777          ISSN 0309-7013                    FLÚ

1938                roč. 17             Action, perception and measurement

1939                roč. 18             Hume and present day problems

1954                roč. 28             Belief and will

1955                roč. 29             Problems in psychotherapy and jurisprudence

1956                roč. 30             Dreams and self knowledge

1957                roč. 31

1958                roč. 32

1959                roč. 33

1960                roč. 34

1961                roč. 35

1962                roč. 36

1963                roč. 37

1964                roč. 38

1965                roč. 39

1966                roč. 40

1967                roč. 41

1968                roč. 42

1969                roč. 43

1970                roč. 44

1970                roč. 44

1971                roč. 45

1972                roč. 46

1973                roč. 47

1974                roč. 48

1975                roč. 49

1976                roč. 50

1977                roč. 51

1978                roč. 52

1979                roč. 53

1980                roč. 54

1981                roč. 55

1982                roč. 56

1983                roč. 57

1984                roč. 58

1985                roč. 59

1986                roč. 60

1987                roč. 61

1988                roč. 62

1989                roč. 63

1990                roč. 64

1991                roč. 65

1992                roč. 66

1992                roč. 66

1993                roč. 67

1994                roč. 68

1995                roč. 69

1995                roč. 69

1996                roč. 70

1997                roč. 71

1997                roč. 71

1998                roč. 72

1998                roč. 72

1999                roč. 73

2000                roč. 74

2001                roč. 75

2002                roč. 76

 

ARSP.

Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie

B 3516            ISSN 0001-2343                    JENN + Jenštejn vysušené

Beiheft Nr. 40 (1964) + Beiheft Nr. 41 (1965) (v)

1964                roč. 50 (v)

1965                roč. 51 (v)

1966                roč. 52 (v)

1967                roč. 53 (v)

1968                roč. 54 (v)

1969                roč. 55 (v)

1970                roč. 56 (v)

1970                roč. 56             č. 1-4

1971                roč. 57 (v)

1971                roč. 57             č. 1-4

1972                roč. 58 (v)

1972                roč. 58             č. 1-4

1973                roč. 59 (v)

1973                roč. 59             č. 1-4

1974                roč. 60 (v)

1974                roč. 60             č. 1-4

1975                roč. 61 (v)

1975                roč. 61             č. 1-3

1976                roč. 62 (v)

1976                roč. 62             č. 1-4

1977                roč. 63             č. 1-4

1978                roč. 64 (v)

1979                roč. 65             č. 3-4

1980                roč. 66             č. 1-4

 

Ask:

społeczeństwo, badania, metody (od r. 2008 Ask: research & method)

ISSN 1234-9224                    JENN

1995                                        č. 1-2

1996                                        č. 1-2 (4)

1997                                        č. 1-2 (5-6)

1998                                        č. 7

1999                                        č. 8

2000                                        č. 9

2001                                        č. 10

2002                                        č. 11

2003                                        č. 12

2004                                        č. 13

2005                                        č. 14

2006                                        č. 15

2008                                        č. 17

2009                roč. 18             č. 1

2010                roč. 19             č. 1

2012                roč. 21             č. 1

2013                roč. 22             č. 1

2014                roč. 23             č. 1

2015                roč. 24             č. 1

2016                roč. 25             č. 1

2017                roč. 26             č. 1

2018                roč. 27             č. 1

 

Augustinian studies

                        ISSN 0094-5323                    JENN

2001                roč. 32             č. 1-2

2002                roč. 33             č. 1-2

 

Aula:

revue pro vysokoškolskou a vědní politiku

(od roku 2012 pouze elektronická verze)

C 2113            ISSN 1210-6658                    FLÚ

2003                roč. 11             č. 1-4               + zvláštní číslo

2004                roč. 12             č. 1-3               + zvláštní číslo

2005                roč. 13             č. 1-4               + zvláštní číslo

2006                roč. 14             č. 1-4               + zvláštní číslo

2007                roč. 15             č. 1-4

2008                roč. 16             č. 1-4

2009                roč. 17             č. 1-4

2010                roč. 18             č. 1-4

2011                roč. 19             č. 1-4

2012                roč. 20             č. 1

 

Auspicia:

recenzovaný časopis pro otázky společenských věd

C 2059            ISSN 1214-4967                     FLÚ

2004                roč. 1 (v)         pouze č. 2

2005                roč. 2 (v)         pouze č. 2

2006                roč. 3 (v)         pouze č. 1

2007                roč. 4 (v)

2008                roč. 5 (v)         pouze č. 1

2009                roč. 6 (v)         pouze č. 2

2010                roč. 7 (v)

2011                roč. 8 (v)

2012                roč. 9 (v)

2013                roč. 10 (v)

2014                roč. 11 (v)       chybí č. 4

2015                ONLINE

 

Australasian journal of philosophy

B 8171            ISSN 0004-8402                    FLÚ

1953                roč. 31 (v)       pouze č. 2

1959                roč. 37 (v)       pouze č. 1

1961                roč. 39 (v)       pouze č. 1

1962                roč. 40 (v)       pouze č. 3

1963                roč. 41 (v)       chybí č. 2

1965                roč. 43 (v)       chybí č. 2

1966                roč. 44 (v)       pouze č. 2

1967                roč. 45 (v)

1968                roč. 46 (v)

1969                roč. 47 (v)

1970                roč. 48 (v)

1971                roč. 49 (v)

1972                roč. 50 (v)

1973                roč. 51 (v)

1974                roč. 52 (v)

1975                roč. 53 (v)

1976                roč. 54 (v)

1977                roč. 55 (v)

1978                roč. 56 (v)

1979                roč. 57 (v)

1980                roč. 58 (v)

1981                roč. 59 (v)

1982                roč. 60 (v)

1983                roč. 61 (v)

1984                roč. 62 (v)

1985                roč. 63 (v)

1986                roč. 64 (v)

1987                roč. 65 (v)

1988                roč. 66 (v)

1989                roč. 67 (v)

1990                roč. 68 (v)

1991                roč. 69 (v)

1992                roč. 70 (v)

1993                roč. 71 (v)

1994                roč. 72 (v)

1995                roč. 73 (v)

1996                roč. 74 (v)

1997                roč. 75 (v)

1998                roč. 76 (v)

1999                roč. 77 (v)

2000                roč. 78 (v)       pouze č. 3

Seventy Year Index 1923-1992 (vol. 1-70)

 

Aut Aut:

rivista di filosofia e di cultura

ISSN 0005-0601                    JENN

1971                č. 125

1975                č. 148-150

1976                č. 151-153

1989                č. 232-233

1990                č. 239-240

1999                č. 289-294

2000                č. 298-300

 

Bedside Guardian

A 26770                                                         JENN

1992                č. 41

 

Berliner Zeitschrift für Politologie

B 7621            ISSN 0523-0276                    JENN

1968                roč. 9 (v)

 

Bertrand Russell Society quarterly

B 26065          ISSN 1547-0334                    FLÚ

1998                č. 97-100

2001                č. 111-112

2002                č. 114-116

2003                č. 117-120

2004                č. 121-124

2005                č. 125-127

2006                č. 132-135

2007                č. 136-139

2009                č. 140-144

2011                č. 145

 

Beyond AI:

proceedings of the international conference ...

A 27217                                                          FLÚ

2012

2013

 

Bibliografický katalog

A 24539          ISSN 1803-2907                    JENN

1926                roč. 5 (v)         část 1 (soustavná)

Rejstřík 1926 (v)

1927                roč. 6 (v)         část 1 (soustavná)

Rejstřík 1927 (v)

 

Bibliografický katalog Československé republiky.

Literární tvorba z roku ... vyjma díla pokračovací

B 2170            ISSN 1804-6703                    JENN

1929 (v)          část 1

1930 (v)

1931 (v)

1932 (v)

1933 (v)

1934 (v)

1935 (v)

1936 (v)

1937 (v)

1938 (v)

1939 (v)

1940 (v)

1941 (v)

1942 (v)

1943 (v)

1944 (v)

1945 (v)

1946 (v)          sv. 1-2             (Tvorba česká, Tvorba slovenská)

 

Bibliografický katalog ČSR.

Česká kniha

A 3015, B 1847                      ISSN 1210-938X                   JENN

Vydáváno v letech 1950-54

1951                roč. 19 (v)

1952                roč. 20 (v)       sv. 1-2

1953                roč. 21 (v)       sv. 1-2

1954                roč. 22 (v)

 

Bibliografický katalog ČSR.

České knihy

A 3015            ISSN 1210-9398                    JENN

Vydáváno v letech 1955-60

1955                roč. 23 (v)       sv. 1                (sešit 1-22)

1956                roč. 24 (v)       sv. 1-2

1957                roč. 25 (v)

1958                roč. 26 (v)

1959                roč. 27 (v)

1960                roč. 28 (v)

 

Bibliografický katalog ČSSR.

České knihy

A 3015            ISSN 0323-1615                    JENN

Vydáváno v letech 1960-89

1961                roč. 29 (v)       sv. 1                (sešit 1-39)

 

Bibliografický katalog ČSSR.

Články v českých časopisech

C 245              ISSN 0006-1115                    JENN

1961                roč. 9 (v)         sv. 3                (listopad – prosinec)

1962                roč. 10 (v)       sv. 1-2

Rejstřík 1962 (v)

1963                roč. 11 (v)       sv. 1-2

1964                roč. 12 (v)       sv. 1-2

Rejstřík 1964 (v)

1965                roč. 13 (v)       sv. 1-2

1966                roč. 14 (v)       sv. 1-2

1967                roč. 15(v)        sv. 1-2

1968                roč. 16 (v)       sv. 1-2

1969                roč. 17 (v)       sv. 1-2

1971                roč. 19 (v)       sv. 1-3

1972                roč. 20 (v)       sv. 1-2

1973                roč. 21 (v)       sv. 1-3

1974                roč. 22 (v)       sv. 1-3

1975                roč. 23 (v)       sv. 1-3

1976                roč. 24 (v)       sv. 1-3

1977                roč. 25 (v)       sv. 1-3

1978                roč. 26 (v)       sv. 1-2

1979                roč. 27 (v)       sv. 1-3

1980                roč. 28 (v)       sv. 1-3

1981                roč. 29 (v)       sv. 1-3

1982                roč. 30 (v)       sv. 1-3

1983                roč. 31 (v)       sv. 1-2

1984                roč. 32 (v)       sv. 1-3

 

Bibliografický prehľad novej filozofickej literatúry

C 648                                                             JENN

 

1962                roč. 1 (v)

 

Bibliografický sborník:

publikační činnost pracovníků Fakulty sociálních věd UK ...

A 23867                                                          JENN

2002-05

 

Bibliografie československé historie za rok …

B 1769            ISSN 0862-3848                    JENN

1955

1956

1957

1958

 

Bibliografie dějin Československa za rok …

B 12165, B 11651                  ISSN 0231-584X                   FLÚ (DVD) + JENN

1971-77           DVD

1974

1976-77

1980-81           DVD

1980-81

1990

1991

1992

1990-2             DVD

 

Bibliografie dějin Českých zemí za rok …

C 1820            ISSN 1212-5555                    FLÚ

1993

1994

1995

1993-97           DVD

 

Bibliografie dějin dělnického hnutí:

bibliografická ročenka knihovny Ústavu dějin KSČ

B 7220            ISSN 0523-2066                    JENN

1965

1966

 

Bibliographie de la philosophie

B 2491            ISSN 0006-1352                    FLÚ + JENN

1937                roč. 1 (v)                                 pouze č. 1

1937                roč. 1 (v)                                 pouze č. 2

1938                roč. 2 (v)                                 pouze č. 1

1938                roč. 2 (v)                                 pouze č. 2

1939                roč. 3 (v)                                 pouze č. 1

1946                roč. 4 (v)                                 pouze č. 1

1946                roč. 4 (v)                                 pouze č. 2

1947                roč. 5 (v)

1947                roč. 5 (v)         sv. 1-2

1948                roč. 6 (v)

1948                roč. 6 (v)         sv. 1-2

1949                roč. 7 (v)

1949                roč. 7 (v)         sv. 1-2

1950                roč. 8 (v)

1950                roč. 8 (v)

1951                roč. 9 (v)

1952-3             roč. 10 (v)

1954                roč. 1 (v)

1954                roč. 1 (v)

1955                roč. 2 (v)

1956                roč. 3 (v)

1957                roč. 4 (v)

1958                roč. 5 (v)

1959                roč. 6 (v)

1960                roč. 7 (v)

1961                roč. 8 (v)

1962                roč. 9 (v)

1963                roč. 10 (v)

1964                roč. 11 (v)

1965                roč. 12 (v)

1966                roč. 13 (v)

1967                roč. 14 (v)

1968                roč. 15 (v)

1969                roč. 16 (v)

1970                roč. 17 (v)

1971                roč. 18 (v)

1972                roč. 19 (v)

1973                roč. 20 (v)

1974                roč. 21 (v)

1975                roč. 22 (v)

1976                roč. 23 (v)

1977                roč. 24 (v)

1978                roč. 25 (v)

1978                roč. 25 (v)

1979                roč. 26 (v)

1980                roč. 27 (v)

1981                roč. 28 (v)

1982                roč. 29 (v)

1983                roč. 30 (v)

1984                roč. 31 (v)

1985                roč. 32 (v)

1986                roč. 33 (v)

1987                roč. 34 (v)

1988                roč. 35 (v)

1989                roč. 36 (v)

1990                roč. 37 (v)

1991                roč. 38 (v)

1992                roč. 39 (v)

1993                roč. 40 (v)                               chybí č. 3

1994                roč. 41 (v)

1995                roč. 42 (v)

1996                roč. 43 (v)                               pouze č. 1-2

1997                roč. 44 (v)                               pouze č. 2

1998                roč. 45 (v)                               pouze č. 4

2005                roč. 52 (v)

Glossaire

 

Bibliographie Philosophie

ISSN 0034-2262                    FLÚ

1969                roč. 3               č. 1-3, 5-6

Beiheft 1-2

 

Bimonthly review of scientific publications

B 5063            ISSN 0301-0686                    FLÚ

1969 (v)

1970 (v)          chybí č. 2, 6

 

Bioethics

B 26235          ISSN 0269-9702                    FLÚ

1987                roč. 1               č. 1-4

1988                roč. 2               č. 1-4

1989                roč. 3               č. 1-4

1990                roč. 4               č. 1-3

1991                roč. 5               č. 2-4

1993                roč. 7               č. 5

1994                roč. 8               č. 4

1998                roč. 12             č. 4

 

Biografický slovník Slezska a severní Moravy

B 13122                                                          JENN

1992-99           seš. 1-12

 

Biuletyn psychometryczny

B 6424                                                            FLÚ

1966                sv. 1

1968                sv. 2

 

Bloch-Almanach:

Periodikum des Ernst-Bloch-Archivs der Stadt Ludwigshafen am Rhein

A 27895          ISSN 0721-3743                    FLÚ

2011                roč. 30 (2x)

 

Bohemian reformation and religious practice:

papers from the ... international symposium on ... held at Vila Lanna, Prague ...

A 20383          ISSN 1804-2546                    FLÚ + JENN

1996                roč. 1

1996                roč. 1

1998                roč. 2

2002                roč. 4

2002                roč. 4

2004                roč. 5               č. 1

2005                roč. 5               č. 2

2005                roč. 5               č. 2

2007                roč. 6

2009                roč. 7

2009                roč. 7

2011                roč. 8               (2x)

2014                roč. 9               (2x)

2015                roč. 10             (2x)

2018                roč. 11             (2x)

 

Bochumer philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter

B 26166          ISSN 1384-6663                    FLÚ

1996                roč. 1

1997                roč. 2

1998                roč. 3

1999                roč. 4

2000                roč. 5

2001                roč. 6

2003                roč. 8

2004                roč. 9

 

Bollettino di storia della filosofia

B 10229          ISSN 0390-0614                    JENN

1974                roč. 2

1975                roč. 3

1980-85           roč. 8

1996-2002       roč. 12

 

Bol'ševik:

teoretičeskij i političeskij žurnal CK VKP(b)

B 1093            ISSN 1562-0115                    JENN

1946                (v)

1947                (v)

1948                (v)

1949                (v)                   sv. 1-2

1950                (v)                   sv. 1-2

1951                (v)                   sv. 1-2

 

British journal for the history of philosophy

B 26237          ISSN 0960-8788                    FLÚ

1993                roč. 1               č. 1-2

1994                roč. 2               č. 1-2

1995                roč. 3               č. 1-2

1996                roč. 4               č. 2

1997                roč. 5               č. 1-2

1998                roč. 6               č. 3

1999                roč. 7               č. 1

2000                roč. 8               č. 1-3

2001                roč. 9               č. 1-3

 

British journal for the philosophy of science

B 3512, UN 286                     ISSN 0007-0882                    FLÚ (KVTS)

1953                roč. 3 (v)         č. 12

1953-54           roč. 4 (v)         č. 15-16

1954-55           roč. 5 (v)         č. 17, 19-20

1960                roč. 10 (v)       č. 40

1960-61           roč. 11 (v)       č. 41-44

1961-62           roč. 12 (v)       č. 45-46, 48

1962-63           roč. 13 (v)       č. 49-52

1963-64           roč. 14 (v)       č. 53-56

1964-65           roč. 15 (v)       č. 57-60

1965-66           roč. 16 (v)       č. 61-64

1966-67           roč. 17 (v)

1967-68           roč. 18 (v)

1968-69           roč. 19 (v)

1969                roč. 20 (v)

1970                roč. 21 (v)

1971                roč. 22 (v)

1972                roč. 23 (v)

1973                roč. 24 (v)

1974                roč. 25 (v)

1975                roč. 26 (v)

1976                roč. 27 (v)

1977                roč. 28 (v)

1978                roč. 29 (v)

1979                roč. 30 (v)

1980                roč. 31 (v)

1981                roč. 32 (v)

1982                roč. 33 (v)

1983                roč. 34 (v)

1984                roč. 35 (v)

1985                roč. 36 (v)

1986                roč. 37 (v)

1987                roč. 38 (v)

1988                roč. 39 (v)       chybí č. 2

1989                roč. 40 (v)       chybí č. 1

Cumulative index 1970-1989

1990                roč. 41 (v)

1991                roč. 42 (v)

1992                roč. 43 (v)

1993                roč. 44 (v)

1994                roč. 45 (v)

1995                roč. 46 (v)       chybí č. 4

2002                roč. 53 (v)

2003                roč. 54 (v)

2004                roč. 55 (v)

2005                roč. 56 (v)

2006                roč. 57 (v)

2007                roč. 58 (v)

2008                roč. 59 (v)

2009                roč. 60 (v)

2010                roč. 61 (v)

2011                roč. 62 (v)

2012                roč. 63 (v)

2013                roč. 64 (v)

2014                roč. 65 (v)

2015                roč. 66 (v)

2016                roč. 67 (v)      

2017                roč. 68 (v)      

2018                roč. 69 (v)

2019                                        č. 1                  STUD

 

British journal of aesthetics

B 26567          ISSN 0007-0904                    FLÚ

1972                roč. 12             č. 4

1973                roč. 13             č. 1-4

1974                roč. 14             č. 1-4

1975                roč. 15             č. 1-4

1976                roč. 16             č. 1-4

1977                roč. 17             č. 1-4

1978                roč. 18             č. 1-4

1979                roč. 19             č. 1-4

1980                roč. 20             č. 1-4

1981                roč. 21             č. 1-4

1982                roč. 22             č. 1-4

1983                roč. 23             č. 1-4

1984                roč. 24             č. 1-4

1985                roč. 25             č. 1-4

1986                roč. 26             č. 3-4

1987                roč. 27             č. 1-4

1988                roč. 28             č. 1-4

1989                roč. 29             č. 1-4

1990                roč. 30             č. 1-4

1991                roč. 31             č. 1-4

1992                roč. 32             č. 1-4

1993                roč. 33             č. 1-4

1994                roč. 34             č. 1-4

1995                roč. 35             č. 1-4

1996                roč. 36             č. 1-4

1997                roč. 37             č. 1-4

1998                roč. 38             č. 1

 

Bulletin de la Société française de philosophie

B 1978            ISSN 0037-9352                    JENN

1956                roč. 50 (v)

1964                roč. 58 (v)

1965                roč. 59 (v)

1966                roč. 60 (v)

1967                roč. 61 (v)

1968                roč. 62 (v)

1969                roč. 63 (v)

1970                roč. 64 (v)

1971                roč. 65 (v)

1972                roč. 66 (v)

1973                roč. 67 (v)

1974                roč. 68 (v)

1975                roč. 69 (v)

1976                roč. 70 (v)

1977                roč. 71 (v)

1978                roč. 72 (v)

1979                roč. 73 (v)

1980                roč. 74 (v)

1981                roč. 75 (v)

 

Bulletin de la Société internationale pour l'étude de la philosophie médiévale

B 5293            ISSN 0773-008X                   FLÚ + JENN

1959                roč. 1

1959                roč. 1

1960                roč. 2

1960                roč. 2

1961                roč. 3

1962                roč. 4

1963                roč. 5

 

Bulletin de liaison environnement, sciences sociales

ISSN 1149-6045                    FLÚ

1991                č. 4-5

1992                č. 7

 

Bulletin de l'Institut d'Histoire du Temps Present

                        ISSN 0247-0101                    JENN

1987                č. 27-28

1988                č. 34

1989                č. 37-38

 

Bulletin de philosophie médiévale

B 5293            ISSN 0068-4023                    FLÚ + JENN

1964                roč. 6

1965                roč. 7

1966-67           roč. 8-9

1968-70           roč. 10-12

1971                roč. 13

1972                roč. 14

1973                roč. 15

1974-75           roč. 16-17

1974-75           roč. 16-17

1976                roč. 18

1977                roč. 19

1978                roč. 20

1979                roč. 21

1980                roč. 22

1982                roč. 24

1983                roč. 25

1984                roč. 26

1985                roč. 27

1987                roč. 29

1987                roč. 29

1988                roč. 30

1988                roč. 30

1989                roč. 31

1989                roč. 31

1990                roč. 32

1990                roč. 32

1991                roč. 33

1992                roč. 34

1992                roč. 34

1993                roč. 35

1994                roč. 36

1995                roč. 37

1996                roč. 38

1997                roč. 39

1998                roč. 40

1999                roč. 41

2000                roč. 42

2001                roč. 43

2002                roč. 44

2003                roč. 45

2004                roč. 46

2005                roč. 47

2006                roč. 48

2007                roč. 49

 

Bulletin de théologie ancienne et médiévale =

Bulletin of ancient and medieval Christian literature

B 9212            ISSN 0007-442X                   JENN

1969                roč. 10 (v)       č. 1915-2643

1970                roč. 11 (v)       č. 1-652

 

Bulletin européen

                        ISSN 0407-8438                    JENN

2002                roč. 53             č. 620-631

2003                roč. 54             č. 632-637, 640-643

2004                roč. 55             č. 644, 646-649, 652-655

2005                roč. 56             č. 656-657, 659-667

2006                roč. 57             č. 668-679

2007                roč. 58             č. 680-682, 684-691

2008                roč. 59             č. 692, 694, 696

 

Bulletin of medical ethics

                        ISSN 0269-1485                    JENN

1990                č. 55-59, 63-64

1991                č. 66-69, 71-74

1992                č. 75-76, 82-84

1993                č. 85, 87-89, 91-93

1994                č. 95-100

 

Bulletin of symbolic logic

B 26568          ISSN 1079-8986                    FLÚ

1995                roč. 1               č. 1-4

1996                roč. 2               č. 1-4

1997                roč. 3               č. 1-4

1998                roč. 4               č. 1-4

1999                roč. 5               č. 1-4

2000                roč. 6               č. 1-3

2001                roč. 7               č. 1-2

 

Bulletin of the Hegel Society of Great Britain

                        ISSN 0263-5232                    JENN

1981                č. 1-4

1982                č. 5-6

1983                č. 7-8

 

Bulletin SKIP:

Spolku knihovníků a informačních pracovníků ČR

                        ISSN 1210-0927                    JENN

1992                roč. 1               č. 1, 3-4

1993                roč. 2               č. 1-4

1994                roč. 3               č. 1, 3-4

1995                roč. 4               č. 1-4               + zvláštní číslo

1998                roč. 7               č. 3-4

1999                roč. 8               č. 1-4               + zvláštní číslo

2000                roč. 9               č. 1-4

2001                roč. 10             č. 1-3               + zvláštní číslo

2002                roč. 11             č. 1-4               + zvláštní číslo

2003                roč. 12             č. 1-4

2004                roč. 13             č. 1, 3-4           + zvláštní číslo

2005                roč. 14             č. 2-4               + zvláštní číslo

2006                roč. 15             č. 1-2

2009                roč. 18             č. 1-2               + zvláštní číslo

2010                roč. 19             č. 1-2

 

Bulletin:

Unie Comenius

A 24950          ISSN 1213-1776                    FLÚ

2001                roč. 8-9            č. 13-14

2002                roč. 10             č. 15-16

2003                roč. 11             č. 17-18

2004                roč. 12             č. 19-20

2005                roč. 13             č. 21-22

2006                roč. 14             č. 23-24

2007                roč. 15             č. 25-26

2008                roč. 16             č. 27-28

2009                roč. 17             č. 29-30

2010                roč. 18             č. 31-32

2011                roč. 19             č. 33-34

2012                roč. 20             č. 35-36

2014                roč. 21             č. 37-38

 

Business ethics

C 2020            ISSN 1055-5455                    FLÚ

1997-98           roč. 9

1998-99           roč. 10

 

Cahiers du GRIF

B 26675          ISSN 0770-6081                    FLÚ

1986                č. 33               

 

Cahiers internationaux de sociologie

                        ISSN 0008-0276                    JENN

1963                č. 35

1964                č. 37

1965                č. 38

1967                č. 42

1979                č. 66

1980                č. 68

1992                č. 93

1999                č. 106-107

 

Cahiers philosophiques de Strasbourg

A 28899          ISSN 1254-5740                    FLÚ

2015                č. 38

 

Cahiers pour l'analyse

ISSN 0008-0446                    JENN

                        č. 6

 

Cahiers Spinoza

                        ISSN 0152-593X                   FLÚ

1977                č. 1                                                                 

 

Canadian-American Slavic studies

B 8167            ISSN 0090-8290                    FLÚ

1972                roč. 6 (v)         č. 1-2

 

Canadian journal of philosophy

B 22001          ISSN 0045-5091                    FLÚ

1971-72           roč. 1               č. 2-4

1972-73           roč. 2               č. 1-4

1973-74           roč. 3               č. 1-4

1974-75           roč. 4               č. 1-4

1975                roč. 5               č. 1-4

1976                roč. 6               č. 1-4

1977                roč. 7               č. 1, 3-4

1978                roč. 8               č. 1-4

1979                roč. 9               č. 1-4

1980                roč. 10             č. 1-4

1981                roč. 11             č. 1

1985                roč. 15             č. 1-4

1986                roč. 16             č. 1-4

1987                roč. 17             č. 2-3

1991                roč. 20-21        č. 1-2

1992                roč. 22             č. 1, 4

1993                roč. 23             č. 2-4

1994                roč. 24             č. 1-4

1995                roč. 25             č. 1-4

1996                roč. 26             č. 2

1998                roč. 28             č. 1-4

1999                roč. 29             č. 1-4

 

Canadian journal of political science =

Revue canadienne de science politique

B 8168            ISSN 0008-4239                    FLÚ

1968                roč. 1 (v)         chybí č. 4

1969                roč. 2 (v)         + příloha

1970                roč. 3 (v)         pouze č. 1

 

Canadian Slavic studies

B 8167            ISSN 0008-4999                    FLÚ

1967                roč. 1 (v)         bibliografie

1968                roč. 2 (v)                                 chybí č. 1

1968                roč. 2 (v)         bibliografie

1969                roč. 3 (v)         sv. 1-2            

1969                roč. 3 (v)         bibliografie

1970                roč. 4 (v)                                 chybí č. 4       

1970                roč. 4 (v)         bibliografie

1971                roč. 5 (v)                                 chybí č. 4       

1971                roč. 5 (v)         bibliografie

 

Cannocchiale:

rivista di studi filosofici

B 26171          ISSN 0008-5618                    FLÚ

1989                č. 2-3                                                             

1990                č. 1                                                                 

 

Catholica

ISSN 0295-2238                    FLÚ

1991                č. 25-29

1992                č. 30-35

1993                č. 36-41

1994-95           č. 42-46

1995-96           č. 47-50

1996-97           č. 51-54

1997-98           č. 55-58

1998-99           č. 59-62

1999                č. 65

2001-02           č. 74

2002-03           č. 75-78

2003-04           č. 79-82

2004-05           č. 83-86

2005-06           č. 87-90

2006-07           č. 92-94

2007-08           č. 95-98

2008-09           č. 99-100, 102

2009                č. 103-104

 

Central European Journal for Contemporary Religion

B 26060          ISSN 2533-7955                   FLÚ

2017                vol. 1               č. 1-2

2018                vol. 2               č. 1-2               STUD

 

Club Voltaire:

Jahrbuch für kritische Aufklärung

B 6525            ISSN 0578-5367                    FLÚ

1963                roč. 1

1970                roč. 4

 

Cogito

B 26243          ISSN 0950-8864                    FLÚ

1989                roč. 3               č. 2-3

1990                roč. 4               č. 1-3

1991                roč. 5               č. 2-3

1992                roč. 6               č. 1-3

1993                roč. 7               č. 1-3

1994                roč. 8               č. 1-3

1995                roč. 9               č. 1-3

1996                roč. 10             č. 1-3

1997                roč. 11             č. 1-3

1998                roč. 12             č. 1-3

1999                roč. 13             č. 1-3

 

Collectanea Theologica

B 26251          ISSN 0137-6985                    FLÚ

1953                roč. 24             č. 1-4

 

Colloquia Comeniana

B 7587                                    JENN

1968                roč. 1

 

Comenius-Jahrbuch

A 27911          ISSN 0945-313X                   FLÚ               

1995                roč. 3

 

Communication today

B 22231          ISSN 1338-130X                   FLÚ

2014                roč. 5 (v)         pouze č. 2

2015                roč. 6 (v)         pouze č. 1

2017                roč. 8 (v)         pouze č. 2

                       

Comparative criticism

B 21863          ISSN 0144-7564                    JENN

1982                roč. 4

 

Computers in society:

annual editions

C 2023            ISSN 1094-2629                    JENN

1998

 

Concilium:

internationale Zeitschrift für Theologie

                        ISSN 0588-9804                    JENN

1965                roč. 1               č. 1-5, 7-9

1966                roč. 2               č. 2, 4-9

1967                roč. 3               č. 4-5

1968                roč. 4               č. 6-9

 

Concilium:

revue internationale de théologie

                        ISSN 1140-7654                    JENN

1978                č. 140

1982                č. 174

 

Concordia:

revista internacional de filosofía = revue internationale de philosophie = internationale Zeitschrift für Philosophie

ISSN 0179-0846                    JENN

1988                č. 14

1991                č. 19-20

1992                č. 21

1993                č. 24

1994                č. 26

1999                č. 35

 

Contemporary German philosophy

B 22922          ISSN 0740-719X                   FLÚ

1982                roč. 2                                      

 

Constellations:

an international journal of critical and democratic theory

B 17024          ISSN 1351-0487                    FLÚ

1994-95           roč. 1 (v)

1995-96           roč. 2 (v)

1996                roč. 3 (v)         chybí č. 3

1998                roč. 5 (v)         pouze č. 1

1999                roč. 6 (v)         pouze č. 3

2000                roč. 7 (v)         pouze č. 1

2001                roč. 8 (v)         č. 1-2

2002                roč. 9 (v)         č. 1, 3

2003                roč. 10 (v)       č. 2-4

2004                roč. 11 (v)

2005                roč. 12 (v)

2006                roč. 13 (v)

2007                roč. 14 (v)

2008                roč. 15 (v)

2009                roč. 16 (v)

2010                roč. 17 (v)

2011                roč. 18 (v)

2012                roč. 19 (v)

2013                roč. 20 (v)

2014                roč. 21 (v)

2015                roč. 22 (v)

2016                roč. 23 (v)      

2017                roč. 24 (v)      

2018                roč. 25 (v)

2019                                        č. 1                  STUD            

 

Contrat social

                        ISSN 0589-5782                    JENN

1962                roč. 6               č. 2-3

1963                roč. 7               č. 2, 5-6

1964                roč. 8               č. 1, 3, 5-6

1965                roč. 9               č. 2

1966                roč. 10             č. 2-3, 5-6

1967                roč. 11             č. 1-4, 6

1968                roč. 12             č. 1-3

 

Contrepoint

                        ISSN 0010-7964                    JENN

1970                č. 1-2

1971                č. 3-4

1972                č. 7-8

1973                č. 9-12

1975                č. 17

1976                č. 22-23

 

Convivium:

revista de filosofia

B 26170          ISSN 0010-8235                    FLÚ               

2003                č. 16                (segona série) 

 

Crisis:

revista española de filosofía

B 6316            ISSN 0590-0964                    JENN

1965                roč. 12 (v)       č. 46-48

1966                roč. 13 (v)       č. 49-52

1967                roč. 14 (v)       č. 53-56

1968                roč. 15 (v)       č. 57-60

1969                roč. 16 (v)       č. 61-64

1970                roč. 17 (v)       č. 66-68

1971                roč. 18 (v)       č. 69-72

1972                roč. 19 (v)       č. 73-76

1973                roč. 20 (v)       č. 77-79

1974                roč. 21             č. 81, 84

 

Critica marxista

B 6464            ISSN 0011-152X                   FLÚ

1964                roč. 2 (v)         sv. 1-2

1965                roč. 3 (v)

1966                roč. 4 (v)

1967                roč. 5 (v)         sv. 1-2

1968                roč. 6 (v)         sv. 1-2             chybí č. 1

1969                roč. 7 (v)         sv. 1-2

1970                roč. 8 (v)         sv. 1-2

1971                roč. 9 (v)         sv. 1-2

1974                roč. 12 (v)

1975                roč. 13 (v)

1976                roč. 14 (v)

1977                roč. 15 (v)

1981                roč. 19 (v)                               pouze č. 4

1982                roč. 20 (v)                               pouze č. 5

1984                roč. 22 (v)                               pouze č. 6

1985                roč. 23 (v)                               pouze č. 1, 4-5

1986                roč. 24 (v)

1987                roč. 25 (v)

1988                roč. 26 (v)

1989                roč. 27 (v)                               pouze č. 1-2

 

Critique:

revue générale des publications françaises et étrangères

B 21915          ISSN 0011-1600                    FLÚ + Jenštejn vysušené

1946                roč. 1 (v)         č. 1-7

1947                roč. 2-3 (v)      č. 8-19

1948                roč. 4 (v)         č. 20-31

1949                roč. 5 (v)         č. 32-40

1950                roč. 6 (v)         č. 41-43

1951                roč. 7 (v)         č. 44-55

1952                roč. 8 (v)         č. 56-67

1953                roč. 9 (v)         č. 68-79

1954                roč. 10 (v)       č. 80-91

1955                roč. 11 (v)       č. 92-103

1956                roč. 12 (v)       č. 104-115

1957                roč. 13 (v)       č. 116-127

1958                roč. 14 (v)       č. 128-139

1959                roč. 15 (v)       č. 140-151

1960                roč. 16 (v)       č. 152-163

1961                roč. 17 (v)       č. 164-175

1962                roč. 18 (v)       č. 176-181

1962                roč. 18 (v)       č. 185

1962                roč. 18 (v)       č. 182-187

1963                roč. 19 (v)       č. 188-193

1963                roč. 19 (v)       č. 199

1964                roč. 20 (v)       č. 200-204

1964                roč. 20 (v)       č. 203, 209-211

1965                roč. 21 (v)       č. 212, 214, 219-223

1966                roč. 22 (v)       č. 224-235

1967                roč. 23-24 (v)  č. 236-247

1968                roč. 24 (v)       č. 248-259

1969                roč. 25 (v)       č. 260-271

1970                roč. 26 (v)       č. 272-283

1971                roč. 27 (v)       č. 284-295

1972                roč. 28 (v)       č. 296-307

1973                roč. 29 (v)       č. 308-319

1974                roč. 30 (v)       č. 320-331

1975                roč. 31 (v)       č. 332-343

1976                roč. 32 (v)       č. 344-355

1977                roč. 33 (v)       č. 356-367

1978                roč. 34 (v)       č. 368-379

1979                roč. 35 (v)       č. 380-386, 389-391

1980                roč. 36 (v)       č. 392-395, 397-400, 402-403

1981                roč. 37 (v)       č. 404-407, 413-415

1982                roč. 35 (v)       č. 416-427

1983                roč. 39 (v)       č. 428-438

1984                roč. 40 (v)       č. 440-443, 450

1986                roč. 42 (v)       č. 464-465

1988                roč. 44 (v)       č. 488-489, 499

1991                roč. 47 (v)       č. 526-528, 533

2001                roč. 57 (v)       č. 644-655

2006                roč. 62 (v)       č. 704-715

2007                roč. 63 (v)       č. 716-727

2008                roč. 64 (v)       č. 728-739

2009                roč. 65 (v)       č. 742-751

2011                roč. 67 (v)       č. 764-775

2012                roč. 68 (v)       č. 776-787

2013                roč. 69 (v)       č. 788-799

2014                roč. 70 (v)       č. 800-811

2015                roč. 71 (v)       č. 812-823

2016                roč. 72 (v)       č. 824-835      

2017                roč. 73 (v)       č. 836-847

2018                roč. 74 (v)       č. 848-859      

2019                                        č. 860-863       STUD

 

Crítica:

revista hispanoamericana de filosofía

                        ISSN 0011-1503                    JENN

1967                roč. 1               č. 1-3

1968                roč. 2               č. 4-6

1969                roč. 3               č. 7-9

1970                roč. 4               č. 10

1971                roč. 5               č. 13

 

Current literature on science of science

C 2121            ISSN 0379-4504                    FLÚ

1973                roč. 1               č. 4

1973                roč. 2 (v)

1974                roč. 3 (v)

1975                roč. 4               č. 1-11

1976                roč. 5               č. 1-2, 5-10, 12

1977                roč. 6 (v)

1978                roč. 7 (v)

1979                roč. 8               č. 1-9

1980                roč. 9               č. 1-12

1981                roč. 10             č. 1, 3-5, 7-10

1982                roč. 11             č. 1, 3-8, 10-12

1983                roč. 12 (v)

1984                roč. 13             č. 1-7, 12

1985                roč. 14             č. 1-5, 7-12

1986                roč. 15             č. 1-12

1987                roč. 16             č. 1-12

1988                roč. 17             č. 1, 4-11

1989                roč. 18             č. 2-12

1990                roč. 19             č. 1-3, 5-11

1991                roč. 20             č. 1-2, 7-12

1992                roč. 21             č. 3-6, 10-11

1993                roč. 22             č. 5, 8-12

1994                roč. 23             č. 1-12

1995                roč. 24             č. 3-12

1996                roč. 25             č. 1-2

 

Current sociology

B 5711            ISSN 0011-3921                    FLÚ + Jenštejn vysušené

1952                roč. 1 (v)

1955                roč. 4 (v)         pouze č. 1

1959                roč. 8 (v)

1960                roč. 9 (v)

1961-62           roč. 10-11 (v)

1963-64           roč. 12 (v)       chybí č. 3

1966                roč. 14 (v)

1967                roč. 15 (v)

1968                roč. 16 (v)

1969                roč. 17 (v)

1970                roč. 18 (v)

1978                roč. 26 (v)       pouze č. 1

1979                roč. 27 (v)       chybí č. 1

1979                roč. 27 (v)

1980                roč. 28 (v)       pouze č. 2

1980                roč. 28 (v)

1981                roč. 29 (v)       chybí č. 2

1982                roč. 30 (v)

1983                roč. 31 (v)       chybí č. 3

1983                roč. 31 (v)

1984                roč. 32 (v)

1985                roč. 33 (v)

1986                roč. 34 (v)       chybí č. 1

1987                roč. 35 (v)

1988                roč. 36 (v)

1989                roč. 37 (v)

1990                roč. 38 (v)

1991                roč. 39 (v)

1992                roč. 40 (v)

1998                roč. 46 (v)

1999                roč. 47 (v)

2000                roč. 48 (v)

 

Czech sociological review

ISSN 1210-3861                    JENN

1993                roč. 1               č. 1-2

1994                roč. 2               č. 1-2

1995                roč. 3               č. 1-2

1996                roč. 4               č. 1-2

1997                roč. 5               č. 1-2

1998                roč. 6               č. 1-2

1999                roč. 7               č. 1-2

2000                roč. 8               č. 1-2

2001                roč. 9               č. 1-2

 

Czechoslovak sociological review

                        ISSN 1804-9478                    JENN

1992                roč. 28             Special issue

 

Człowiek i światopoglad

A 8145            ISSN 0137-7957                    FLÚ

1968                (v)

1969                sv. 1-2 (v)        chybí č. 10, 12

1970                sv. 1-2 (v)       

1971                sv. 1-2 (v)       

1972                sv. 1-2 (v)        chybí č. 4, 11-12

1973                sv. 1-2 (v)       

1974                sv. 2 (v)           č. 7-11

 

Čas:

list věnovaný veřejným otázkám

C 158                                                             JENN + Jenštejn vysušené

1888                roč. 2 (v)

1890                roč. 4 (v)

1891                roč. 5 (v)

1892                roč. 6 (v)

1893                roč. 7 (v)

1894                roč. 8 (v)

1895                roč. 9 (v)

1896                roč. 10 (v)

1897                roč. 11 (v)

1898                roč. 12 (v)

1900                roč. 13 (v)

 

Časopis Českého museum

B 1774            ISSN 0862-7282                    FLÚ

Vydáváno v letech 1831-1854

Časopis NM 1827-1956: rejstřík 125 roč. muzejního časopisu. Sv. 1, Systematický seznam

Časopis NM 1827-1956: rejstřík 125 roč. muzejního časopisu. Sv. 2, Jmenný seznam

1846                roč. 20 (v)

1847                roč. 21 (v)       sv. 1-2

1848                roč. 22 (v)       sv. 1-2

1849                roč. 23 (v)

1850                roč. 24 (v)

1851                roč. 25 (v)

1852                roč. 26 (v)

1853                roč. 27 (v)

1854                roč. 28 (v)

 

Časopis katolického duchovenstva

B 4601, B 4602                      ISSN 1212-6012                    JENN

Některé roč. obsahují přívazek – Slavorum litterae theologicae, ISSN 1214-5629

1860                roč. 1 (v)

1861                roč. 2 (v)

1862                roč. 3 (v)

1863                roč. 4 (v)

1864                roč. 5 (v)

1865                roč. 6 (v)

1866                roč. 7 (v)

1867                roč. 8 (v)

1868                roč. 9 (v)

1869                roč. 10 (v)

1870                roč. 11 (v)

1871                roč. 12 (v)

1872                roč. 13 (v)

1873                roč. 14 (v)

1874                roč. 15 (v)

1875                roč. 16 (v)

1876                roč. 17 (v)

1877                roč. 18 (v)

1878                roč. 19 (v)

1879                roč. 20 (v)

1880                roč. 21 (v)

1881                roč. 22 (v)

1882                roč. 23 (v)

1883                roč. 24 (v)

1884                roč. 25 (v)

1885                roč. 26 (v)

1886                roč. 27 (v)

1887                roč. 28 (v)

1888                roč. 29 (v)

1889                roč. 30 (v)

1890                roč. 31 (v)

1891                roč. 32 (v)

1892                roč. 33 (v)

1893                roč. 34 (v)

1894                roč. 35 (v)

1895                roč. 36 (v)

1897                roč. 38 (v)

1898                roč. 39 (64) (v)

1899                roč. 40 (65) (v)

1900                roč. 41 (66) (v)

1901                roč. 42 (67) (v)

1902                roč. 43 (68) (v)

1903                roč. 44 (69) (v)

1904                roč. 45 (70) (v)

1905                roč. 46 (71) (v)

1906                roč. 47 (72) (v)

1906                roč. 47 (72) (v)                        + Slavorum litterae theologicae, roč. 2

1907                roč. 48 (73) (v)                        + Slavorum litterae theologicae, roč. 3

1908                roč. 49 (74) (v)

1909                roč. 50 (75) (v)

1910                roč. 51 (76) (v)                        + Slavorum litterae theologicae, roč. 6

1911                roč. 52 (77) (v)

1912                roč. 53 (78) (v)

1914                roč. 55 (80) (v)

1915                roč. 56 (81) (v)

1916                roč. 57 (82) (v)

1917                roč. 58 (83) (v)

1918                roč. 59 (84) (v)

1919-20           roč. 60 (85) (v)

1922-23           roč. 63 (88) (v)

1924                roč. 65 (90) (v)

1925                roč. 66 (91) (v)

1926                roč. 67 (92) (v)

1927                roč. 68 (93) (v)

1928                roč. 69 (94) (v)

1929                roč. 70 (95) (v)

1930                roč. 71 (96) (v)

1931                roč. 72 (97) (v)

1932                roč. 73 (98) (v)

1933                roč. 74 (99) (v)

1934                roč. 75 (100) (v)

1936                roč. 77 (102) (v)

 

Časopis Matice moravské

ISSN 0323-052X                   FLÚ

1998                roč. 117           č. 1-2

2001                roč. 120           č. 2

2002                roč. 121           č. 1-2

2003                roč. 122           č. 1-2

2004                roč. 123           č. 1-2

2005                roč. 124           č. 1-2

2006                roč. 125           č. 1-2

2007                roč. 126           č. 1-2

2008                roč. 127           č. 1-2

2009                roč. 128           č. 1-2

 

Časopis Musea Království českého

B 1774            ISSN 1210-9746                    FLÚ + JENN + Jenštejn převazba + Jenštejn vysušené

Vydáváno v letech 1855-1922                      část vysušených jsou jednotlivá č., původně vázána provázkem

1855                roč. 29 (v)

1856                roč. 30 (v)

1857                roč. 31 (v)

1858                roč. 32 (v)

1859                roč. 33 (v)

1860                roč. 34 (v)

1860                roč. 34             č. 2-4

1862                roč. 36 (v)

1864                roč. 38 (v)       pouze č. 3-4

1864                roč. 38             č. 1-4

1865                roč. 39 (v)

1866                roč. 40 (v)

1867                roč. 41 (v)

1868                roč. 42 (v)

1868                roč. 42             č. 3

1869                roč. 43 (v)

1870                roč. 44 (v)       svázáno s roč. 45, č. 1-2 (1871)

1871                roč. 45 (v)       chybí č. 1

1871                roč. 45 (v)       pouze č. 1

1872                roč. 46 (v)

1873                roč. 47 (v)

1874                roč. 48 (v)

1874                roč. 48             č. 4

1875                roč. 49 (v)

1876                roč. 50 (v)       + příloha

1877                roč. 51 (v)

1878                roč. 52 (v)

1878                roč. 52             č. 1-4

1879                roč. 53 (v)

1879                roč. 53             č. 1

1879                roč. 53             č. 2-4

1880                roč. 54 (v)

1881                roč. 55 (v)

1882                roč. 56 (v)

1883                roč. 57 (v)

1884                roč. 58 (v)

1886                roč. 60 (v)

1887                roč. 61 (v)

1888                roč. 62 (v)

1889                roč. 63 (v)

1889                roč. 63 (v)

1890                roč. 64 (v)

1890                roč. 64             č. 1-4

1891                roč. 65 (v)

1891                roč. 65 (v)

1892                roč. 66 (v)

1892                roč. 66 (v)

1893                roč. 67 (v)

1893                roč. 67 (v)

1894                roč. 68 (v)

1894                roč. 68 (v)       pouze č. 1

1896                roč. 70 (v)

1897                roč. 71 (v)

1898                roč. 72 (v)

1899                roč. 73 (v)

1900                roč. 74 (v)       pouze č. 1, 5-6

1902                roč. 76 (v)       pouze č. 1-3, 6

1903                roč. 77 (v)

1904                roč. 78 (v)

1904                roč. 78 (v)

1905                roč. 79 (v)

1905                roč. 79 (v)

1906                roč. 80             č. 1-4

1906                roč. 80 (v)

1907                roč. 81 (v)

1907                roč. 81 (v)

1908                roč. 82 (v)

1908                roč. 82 (v)

1909                roč. 83 (v)

1909                roč. 83             č. 1-4

1910                roč. 84 (v)

1910                roč. 84 (v)

1911                roč. 85 (v)

1911                roč. 85 (v)

1912                roč. 86 (v)

1912                roč. 86 (v)

1913                roč. 87 (v)

1913                roč. 87 (v)       chybí č. 4

1914                roč. 88 (v)

1914                roč. 88 (v)

1915                roč. 89 (v)

1915                roč. 89 (v)

1916                roč. 90 (v)

1916                roč. 90 (v)

1917                roč. 91 (v)

1917                roč. 91 (v)

1918                roč. 92 (v)

1918                roč. 92 (v)

1919                roč. 93 (v)

1920                roč. 94 (v)

1920                roč. 94 (v)

1921                roč. 95 (v)

1921                roč. 95 (v)       chybí č. 2

1922                roč. 96 (v)

1922                roč. 96 (v)

 

Časopis Národního musea

B 1774            ISSN 0366-5275                    FLÚ + JENN + Jenštejn převazba + Jenštejn vysušené

Vydáváno v letech 1923-1935

1923                roč. 97 (v)

1923                roč. 97             č. 1-4

1924                roč. 98 (v)

1925                roč. 99 (v)

1925                roč. 99             č. 1-4

1926                roč. 100 (v)    

1926                roč. 100           č. 1-4

1927                roč. 101 (v)

1927                roč. 101           č. 1, 3-4

1928                roč. 102 (v)

1929                roč. 103 (v)

1930                roč. 104 (v)

1931                roč. 105 (v)

1932                roč. 106 (v)

1933                roč. 107           č. 1

1933                roč. 107 (v)

1934                roč. 108 (v)

 

Časopis Národního musea.

Oddíl duchovědný

B 1774            ISSN 0862-531X                   FLÚ + Jenštejn převazba + Jenštejn vysušené

Vydáváno v letech 1936-1947

1937                roč. 111 (v)                             svázáno s Odd. přírodovědným

1938                roč. 112 (v)     č. 1, 3

1938                roč. 112           č. 1

1939                roč. 113 (v)     č. 1, 3

1939                roč. 113 (v)

1940                roč. 114 (v)     č. 1, 3

 

Časopis Národního musea.

Oddíl přírodovědný

B 1774            ISSN 0008-7351                    FLÚ

Vydáváno v letech 1936-1976

1938                roč. 112 (v)     č. 2

 

Časopis Národního muzea.

Historické muzeum

B 1774            ISSN 0008-7343                    FLÚ

Vydáváno v letech 1965-1976

1965                roč. 134 (v)

1966                roč. 135 (v)

1967                roč. 136 (v)                             pouze č. 1-2

1968-70           roč. 137-139 (v)

1971                roč. 140 (v)

1972                roč. 141 (v)

1973                roč. 142 (v)

1974                roč. 143 (v)

1975                roč. 144 (v)

1976                roč. 145 (v)

 

Časopis Národního musea.

Oddíl věd společenských

B 1774            ISSN 0862-5328                    FLÚ

Vydáváno v letech 1948-1964

1959                roč. 128 (v)

1960                roč. 129 (v)

1961                roč. 130 (v)

1962                roč. 131 (v)

1963                roč. 132 (v)

1964                roč. 133 (v)     chybí č. 3

 

Časopis Národního muzea.

Řada historická

B 1774            ISSN 1214-0627                    FLÚ

Vydáváno od roku 1992

1992                roč. 161 (v)

1993                roč. 162 (v)

1994                roč. 163 (v)

1995                roč. 164 (v)

1996                roč. 165 (v)

1997                roč. 166 (v)

1998                roč. 167 (v)

1999                roč. 168 (v)

2000                roč. 169 (v)

2001                roč. 170 (v)

2002                roč. 171 (v)

2003                roč. 172 (v)

2004                roč. 173 (v)

2005                roč. 174 (v)

2006                roč. 175 (v)

2007                roč. 176 (v)

2008                roč. 177 (v)

2009                roč. 178 (v)

2010                roč. 179 (v)

2011                roč. 180 (v)

2012                roč. 181 (v)

2013                roč. 182 (v)

2014                roč. 183 (v)

 

Časopis Národního muzea v Praze.

Řada historická

B 1774            ISSN 0139-9543                    FLÚ

Vydáváno v letech 1977-1991

1977                roč. 146 (v)

1978                roč. 147 (v)

1980                roč. 149 (v)

1982                roč. 151 (v)

1983                roč. 152 (v)

1984                roč. 153 (v)

1985                roč. 154 (v)

1986                roč. 155 (v)

1987                roč. 156 (v)

1988                roč. 157 (v)

1989                roč. 158 (v)

1990                roč. 159 (v)

1991                roč. 160 (v)

 

Časopis pro katolické duchowenstwo

B 4601            ISSN 1212-6004                    JENN

1832                roč. 5 (v)         pouze č. 3

1834                roč. 7 (v)         pouze č. 2

1849                roč. 42 (v)

 

Časopis pro moderní filologii

B 7793            ISSN 0008-7386                    JENN

1911                roč. 1 (v)

1914                roč. 4               č. 3

1915-16           roč. 5               č. 1-5

1917-18           roč. 6               č. 1-2, 4-5

1919-21           roč. 7               č. 1-2, 5

1922                roč. 8               č. 2

 

Česká literatura:

časopis pro literární vědu

B 3490            ISSN 0009-0468                    JENN + Jenštejn utopené

1957                roč. 5 (v)

1958                roč. 6 (v)

1959                roč. 7 (v)

1960                roč. 8 (v)

1961                roč. 9 (v)

1962                roč. 10 (v)

1963                roč. 11 (v)

1964                roč. 12 (v)

1965                roč. 13 (v)

1966                roč. 14 (v)

1967                roč. 15             č. 1-4, 6

1968                roč. 16             č. 2-6

1969                roč. 17 (v)

1998                roč. 46             č. 1-6

1999                roč. 47             č. 1-6

2000                roč. 48             č. 1-6

2001                roč. 49             č. 1-6

2002                roč. 50 (v)

2003                roč. 51 (v)

2004                roč. 52 (v)

2005                roč. 53 (v)

2006                roč. 54 (v)

2007                roč. 55 (v)

2008                roč. 56 (v)

2009                roč. 57 (v)

 

Monografie:

Česká literatura 1953-2002: článková bibliografie k 50. výročí založení časopisu

 

Česká metanoia:

nezávislý čtvrtletník pro otázky společnosti a kultury

A 30568          ISSN 1210-6992                    FLÚ

1993                č. 1

1994                č. 2-5

1995-96           č. 6-9

1996                č. 10-11

1997                č. 14-15

1998                č. 19-20

1999                č. 21-22

1999/2000       č. 23-24

2000                č. 26-28

2001                č. 29-32

2002                č. 33-36

 

Česká mysl:

časopis filosofický: orgán Filosofické jednoty v Praze

B 320, B 3643                                                ISSN 1210-034X                   FLÚ + JENN + Jenštejn převazba

1900-1947       DVD

1900                roč. 1 (v)

1900                roč. 1 (v)

1901                roč. 2 (v)

1901                roč. 2 (v)

1902                roč. 3 (v)

1902                roč. 3 (v)

1903                roč. 4 (v)

1903                roč. 4 (v)

1904                roč. 5 (v)

1905                roč. 6 (v)

1905                roč. 6 (v)

1906                roč. 7 (v)

1907                roč. 8 (v)

1908                roč. 9 (v)

1909                roč. 10                                                             fotokopie

1910                roč. 11 (v)

1911                roč. 12 (v)

1912                roč. 13 (v)

1913                roč. 14 (v)

1914-15           roč. 15 (v)

1915-17           roč. 16 (v)

1915-17           roč. 16 (v)

1915-16           roč. 16 (v)       sv. 1-2                                     fotokopie

1921                roč. 17 (v)

1922                roč. 18 (v)

1923                roč. 19 (v)

1924                roč. 20 (v)

1925                roč. 21 (v)

1926                roč. 22 (v)

1927                roč. 23 (v)

1928                roč. 24 (v)

1929                roč. 25 (v)

1929                roč. 25 (v)

1930                roč. 26 (v)

1930                roč. 26 (v)

1931                roč. 27 (v)

1931                roč. 27 (v)

1932                roč. 28 (v)

1933                roč. 29 (v)

1934                roč. 30 (v)

1935                roč. 31 (v)

1936                roč. 32 (v)

1937                roč. 33 (v)

1938                roč. 34 (v)

1941                roč. 35                                                             fotokopie

1942                roč. 36 (v)

1943                roč. 37 (v)

1944                roč. 38 (v)

1945                roč. 39 (v)

1946-47           roč. 40 (v)                               chybí č. 4

1947                roč. 40                                     č. 4                  fotokopie

1991                roč. 41 (v)                               č. 1

1992                roč. 42 (v)                               č. 1-2

1993                roč. 43 (v)                               č. 3

 

Monografie:

Česká mysl: bibliografie (1900-1947)

 

Československá psychologie:

časopis pro psychologickou teorii a praxi

B 26208          ISSN 0009-062X                   FLÚ

 

1971                roč. 15             č. 6

2003                roč. 47             č. 1-6

2004                roč. 48             č. 1-6

2005                roč. 49             č. 1-6

2006                roč. 50             č. 1-6

2007                roč. 51             č. 1-6

2008                roč. 52             č. 1-6

2009                roč. 53             č. 1-6

2015                roč. 59             č. 3-6               + příloha

2016                roč. 60             č. 1-6               + příloha         

2017                roč. 61             č. 1-2

 

Československý časopis historický

B 1961            ISSN 0045-6187                    JENN

1953-59           DVD

1953                roč. 1 (v)

1954                roč. 2 (v)

1955                roč. 3 (v)

1956                roč. 4 (v)

1957                roč. 5 (v)

1958                roč. 6 (v)

1959                roč. 7 (v)

1960                roč. 8 (v)

1961                roč. 9 (v)

1962                roč. 10 (v)

1964                roč. 12 (v)

1965                roč. 13 (v)

1961-89           DVD

1987                roč. 35             č. 4

 

Český časopis historický

B 7791            ISSN 0862-4356                    JENN

1895-1951       DVD

1905                roč. 11 (v)

1906                roč. 12 (v)

1908                roč. 14 (v)

1909                roč. 15 (v)

1910                roč. 16 (v)

1911                roč. 17 (v)

1912                roč. 18 (v)

1913                roč. 19 (v)

1914                roč. 20 (v)

1915                roč. 21 (v)

1916                roč. 22 (v)

1917                roč. 23 (v)

1918                roč. 24 (v)

1919                roč. 25 (v)

1920                roč. 26 (v)

1921                roč. 27 (v)

1922                roč. 28 (v)

1923                roč. 29 (v)       č. 1-3

1924                roč. 30 (v)       č. 1-3

1925                roč. 31 (v)

1926                roč. 32 (v)

1927                roč. 33 (v)

1928                roč. 34 (v)       č. 1-3

1929                roč. 35 (v)

1930                roč. 36 (v)

1931                roč. 37 (v)

1932                roč. 38 (v)

1933                roč. 39 (v)

1934                roč. 40 (v)

1935                roč. 41 (v)

1936                roč. 42 (v)

1937                roč. 43 (v)

1938                roč. 44 (v)

1939                roč. 45 (v)

1940                roč. 46 (v)

1946                roč. 47 (v)

1947-48           roč. 45-49 (v)

 

Český časopis historický

B 7791            ISSN 0862-6111                    FLÚ

1990-94           DVD

1990                roč. 88 (v)

1991                roč. 89 (v)

1992                roč. 90 (v)

1993                roč. 91 (v)

1994                roč. 92 (v)

1995                roč. 93 (v)

1996                roč. 94 (v)

1997                roč. 95 (v)

1998                roč. 96 (v)

1999                roč. 97 (v)

2000                roč. 98 (v)

2001                roč. 99 (v)

2002                roč. 100 (v)     VP

2003                roč. 101 (v)

2004                roč. 102 (v)

2005                roč. 103 (v)

2006                roč. 104 (v)

2007                roč. 105 (v)

2008                roč. 106 (v)

2009                roč. 107 (v)

2010                roč. 108 (v)

2011                roč. 109 (v)     pouze č. 4

2012                roč. 110 (v)

2013                roč. 111 (v)

2014                roč. 112 (v)

2015                roč. 113 (v)

2016                roč. 114 (v)

2017                roč. 115 (v)    

2018                roč. 116 (v)

2019                                        č. 1                  STUD

 

Český jazyk

                        ISSN 1803-2176                    JENN (regál 20 A)

1956                roč. 6 (v)

1957                roč. 7               č. 1-5, 7-10

1958                roč. 8 v)

 

Český jazyk a literatura

                        ISSN 0009-0786                    JENN (regál 20 A)

1959                roč. 9               č. 1-3, 6, 8-10

1960                roč. 10 (v)

1960-61           roč. 11 (v)

1961-62           roč. 12 (v)

1962-63           roč. 13 (v)

1963-64           roč. 14 (v)

1964-65           roč. 15 (v)

1965-66           roč. 16 (v)

1966-67           roč. 17 (v)

1967-68           roč. 18             č. 1-5, 7-10

1968-69           roč. 19             č. 1-5, 7-10

1969-70           roč. 20             č. 2-3, 5

 

Český lid:

národopisný časopis

                        ISSN 0009-0794                    JENN

1986                roč. 73             č. 1-4

1987                roč. 74             č. 1-4

1988                roč. 75             č. 1-4

1989                roč. 76             č. 1-4

1990                roč. 77             č. 1-4

1991                roč. 78             č. 1-4

1992                roč. 79             č. 1-4               + příloha

1993                roč. 80             č. 1-4               + příloha

1994                roč. 81             č. 1-4

1995                roč. 82             č. 1-4

1996                roč. 83             č. 1-4

1997                roč. 84             č. 1-4

1998                roč. 85             č. 1-4

1999                roč. 86             č. 1-4

2000                roč. 87             č. 1-4

2001                roč. 88             č. 1-4

2002                roč. 89             č. 1-4

2003                roč. 90             č. 1-4

2004                roč. 91             č. 1-4

2005                roč. 92             č. 1-4

2006                roč. 93             č. 1-4

2007                roč. 94             č. 1-4

2008                roč. 95             č. 1-4

2009                roč. 96             č. 1-4

 

Čtenář:

měsíčník pro práci s knihou

B 25799          ISSN 0011-2321                    FLÚ

 

2002                roč. 54             č. 1-12

2003                roč. 55             č. 1-12

2004                roč. 56             č. 1-12

2005                roč. 57             č. 1-12

2006                roč. 58             č. 1-12

2007                roč. 59             č. 2-12

2008                roč. 60             č. 1-12

2009                roč. 61             č. 1-12

2010                roč. 62             č. 1-2, 4, 6-12

2011                roč. 63             č. 1-12

2012                roč. 64             č. 1-12

2013                roč. 65             č. 1-12

2014                roč. 66             č. 1-12

2015                roč. 67             č. 1-12

2016                roč. 68             č. 1-12            

2017                roč. 69             č. 1-12            

2018                roč. 70             č. 2-12            

2019                roč. 71             č. 1-5               STUD

 

Daedalus:

journal of the American Academy of Arts and Sciences

B 7623            ISSN 0011-5266                    JENN

1962                roč. 92                                     č. 2

1973                roč. 102 (v)

1974                roč. 103                                   č. 2-4

1975                roč. 104                                   č. 2-4

1976                roč. 105                                   č. 1-3

1977                roč. 106 (v)

1978                roč. 107 (v)

1979                roč. 108 (v)

1980                roč. 109 (v)

1981                roč. 110 (v)

1982                roč. 111 (v)

1983                roč. 112                                   č. 1-4

1984                roč. 113 (v)     sv. 1-2

1985                roč. 114                                   č. 1-4

1986                roč. 115                                   č. 1-4

1987                roč. 116                                   č. 1-4

1988                roč. 117                                   č. 1-4

1989                roč. 118                                   č. 1-4

1990                roč. 119                                   č. 1-4

1991                roč. 120                                   č. 1-4

1992                roč. 121                                   č. 1-4

1993                roč. 122                                   č. 1-4

1994                roč. 123                                   č. 1-4

1995                roč. 124                                   č. 1-4

1996                roč. 125                                   č. 1-4

1997                roč. 126                                   č. 1-4

1998                roč. 127 (v)

1999                roč. 128 (v)     sv. 1-2

Rejstřík 1958-98

2000                roč. 129                                   č. 1-4

2001                roč. 130                                   č. 1-4

 

Débat:

histoire, politique, société

C 1946            ISSN 0246-2346                    FLÚ

1988                (v)                   č. 48

1992                (v)                   č. 68-69, 71-72

2001                (v)                   č. 113-117

2003                (v)                   č. 123-127

2004                (v)                   č. 128-132

2005                (v)                   č. 133-136

2006                (v)                   č. 138-142

2007                (v)                   č. 143-147

2008                (v)                   č. 148-152

2009                (v)                   č. 153-157

2010                (v)                   č. 158-162

 

Dějiny a současnost:

historicko-vlastivědná revue Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a ministerstva školství a kultury

C 2037            ISSN 0418-5129                    FLÚ

2002                roč. 24 (v)

2003                roč. 25 (v)       chybí č. 1

2004                roč. 26 (v)

2005                roč. 27 (v)

2006                roč. 28 (v)       chybí č. 7

2007                roč. 29 (v)       chybí č. 1

2008                roč. 30 (v)       chybí č. 7

2009                roč. 31 (v)

2010                roč. 32 (v)

2011                roč. 33 (v)

2012                roč. 34 (v)

2013                roč. 35 (v)       chybí č. 5

2014                roč. 36 (v)

2019                roč. 41             č. 1-5               STUD

 

Dějiny-teorie-kritika =

History-theory-criticism

A 29018          ISSN 1214-7249                    FLÚ

2004                roč. 1 (v)

2005                roč. 2 (v)

2006                roč. 3 (v)

2007                roč. 4 (v)        

2008                roč. 5 (v)

2009                roč. 6 (v)         pouze č. 1

2010-11           roč. 7 (v)        

2012                roč. 8 (v)         pouze č. 1

2015                roč. 12 (v)       pouze č. 1

 

Dějiny věd a techniky

B 8170            ISSN 0300-4414                    FLÚ

1969                roč. 2 (v)

1970                roč. 3 (v)

1971                roč. 4 (v)

1972                roč. 5 (v)

1973                roč. 6 (v)

1974                roč. 7 (v)

1975                roč. 8 (v)

1976                roč. 9 (v)

1977                roč. 10 (v)

1978                roč. 11 (v)

1979                roč. 12 (v)

1980                roč. 13 (v)

1981                roč. 14 (v)

1982                roč. 15 (v)

1983                roč. 16 (v)

1984                roč. 17 (v)

1985                roč. 18 (v)

1986                roč. 19 (v)

1987                roč. 20 (v)

1988                roč. 21 (v)

1989                roč. 22 (v)

1990                roč. 23 (v)

1991                roč. 24 (v)

1992                roč. 25 (v)

1993                roč. 26 (v)

1994                roč. 27 (v)

1995                roč. 28 (v)

1996                roč. 29 (v)

1997                roč. 30 (v)

1998                roč. 31 (v)

1999                roč. 32 (v)

2000                roč. 33 (v)       + zvláštní číslo

2001                roč. 34 (v)

2002                roč. 35 (v)

2003                roč. 36 (v)

2004                roč. 37 (v)

2005                roč. 38 (v)

2006                roč. 39 (v)

2007                roč. 40 (v)

2008                roč. 41 (v)

2009                roč. 42 (v)

2011                roč. 44 (v)       pouze č. 3

 

Dějiny vědy a techniky

C 1886            ISSN  1804-6622                   FLÚ

1997                sv. 3

2000                sv. 7

2002                sv. 9

2002                sv. 10

2003                sv. 11

 

Dělnická osvěta:

věstník Dělnické akademie

B 1255            ISSN 1803-4578                    JENN

1927                roč. 13 (v)

1928                roč. 14 (v)

1929                roč. 15 (v)

1930                roč. 16 (v)

1931                roč. 17 (v)

1932                roč. 18 (v)

1933                roč. 19 (v)

1934                roč. 20 (v)

1935                roč. 21 (v)

1936                roč. 22 (v)

1937                roč. 23 (v)

1938                roč. 24 (v)

1939                roč. 25 (v)

1940                roč. 26 (v)

 

Democracy & nature

                        ISSN 1085-5661                    FLÚ

2001                roč. 7               č. 1

 

Demokracie jako hodnota a problém:

sborník z konference, která se konala ...

A 28388                                  FLÚ

2010

2012

 

Deutsche Rundschau

B 26169          ISSN 0930-3235                    FLÚ

1947                roč. 70             č. 10                                       

 

Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte

B 4492            ISSN 0012-0936                    Jenštejn převazba + Jenštejn vysušené + JENN

1963                roč. 37 (v)       JENN

1967                roč. 41 (v)

1968                roč. 42 (v)

1969                roč. 43 (v)

1970                roč. 44 (v)

1971                roč. 45 (v)                               + příloha (v)

1972                roč. 46 (v)

1973                roč. 47 (v)

1973                roč. 47                                     pouze zvl. číslo

1974                roč. 48 (v)

1975                roč. 49 (v)                               + příloha (v)

1976                roč. 50 (v)

1977                roč. 51 (v)       sv. 1-2

1978                roč. 52 (v)

1979                roč. 53 (v)

 

Deutsche Zeitschrift für Philosophie

B 1967            ISSN 0012-1045                    FLÚ + JENN + Jenštejn vysušené

1954                roč. 2 (v)

1955                roč. 3 (v)

1956                roč. 4 (v)

1957                roč. 5 (v)

1958                roč. 6 (v)

1959                roč. 7 (v)

1960                roč. 8 (v)         sv. 1-2

1961                roč. 9 (v)         sv. 1-2

1962                roč. 10 (v)       sv. 1-2

1963                roč. 11 (v)       sv. 1-2

1964                roč. 12 (v)       sv. 1-2

1965                roč. 13 (v)       sv. 1-2

1966                roč. 14 (v)       sv. 1-2

1967                roč. 15 (v)       sv. 1-2

1968                roč. 16 (v)       sv. 1-3

1969                roč. 17 (v)       sv. 1-4

1970                roč. 18 (v)       sv. 1-2

1970                roč. 18 (v)       sv. 1-2

1971                roč. 19 (v)       sv. 1-2

1972                roč. 20 (v)       sv. 1-2

1973                roč. 21 (v)

1973                roč. 21 (v)       sv. 1-2             + příloha

1974                roč. 22 (v)       sv. 1-2             (sv. 1 – 2x)

1975                roč. 23 (v)       sv. 1-2

1976                roč. 24 (v)       sv. 1-2

1977                roč. 25 (v)       sv. 1-3

1978                roč. 26 (v)       sv. 1-3

1979                roč. 27 (v)       sv. 1-2

1980                roč. 28             č. 7-12

1980                roč. 28 (v)                               pouze č. 12

1981                roč. 29 (v)       sv. 1-2

1982                roč. 30 (v)       sv. 1-2

1983                roč. 31 (v)       sv. 1-2

1984                roč. 32 (v)       sv. 1-2

1985                roč. 33 (v)       sv. 1-2

1985                roč. 33 (v)                               č. 9-12

1986                roč. 34                                     č. 1-12

1987                roč. 35                                     č. 1-12

1988                roč. 36                                     č. 1-12

1989                roč. 37                                     č. 1-12

1990                roč. 38                                     č. 1-12

1991                roč. 39                                     č. 1-12

1992                roč. 40                                     č. 1-2, 5-12

1993                roč. 41                                     č. 2-4                                      

2001                roč. 49 (v)

2002                roč. 50 (v)       sv. 1-2

2003                roč. 51 (v)       sv. 1-2

2004                roč. 52 (v)       sv. 1-2

2005                roč. 53 (v)       sv. 1-2

2006                roč. 54 (v)

2007                roč. 55 (v)       sv. 1-2

2008                roč. 56 (v)

2009                roč. 57 (v)

 

Dialectica:

international review of philosophy of knowledge

B 1983            ISSN 0012-2017                    FLÚ + Jenštejn vysušené

1947                roč. 1 (v)

1948                roč. 2 (v)         č. 1, 3-4

1949                roč. 3 (v)

1950                roč. 4 (v)

1951                roč. 5 (v)

1952                roč. 6 (v)

1953                roč. 7 (v)

1954                roč. 8 (v)

1955                roč. 9 (v)

1956                roč. 10 (v)

1957                roč. 11 (v)

1958                roč. 12 (v)

1959                roč. 13 (v)

1960                roč. 14 (v)

1961                roč. 15 (v)

1962                roč. 16 (v)

1963                roč. 17 (v)

1964                roč. 18 (v)

1965                roč. 19 (v)

1966                roč. 20 (v)

1967                roč. 21 (v)

1968                roč. 22 (v)

1969                roč. 23 (v)

1970                roč. 24 (v)

1971                roč. 25 (v)

1972                roč. 26 (v)

1973                roč. 27 (v)

1974                roč. 28 (v)

1975                roč. 29 (v)

1976                roč. 30 (v)

1977                roč. 31 (v)

1978                roč. 32 (v)

1979                roč. 33 (v)

1980                roč. 34 (v)

1981                roč. 35 (v)

1982                roč. 36 (v)

1983                roč. 37 (v)

1984                roč. 38 (v)

1985                roč. 39             č. 1-4

1986                roč. 40             č. 1-4

1987                roč. 41 (v)       pouze č. 1-2

1987                roč. 41             č. 3-4

1988                roč. 42             č. 1-4

1989                roč. 43             č. 1-4

1990                roč. 44             č. 1-4

1991                roč. 45 (v)       pouze č. 1

1991                roč. 45             č. 2-4

1992                roč. 46             č. 1-4

1993                roč. 47             č. 1-4

1994                roč. 48 (v)

1995                roč. 49 (v)

1996                roč. 50 (v)

1997                roč. 51 (v)

1998                roč. 52 (v)

1999                roč. 53 (v)

2000                roč. 54 (v)

2001                roč. 55 (v)

2002                roč. 56 (v)

2003                roč. 57 (v)

2004                roč. 58 (v)

2005                roč. 59 (v)

2006                roč. 60 (v)

2007                roč. 61 (v)

2008                roč. 62 (v)

2009                roč. 63 (v)

2010                roč. 64 (v)

2011                roč. 65 (v)

2012                roč. 66 (v)

 

Dialogue:

Canadian philosophical review

B 26242          ISSN 0012-2173                    FLÚ

1962-63           roč. 1               č. 1, 4

1964                roč. 3               č. 1

1966-67           roč. 5               č. 3-4

1967-68           roč. 6               č. 1-4

1968-69           roč. 7               č. 1-4

1969-70           roč. 8               č. 1-4

1970                roč. 9               č. 1-3

1971                roč. 10             č. 1-4

1975                roč. 14             č. 1-4

1986                roč. 25             č. 2-3

1997                roč. 36             č. 3-4

1998                roč. 37             č. 1

 

Dijalog:

časopis za filozofiju i društvenu teoriju

                        ISSN 0350-6177                    FLÚ

2010                č. 3-4

2011                č. 3-4

2012                č. 1-4

2013                č. 1-2

2014                č. 1-2

 

Diogène

B 6459            ISSN 0419-1633                    FLÚ + Jenštejn vysušené

1952                (v)                   č. 1

1958                (v)                   č. 21-24

1959                (v)                   č. 25

1959                (v)                   č. 25-28

1960                (v)                   č. 30-31

1960                (v)                   č. 29-32 + příloha

1961                (v)                   č. 33-36

1962                (v)                   č. 40

1962                (v)                   č. 37-40

1963                (v)                   č. 43

1963                (v)                   č. 41-44

1964                (v)                   č. 47

1964                (v)                   č. 45-48

1965                (v)                   č. 49-52

1966                (v)                   č. 53-56

1967                (v)                   č. 57-60

1969                (v)                   č. 65

1969                (v)                   č. 65-68

1970                (v)                   č. 69

1970                (v)                   č. 69-72

1971                (v)                   č. 74-76

1972                (v)                   č. 77

1972                (v)                   č. 77-80

1973                (v)                   č. 81, 83-84

1974                (v)                   č. 85-86

1975                (v)                   č. 89-92

1976                (v)                   č. 93-96

1977                (v)                   č. 97, 99

1977                (v)                   č. 97-100

1978                (v)                   č. 103-104

1978                (v)                   č. 101-104

1979                (v)                   č. 105-108

1980                (v)                   č. 109-112

1981                (v)                   č. 113-116

1982                (v)                   č. 117-120

1983                (v)                   č. 121-124

1984                (v)                   č. 125-128

1985                (v)                   č. 129-132

1986                (v)                   č. 133-136

1987                (v)                   č. 137-140

1988                (v)                   č. 141-144

1989                (v)                   č. 145-148

1990                (v)                   č. 149-152

1991                (v)                   č. 153-156

1992                (v)                   č. 157-160

1993                (v)                   č. 161-164

1994                (v)                   č. 165-168

1995                (v)                   č. 169-172

1996                (v)                   č. 173-176

1997                (v)                   č. 177-180

1998                (v)                   č. 181-184

1999                (v)                   č. 185-188

2000                (v)                   č. 189-192

2001                (v)                   č. 193-196

2002                (v)                   č. 197-200

2003                (v)                   č. 201-204

2004                (v)                   č. 205-208

2005                (v)                   č. 209-212

2006                (v)                   č. 213-216

2007                (v)                   č. 217-220

2008                (v)                   č. 221-224

2009                (v)                   č. 225-228

 

Diotima:

epitheoresis philosophikes erevnes = revue de recherche philosophique =review of philosophical research

ISSN 1010-7363                    JENN

1993                roč. 21

 

Directory of American philosophers …

B 9256, C 1525   ISSN 0070-508X              FLÚ

1972-73

1988-89

2000-01

 

Dissent

B 26250          ISSN 0012-3846                    FLÚ

2001                Spring, Summer

2002                Spring, Summer, Fall, Winter

2003                Spring, Summer, Fall, Winter

2004                Spring, Summer, Fall, Winter

2005                Summer, Fall, Winter

2006                Spring, Summer, Fall

2007                Spring, Summer, Fall, Winter

2009                Spring, Summer, Fall, Winter

 

Distance:

revue pro kritické myšlení

                        ISSN 1212-7833                    FLÚ

1998                roč. 1               č. 1-4

1999                roč. 2               č. 1-4

2000                roč. 3               č. 1-4

2001                roč. 4               č. 1-2, 4

2002                roč. 5               č. 1-4

2003                roč. 6               č. 1-4

2004                roč. 7               č. 1-4

2005                roč. 8               č. 1-4

2006                roč. 9               č. 1-4

2007                roč. 10             č. 1-4

2008                roč. 11             č. 1-4

2009                roč. 12             č. 1-4

 

Economic report of the President transmited to the Congress

B 20703          ISSN 0193-1180                    JENN

1982

1983

 

Educational theory:

medium of expression for the John Dewey Society and the Philosophy of Education Society

                        ISSN 0013-2004                    JENN

1974                roč. 24             č. 2-4

1975                roč. 25             č. 1-2, 4

1976                roč. 26             č. 2-4

1977                roč. 27             č. 1-4

1978                roč. 28             č. 1-3

1979                roč. 29             č. 1-3

1980                roč. 30             č. 3

1981                roč. 31             č. 1-2

 

Einheit:

Zeitschrift für Theorie und Praxis der wissenschaftlichen Sozalismus

B 6460            ISSN 0013-2659                    FLÚ

1956                roč. 11 (v)                               chybí č. 12      + příloha

1962                roč. 17 (v)       sv. 1-3                                     + příloha

1963                roč. 18 (v)       sv. 1-2

1964                roč. 19 (v)       sv. 1-3

1965                roč. 20 (v)       sv. 1-3

1966                roč. 21 (v)       sv. 1-3

1967                roč. 22 (v)       sv. 1-2

1968                roč. 23 (v)       sv. 1-2

 

Eirene:

studia graeca et latina

B 7125            ISSN 0046-1628                    FLÚ + Jenštejn převazba + Jenštejn vysušené

1980                roč. 17

1982                roč. 18

1982                roč. 19

1983                roč. 20

1984                roč. 21

1985                roč. 22

1986                roč. 23

1987                roč. 24

1988                roč. 25

1989                roč. 26

1990                roč. 27

1993                roč. 29

1999                roč. 35

2000                roč. 36

2001                roč. 37

2002                roč. 38

2003                roč. 39

2004                roč. 40

2005                roč. 41

2007                roč. 43

2008                roč. 44

2009                roč. 45

2010                roč. 46

2011                roč. 47

2012                roč. 48

2013                roč. 49

2014                roč. 50

2015                roč. 51            

2016                roč. 52            

2017                roč. 53            

2018                roč. 54             č. 1-2               STUD

 

Encounter

B 8657            ISSN 0013-7073                    FLÚ

1968                roč. 30 (v)       č. 3-6

1968                roč. 31 (v)

1969                roč. 32 (v)       č. 1, 6

 

Enseignement philosophique

B 26249          ISSN 0986-1653                    FLÚ

1987-88           roč. 38             č. 1-6

1988-89           roč. 39             č. 1-6

1989-90           roč. 40             č. 1-6               + příloha

1990-91           roč. 41             č. 1-6

1991-92           roč. 42             č. 1-6

1992-93           roč. 43             č. 1-3

 

Environment and behavior

                        ISSN 0013-9162                    JENN             váz. roč. nejsou v Alephu

1973                roč. 5 (v)

1974                roč. 6 (v)

1975                roč. 7               č. 1

1976                roč. 8 (v)

1977                roč. 9 (v)

1978                roč. 10 (v)

1979                roč. 11 (v)

1980                roč. 12 (v)

1981                roč. 13             č. 1-2, 4-6

1982                roč. 14 (v)

1984                roč. 16 (v)

1985                roč. 17 (v)

1986                roč. 18             č. 1-6

1987                roč. 19             č. 1-6

1988                roč. 20             č. 1-6

1989                roč. 21             č. 1-6

1990                roč. 22             č. 1-6

1991                roč. 23             č. 1-6

1992                roč. 24             č. 1-6

1993                roč. 25             č. 1-6

1994                roč. 26             č. 1-6

1995                roč. 27             č. 1-6

2001                roč. 33             č. 1-6

 

Episteme:

teoría de las ciencias

JENN

1947                roč. 1               č. 1

1948                roč. 2               č. 2-4

1949                roč. 3               č. 5-7

1950                roč. 4               č. 8-9

 

Erkenntnis:

an international journal of analytic philosophy

B 10940          ISSN 0165-0106                    FLÚ + Jenštejn vysušené

1975                roč. 9 (v)

1976                roč. 10 (v)

1977                roč. 11 (v)

1978                roč. 12 (v)

1978                roč. 13 (v)

1979                roč. 14 (v)

1980                roč. 15 (v)

1981                roč. 16 (v)

1982                roč. 17 (v)

1982                roč. 18 (v)       pouze č. 2-3

1983                roč. 19 (v)

1983                roč. 20 (v)

1984                roč. 21 (v)

1985                roč. 22 (v)

1985                roč. 23 (v)

1986                roč. 24-25 (v)

1987                roč. 26-27 (v)

1989                roč. 30-31 (v)

1990                roč. 32-33 (v)

1991                roč. 34-35 (v)

1992                roč. 36-37 (v)

1993                roč. 38-39 (v)

1994                roč. 40-41 (v)

1995                roč. 42-43 (v)

1996                roč. 44 (v)

1996                roč. 45 (v)

1997                roč. 46 (v)

1997                roč. 47 (v)

1998                roč. 48 (v)

1998                roč. 49 (v)

1999                roč. 50 (v)

1999                roč. 51 (v)

2000                roč. 52 (v)

2000                roč. 53 (v)

2001                roč. 54-55 (v)

2002                roč. 56-57 (v)

2003                roč. 58 (v)

2003                roč. 59 (v)

2004                roč. 60 (v)

2004                roč. 61 (v)

2005                roč. 62 (v)

2005                roč. 63 (v)

2006                roč. 64 (v)

2006                roč. 65 (v)

2007                roč. 66 (v)

2007                roč. 67 (v)

2008                roč. 68 (v)

2008                roč. 69 (v)

2009                roč. 70 (v)

2009                roč. 71 (v)

2010                roč. 72-73 (v)

2011                roč. 74-75 (v)

2012                roč. 76-77 (v)

2013                roč. 78 (v)

2014                roč. 79 (v)

2015                roč. 80 (v)       pouze č. 5-6

 

Esprit

                        ISSN 0184-7791                    FLÚ

Vydáváno v letech 1932-39

1932                roč. 1               č. 3

 

Esprit

B 2486            ISSN 0014-0759                    FLÚ + Jenštejn vysušené

1945                roč. 13 (v)                               pouze č. 8

1946                roč. 14 (v)                               pouze č. 4

1947                roč. 15 (v)                               č. 5, 8

1947                roč. 16 (v)                               č. 11-12

1949                roč. 18 (v)                               pouze č. 12

1950                roč. 18 (v)                               č. 9, 11-12

1951                roč. 19 (v)                               č. 6-8, 12

1952                roč. 20 (v)                               č. 7-9

1953                roč. 21 (v)                               č. 2-4

1954                roč. 22 (v)                               č. 1, 3, 5-7, 10

1955                roč. 23 (v)                               č. 1, 3-7, 9, 12

1956                roč. 24 (v)                               č. 1, 3, 5, 10-11

1957                roč. 25 (v)       sv. 1                č. 1-6

1957                roč. 25 (v)                               č. 2, 5-6, 12

1958                roč. 26 (v)       sv. 1-2             č. 1-5, 10-12

1958                roč. 26 (v)                               č. 2-4, 6-8

1959                roč. 27 (v)       sv. 1-2

1959                roč. 27 (v)                               č. 4, 9-10

1960                roč. 28 (v)       sv. 1-4

1960                roč. 28 (v)                               č. 3-4, 6, 9-12

1961                roč. 29 (v)       sv. 1-3

1961                roč. 29 (v)                               č. 1, 4-8, 12

1962                roč. 30 (v)       sv. 1-3

1962                roč. 30 (v)                               č. 3, 5-9, 11-12

1963                roč. 31 (v)       sv. 1-2

1963                roč. 31 (v)                               č. 1-2, 4-12

1964                roč. 32 (v)       sv. 1-2

1964                roč. 32 (v)                               č. 1, 3-6, 8-12

1965                roč. 33 (v)       sv. 1-3

1965                roč. 33 (v)                               č. 1, 3, 5-6, 9-12

1966                roč. 34 (v)       sv. 1-2

1966                roč. 34 (v)                               č. 1, 2, 4-6, 9-12

1967                roč. 35 (v)       sv. 1-4

1967                roč. 35 (v)

1968                roč. 36 (v)       sv. 1-3

1968                roč. 36 (v)

1969                roč. 37 (v)       sv. 1-3

1969                roč. 37 (v)                               č. 1-4, 6, 9-12

1970                roč. 38 (v)                               č. 1-2, 4, 9-10

1970                roč. 38 (v)                               č. 1-3, 5-6, 9-12

1971                roč. 39 (v)                               chybí č. 1

1972                roč. 40 (v)                               chybí č. 12

1973                roč. 41 (v)

1974                roč. 42 (v)

1975                roč. 43 (v)

1976                roč. 44 (v)                               č. 11-12

1976                roč. 44 (v)       sv. 1-4

1977                (v)                                           pouze č. 2

1977                                                                č. 4-12

1978                (v)                                           č. 2-3, 7-8

1978                                                                č. 1, 4-6, 9-10

1979                (v)                                           č. 3, 7, 9-11

1979                                                                č. 1-7, 9-11

1980                (v)                                           č. 1, 9

1981                (v)                                           pouze č. 1

1983                (v)                                           č. 3, 11-12

1984                (v)                   sv. 3-4             (č. 7-12)

1984                (v)                                           č. 1-3, 5-6, 9, 12

1985                (v)                   sv. 1-3                                     + příloha

1986                (v)

1987                (v)

1988                (v)

1989                (v)

1990                (v)

1991                (v)

1992                (v)

1993                (v)                   sv. 1-3

1994                (v)

1995                (v)

1996                (v)

1997                (v)                   sv. 1-3

1998                (v)                   sv. 2-3             (č. 6-12)

1999                (v)                                           pouze č. 10

2000                (v)                                           č. 8-9

2001                (v)

2001                (v)

2002                (v)                   sv. 1-3                                     + přílohy

2003                (v)                                           č. 1-2, 5-12      + příloha

2004                (v)                   sv. 1-3                                     + příloha

2005                (v)                   sv. 1-3

2006                (v)                   sv. 1-3                                     + příloha

2007                (v)                   sv. 1-3

2008                (v)                                           č. 1-4, 6-12

2009                (v)

 

Estetika:

časopis pro estetiku a teorii umění

B 21521          ISSN 0014-1291                    FLÚ

1988                roč. 25 (v)       pouze č. 1

2000                roč. 36 (v)       chybí č. 1

2002                roč. 38 (v)

2003                roč. 39 (v)

2004                roč. 40 (v)

2005                roč. 41 (v)

2006                roč. 42 (v)

2007                roč. 44 (v)

2008                roč. 45 (v)

2009                roč. 46 (v)

2010                roč. 47 (v)

2011                roč. 48 (v)

2012                roč. 49 (v)

2013                roč. 50 (v)

2014                roč. 51 (v)

2015                roč. 52 (v)       pouze č. 1

 

Ethics:

an international journal of social, political and legal philosophy

B 2485            ISSN 0014-1704                    FLÚ

1956                roč. 66 (v)       pouze č. 4

1956-57           roč. 67 (v)

1957-58           roč. 68 (v)

1958-59           roč. 69 (v)

1959-61           roč. 70-71 (v)

1961-63           roč. 72-73 (v)

1963-64           roč. 74 (v)

1964-65           roč. 75 (v)

1965-66           roč. 76 (v)

1966-67           roč. 77 (v)

1967-68           roč. 78 (v)

1968-69           roč. 79 (v)

1969-70           roč. 80 (v)

1970-71           roč. 81 (v)

1971-72           roč. 82 (v)

1972-73           roč. 83 (v)

1973-74           roč. 84 (v)

1974-75           roč. 85 (v)

1975-76           roč. 86 (v)

1976-77           roč. 87 (v)

1977-78           roč. 88 (v)       chybí č. 4

1981                roč. 91 (v)       pouze č. 3

1982                roč. 92 (v)       pouze č. 2

1983                roč. 93 (v)       pouze č. 2

1985                roč. 95 (v)       pouze č. 3-4

1988                roč. 98 (v)       pouze č. 3

1988-89           roč. 99 (v)

1990                roč. 100 (v)     pouze č. 4

1991                roč. 101 (v)     pouze č. 2

1991-92           roč. 102 (v)     chybí č. 3

1992-93           roč. 103 (v)

1993-94           roč. 104 (v)     chybí č. 4

1995                roč. 105 (v)     pouze č. 4

1995-96           roč. 106 (v)

1997                roč. 107 (v)     chybí č. 1

1998                roč. 108 (v)     pouze č. 3

1999                roč. 109 (v)     pouze č. 3

Seventy-five year index, Volumes 1-75, October 1890-July 1965

 

Etičeskaja mysl':

naučno-publicističeskije čtenija

A 27737                                                          FLÚ

1988

 

Etika

A 30314          ISSN 0862-7177                    FLÚ

 

1991                roč. 3               č. 2

1992                roč. 4               č. 1-4

1993                roč. 5               č. 1-2

 

Études

ISSN 0014-1941                    JENN

1976                roč. 345           č. 6

1977                roč. 346           č. 1-6

1977                roč. 347           č. 1-6

1978                roč. 348           č. 1-6

1978                roč. 349           č. 1-6

1979                roč. 350           č. 1-6

1979                roč. 351           č. 1-6

1981                roč. 355           č. 4

1984                roč. 360           č. 3

1989                roč. 371           č. 5

1990                roč. 372           č. 3, 5

1999                roč. 390           č. 5

 

Études bergsoniennes:

les conférences annuelles de l'Association des amis de Bergson

A 27745          ISSN 0399-0958                    FLÚ

1952                roč. 3

 

Études phénoménologiques:

A 29531          ISSN 0773-7912                    FLÚ

1997                roč. 13                                                             grant

 

Études philosophiques

B 3491            ISSN 0014-2166                    FLÚ

1946                roč. 1 (v)         pouze č. 1-2

1947                roč. 2 (v)         chybí č. 2

1948                roč. 3 (v)

1955                roč. 10 (v)       pouze č. 2-3

1956                roč. 11 (v)

1957                roč. 12 (v)       chybí č. 4

1958                roč. 13 (v)

1959                roč. 14 (v)

1960                roč. 15 (v)

1961                roč. 16 (v)

1962                roč. 17 (v)       chybí č. 1

1963                roč. 18 (v)

1964                roč. 19 (v)

1965                roč. 20 (v)

1966                roč. 21 (v)

1967                roč. 22 (v)

1968                (v)                   chybí č. 1

1969                (v)

1970                (v)

1971                (v)                   pouze č. 2, 4

1972                (v)

1973                (v)

1974                (v)

1975                (v)                   chybí č. 4

1976                (v)

1977                (v)

1978                (v)                   chybí č. 2

1979                (v)                   chybí č. 1

1980                (v)

1981                (v)

1982                (v)                   chybí č. 4

 

Etyka

B 6582            ISSN 0014-2263                    FLÚ + JENN

1966                č. 1

1967                č. 2

1968                č. 3

1969                č. 4-5

1970                č. 6-7

1970                č. 7

1971                č. 8-9

1972                č. 10

1973                č. 11-12

1974                č. 13

1975                č. 14

1977                č. 15

1978                č. 16

1979                č. 17

1980                č. 18

1981                č. 19

1983                č. 20

1985                č. 21

1986                č. 22

1988                č. 23-24

1990                č. 25

1993                č. 26

1994                č. 27

1995                č. 28

1996                č. 29

2001                č. 34

2002                č. 35

2003                č. 36

2004                č. 37

2005                č. 38

2006                č. 39

2007                č. 40

2008                č. 41

2009                č. 42

2010                č. 43

2011                č. 44

2012                č. 45

2013                č. 46-47

2014                č. 48-49

2015                č. 50               

2016                č. 52-53

2018                č. 57

 

European journal for philosophy of science

                        ISSN 1879-4912                    FLÚ

2018                roč. 8 (v)         pouze č. 2

2019                roč. 9 (v)         č. 2

 

European journal for semiotic studies =

Revue européenne d‘études sémiotiques = Europäische Zeitschrift für Semiotische Studien

ISSN 1015-0102                    FLÚ

1995                roč. 7               č. 3-4

1996                roč. 8               č. 2-3

 

European journal of analytic philosophy

B 26119          ISSN 1845-8475                    FLÚ

2016                roč. 12 (v)       pouze č. 2

 

European journal of philosophy

B 21939          ISSN 0966-8373                    FLÚ

1993                roč. 1 (v)

1994                roč. 2 (v)

1995                roč. 3 (v)         chybí č. 1

1996                roč. 4 (v)

1997                roč. 5 (v)         chybí č. 3

1998                roč. 6 (v)         chybí č. 1

2000                roč. 8 (v)         chybí č. 1

2006                roč. 14 (v)

2007                roč. 15 (v)

2008                roč. 16 (v)

2009                roč. 17 (v)

2010                roč. 18 (v)

2011                roč. 19 (v)

2012                roč. 20 (v)

2013                roč. 21 (v)

2014                roč. 22 (v)

2015                roč. 23 (v)      

2016                roč. 24 (v)

2017                roč. 25 (v)

2018                roč. 26 (v)

2019                                        č. 1                  STUD

 

European Judaism

                        ISSN 0014-3006                    FLÚ

1966                č. 1-2

1967                č. 1-2

1968                č. 1-2

1969                č. 1

1970                č. 1-2

1971                č. 1-2

1972                č. 1

1973                č. 1-2

1974                č. 1

1975                č. 1-2

1976                č. 1-2

1977                č. 1-2

1978                č. 2

1979                č. 1

1980                č. 1-2

1981                č. 1-2

1982                č. 1

1986                č. 2

1989                č. 1

1990                č. 2

1991                č. 1-2

1992                č. 1-2

 

European societies

                        ISSN 1461-6696                    JENN

1999                roč. 1               č. 1-3              

2000                roč. 2               č. 1-4              

 

Filosofia

B 26183          ISSN 0015-1823                    FLÚ

1976                roč. 27             č. 1-2

1979                roč. 30             č. 1, 3-4

1980                roč. 31             č. 1-4

1981                roč. 32             č. 1-4

1982                roč. 33             č. 1-4

1983                roč. 34             č. 2-3

1984                roč. 35             č. 3

1985                roč. 36             č. 3

1986                roč. 37             č. 2-3

1987                roč. 38             č. 1-2

1990                roč. 41             č. 1

1994                roč. 45             č. 3                                         

 

Filosofía:

epetīrís tou Kéntrou Ereúnīs tīs Ellīnikīs Filosofías

B 26254          ISSN 1105-2120                    FLÚ

1997-98           roč. 27-28

 

Filosofická revue

                        ISSN 1801-3511                    FLÚ (DVD)

1929-41           DVD

1946-48           DVD

 

Monografie:

Filosofická revue 1929-1948: bibliografie časopisu olomouckých dominikánů

 

Filosofický časopis

B 1103, B 3669, B 6218        ISSN 0015-1831                    FLÚ (STUD) + JENN + 2. ex. FICAS

1953                roč. 1 (v)

1954                roč. 2 (v)

1955                roč. 3 (v)

1956                roč. 4 (v)

1957                roč. 5 (v)

1958                roč. 6 (v)

1959                roč. 7 (v)

1960                roč. 8 (v)

1961                roč. 9 (v)

1962                roč. 10 (v)

1963                roč. 11 (v)

1964                roč. 12 (v)

1965                roč. 13 (v)

1966                roč. 14 (v)

1967                roč. 15 (v)

1968                roč. 16 (v)

1969                roč. 17 (v)

1970                roč. 18 (v)

1971                roč. 19 (v)

1972                roč. 20 (v)

1973                roč. 21 (v)

1974                roč. 22 (v)

1975                roč. 23 (v)

1976                roč. 24 (v)

1977                roč. 25 (v)

1978                roč. 26 (v)

1979                roč. 27 (v)

1980                roč. 28 (v)

1981                roč. 29 (v)

1982                roč. 30 (v)

1983                roč. 31 (v)       sv. 1-2

1983                roč. 31 (v)       sv. 1

1984                roč. 32 (v)       sv. 1-2

1984                roč. 32 (v)       sv. 1-2             (oba sv. 2x)

1985                roč. 33 (v)       sv. 1-2

1985                roč. 33 (v)       sv. 1-2

1986                roč. 34 (v)       sv. 1-2

1987                roč. 35 (v)

1988                roč. 36 (v)

1988                roč. 36 (v)

1989                roč. 37 (v)

1989                roč. 37 (v)

1990                roč. 38 (v)

1991                roč. 39 (v)       sv. 1-2

1992                roč. 40 (v)       sv. 1-2

1993                roč. 41 (v)       sv. 1-2

1994                roč. 42 (v)       sv. 1-2

1995                roč. 43 (v)       sv. 1-2

1996                roč. 44 (v)       sv. 1-2

1997                roč. 45 (v)       sv. 1-2

1998                roč. 46 (v)       sv. 1-2

1999                roč. 47 (v)       sv. 1-2

2000                roč. 48 (v)       sv. 1-2

2001                roč. 49 (v)       sv. 1-2

2002                roč. 50 (v)       sv. 1-2

2003                roč. 51 (v)       sv. 1-2

2004                roč. 52 (v)       sv. 1-2

2005                roč. 53 (v)       sv. 1-2

2006                roč. 54 (v)

2007                roč. 55 (v)

2008                roč. 56 (v)

2009                roč. 57 (v)

2010                roč. 58 (v)

2011                roč. 59 (v)

2012                roč. 60 (v)

2013                roč. 61 (v)

2014                roč. 62 (v)

2015                roč. 63 (v)

2016                roč. 64 (v)      

2017                roč. 65 (v)      

2018                roč. 66 (v)

2019                                        č. 1-2               STUD

 

Monografie:

Filosofický časopis 1953-2003: bibliografický soupis

 

Filosofie

                        ISSN 1801-3635                    FLÚ

1927-29           DVD

1927-28           roč. 1 (v)         č. 1-10

1928-29           roč. 2               č. 2-10             + fotokopie

 

Filosofs'ka dumka

B 8666            ISSN 0130-5719                    FLÚ

1969 (v)          pouze č. 1-3

1970 (v)

1971 (v)

1972 (v)

1973 (v)

1974 (v)

1975 (v)

1976 (v)

1977 (v)

1978 (v)          chybí č. 2

1979 (v)

1980 (v)

1981 (v)

1982 (v)

1983 (v)

1984 (v)

1985 (v)

1986 (v)

1987 (v)

1988 (v)

 

Filosofs'ka dumka

                        ISSN 0235-7941                    FLÚ

2012                č. 1-4

2013                č. 1-2

 

Filosofska misăl

B 1097            ISSN 0324-024X                   FLÚ

1955                roč. 11 (v)

1969                roč. 25 (v)

1974                roč. 30 (v)       sv. 2                č. 7-12

1975                roč. 31 (v)       sv. 1-2

1976                roč. 32 (v)       sv. 1-2

1977                roč. 33 (v)       sv. 1-2

1978                roč. 34 (v)       sv. 1-3

1979                roč. 35 (v)       sv. 1-2

1980                roč. 36 (v)       sv. 1                chybí č. 12

1981                roč. 37 (v)                               chybí č. 1

1982                roč. 38 (v)       sv. 1-2

1983                roč. 39 (v)       sv. 1-2

1984                roč. 40 (v)       sv. 1-2

1985                roč. 41 (v)                               chybí č. 9

1986                roč. 42 (v)                               chybí č. 9

1987                roč. 43 (v)

1988                roč. 44 (v)

1989                roč. 45 (v)

1990                roč. 46 (v)

1991                roč. 47 (v)

 

Filosofski alternativi

                        ISSN 0861-7899                    FLÚ

1992                roč. 1               č. 1-12

1993                roč. 2               č. 1-6

1994                roč. 3               č. 1-6

2002                roč. 11             č. 1-6

2003                roč. 12             č. 1-6

2004                roč. 13             č. 1-6

2005                roč. 14             č. 1-6

 

Filosofskije problemy sovremennogo jestestvoznanija

B 8713            ISSN 0201-8675                    JENN

1969                č. 14

1977                č. 43

1978                č. 44

 

Filozofia:

časopis Filozofického ústavu SAV

B 1962, B 9978                      ISSN 0046-385X                   FLÚ + JENN

Vydáváno od roku 1966

1966                roč. 21 (v)

1966                roč. 21 (v)

1967                roč. 22 (v)

1967                roč. 22 (v)       (2x)

1968                roč. 23 (v)

1968                roč. 23 (v)       (2x)

1969                roč. 24 (v)

1969                roč. 24 (v)

1970                roč. 25 (v)

1970                roč. 25 (v)       (2x)

1971                roč. 26 (v)

1971                roč. 26 (v)

1972                roč. 27 (v)

1972                roč. 27 (v)

1973                roč. 28 (v)

1973                roč. 28 (v)

1974                roč. 29 (v)

1974                roč. 29 (v)

1975                roč. 30 (v)

1975                roč. 30 (v)

1976                roč. 31 (v)

1976                roč. 31 (v)

1977                roč. 32 (v)

1977                roč. 32 (v)

1978                roč. 33 (v)

1979                roč. 34 (v)

1980                roč. 35 (v)

1981                roč. 36 (v)                               chybí č. 3

1982                roč. 37 (v)

1983                roč. 38 (v)

1984                roč. 39 (v)

1985                roč. 40 (v)

1986                roč. 41 (v)

1987                roč. 42 (v)

1988                roč. 43 (v)

1989                roč. 44 (v)

1990                roč. 45 (v)

1991                roč. 46 (v)

1995                roč. 50 (v)                              pouze č. 4

1996                roč. 51 (v)                               pouze č. 5

1998                roč. 53 (v)                               pouze č. 6

2002                roč. 57 (v)

2003                roč. 58 (v)

2004                roč. 59 (v)

2005                roč. 60 (v)

2006                roč. 61 (v)       sv. 1-2

2007                roč. 62 (v)       sv. 1-2

2008                roč. 63 (v)

2008                roč. 63 (v)

2009                roč. 64 (v)

2009                roč. 64 (v)

2010                roč. 65 (v)       (2x)

2011                roč. 66 (v)       (2x)                 + přílohy

2012                roč. 67 (v)       (2x)

2013                roč. 68 (v)       (2x)

2014                roč. 69 (v)       (2x)

2015                roč. 70 (v)       (2x)

2016                roč. 71 (v)       (2x)

2017                roč. 72 (v)       (2x)                

2018                roč. 73 (v)       (2×)                

2019                                        č. 1-4               STUD

 

Filozofia i nauka:

studia filozoficzne i interdyscyplinarne     

B 22229          ISSN 2300-4711                    Jilská

2013                roč. 1

2014                roč. 2

2015                roč. 3                                      

2016                roč. 4                                      

2017                roč. 5                                      

2018                roč. 6                                      

2019                roč. 7                                       STUD

                       

Filozofický časopis Slovenskej akadémie vied

B 1962, B 2529                                              FLÚ

Vydáváno v letech 1953-55

1953                roč. 8 (v)         chybí č. 3

1954                roč. 9 (v)

1955                roč. 10 (v)

 

Filozofický sborník:

časopis Filozofického odboru Matice slovenskej

B 543, B 5928                                                                        FLÚ

Vydáváno v letech 1940-48

1942                roč. 3 (v)

1947                roč. 8 (v)         pouze č. 3-4

1948                roč. 9 (v)

 

Filozofický sborník Slovenskej akadémie vied a umení

B 543, B 1962                                                                        FLÚ + JENN

Vydáváno v letech 1950-52

1950                roč. 5 (v)

1951                roč. 6 (v)

1951                roč. 6 (v)

1952                roč. 7 (v)

 

Filozofija:

Jugoslovenski časopis za filozofiju

B 4748            ISSN 0015-1866                    FLÚ

1959                roč. 3 (v)

1960                roč. 4 (v)

1961                roč. 5 (v)

1962                roč. 6 (v)

1963                roč. 7 (v)

1964                roč. 8 (v)         chybí č. 4

1967                (v)

1968                (v)

1969                (v)

1970                (v)

1973                (v)

 

Filozofija, sociologija:

Jugoslovenski časopis za filozofiju i sociologiju

B 4748                                                            FLÚ

1957                roč. 1 (v)

1958                roč. 2 (v)

 

Filozofska istraživanja

ISSN 0351-4706                    JENN

2002                č. 84-87

2003                č. 88-91

 

Filozofski vestnik

B 25840          ISSN 0353-4510                    FLÚ

2009                č. 1-3

2010                č. 1-3

2011                č. 1-3

2012                č. 2-3

2013                č. 1-3

2014                č. 1-3

2015                č. 1-3

2016                č. 1-3

2017                ONLINE

 

Focus Pragensis:

yearbook for the philosophy and phenomenology of religion

A 22693                                  FLÚ + JENN

2001                roč. 1

2001                roč. 1

2002                roč. 2

2003                roč. 3

2004                roč. 4               (2x)

2005                roč. 5

2006                roč. 6

2007                roč. 7

2008                roč. 8

2008                roč. 8

2009                roč. 9               (2x)

 

Folia historica Bohemica

A 17000          ISSN 0231-7494                    JENN

1988                č. 12

1997                č. 18

1998                č. 19

 

Folia medica Cracoviensia

B 26176          ISSN 0015-5616                    FLÚ               

1998                roč. 39             č. 3-4                                      

 

Forum philosophicum

                        ISSN 1426-1898                    FLÚ

1996                roč. 1

1997                roč. 2

2009                roč. 14             č. 1

 

Fórum sociální práce =

Social work forum               

B 22175          ISSN 1804-3070                    FLÚ

2014                (v)                   pouze č. 1

 

Foundations of language

B 26671          ISSN 0015-900X                   FLÚ + Jenštejn vysušené

1965                roč. 1               č. 1-4

1966                roč. 2               č. 1-4

1967                roč. 3               č. 1-4

1968                roč. 4               č. 1-4

1969                roč. 5               č. 1-4

1970                roč. 6               č. 1-4

1971                roč. 7               č. 1-4

1972                roč. 8               č. 1-4

1972                roč. 8 (v)

1972-73           roč. 9               č. 1-4

1972-73           roč. 9 (v)

1973                roč. 10             č. 1-4

1973                roč. 10 (v)

1974                roč. 11             č. 1-4

1974                roč. 11 (v)

1974-75           roč. 12             č. 1-4

1974-75           roč. 12 (v)

1975                roč. 13             č. 1-4

1975                roč. 13 (v)

1976                roč. 14 (v)

 

Franciscan studies

                        ISSN 0080-5459                    FLÚ

1993                roč. 53

1994-97           roč. 54

 

From the logical point of view

B 26150          ISSN 1210-2261                    JENN

1992                roč. 1               č. 1-3

1993                roč. 2               č. 1-3

1994                roč. 3               č. 1-3

 

Futures:

the journal of forecasting, planning and policy

B 9211            ISSN 0016-3287                    JENN

1969                roč. 1               č. 4-6

1970                roč. 2 (v)

1971                roč. 3               č. 2-4

1972                roč. 4               č. 1-4

1973                roč. 5               č. 1-6

1974                roč. 6               č. 1-2, 4, 6

1975                roč. 7               č. 2-6

1976                roč. 8               č. 1-3, 5-6

1977                roč. 9               č. 1-6

1978                roč. 10             č. 2-6

1979                roč. 11             č. 1-6

1980                roč. 12             č. 1-6

1981                roč. 13             č. 1-6

1982                roč. 14             č. 3-6

1983                roč. 15             č. 2-6

1984                roč. 16             č. 1-3, 5-6

1985                roč. 17             č. 1-6

1986                roč. 18             č. 2, 6

1987                roč. 19             č. 2-6

1988                roč. 20             č. 1-5

1989                roč. 21             č. 1-3, 5-6

1990                roč. 22             č. 1-9

1991                roč. 23             č. 1-10

1992                roč. 24             č. 1-10

1993                roč. 25             č. 1-10

1994                roč. 26             č. 1-2

 

Futuribili:

rivista mensile di esplorazione e studio dei futuri possibili

                        ISSN 0016-3309                    JENN

1970                roč. 4               č. 20-21, 24-29

1971                roč. 5               č. 30-41

1972                roč. 6               č. 42-53

 

Futurum:

Zeitschrift für Zukunftsforschung

                        ISSN 0016-3341                    FLÚ

1968                roč. 1               č. 2

 

Gender a výzkum =

Gender and research

B 25345          ISSN 2570-6578                    FLÚ

2017                roč. 18             č. 1-2              

2018                roč. 19             č. 1-2               STUD

 

 

Gender, rovné příležitosti, výzkum

C 2087            ISSN 1213-0028                    FLÚ

2001                                        č. 1-4

2002                                        č. 1

2003                                        č. 1-4

2007                roč. 8               č. 1

2008                roč. 9               č. 1-2

2009