PŘEHLED PUBLIKACÍ POŠKOZENÝCH POVODNÍ ULOŽENÝCH V DEPOZITÁŘI V JENŠTEJNĚ
Níže uvedené publikace v celkovém počtu 7049 knihovních jednotek nebyly ve většině případů z důvodu jejich poškození povodní zadány do elektronického katalogu knihovny. U titulů, které byly evidovány v původním lístkovém katalogu, se poklikem na interaktivní název signatury dostanete na sken lístku s úplným popisem dané publikace. U ostatních titulů je uveden alespoň autor, název a rok vydání (pokud byly tyto údaje dohledatelné). Publikace z tohoto seznamu si mohou případní zájemci po domluvě s knihovnou zapůjčit na výpůjční lístek. Za čitelnost textu a celkový fyzický stav vybraného titulu knihovna neručí.
  Přír. číslo Signatura Autor Název díla Rok vydání Poznámka
1 9 A148 Warnke   1953  
2 105 B96 Demokritos   1952  
3 399 B609 Lukács   1953  
4 467 A186   Zlomky starořeckých atomistů 1953  
5 529 A1194 Stern   1952  
6 544 A188 Avicenna   1954  
7 661 A473 Saint-Simon   1951  
8 664 A1203 Stern   1954  
9 1056 A187 Avicenna   1954  
10 1099 B118 Comte   1927  
11 1130 B134/1 Burckhardt, Jacob    1913  
12 1181 A505 Wundt   b.r.  
13 1183 A507 Herben   1893  
14 1236 A502 Jungmann   1947  
15 1301 A1355 Bochenski   1950  
16 1316 A491/1 Hegel   1952  
17 1317 A491/2 Hegel   1953  
18 1318 A491/3 Hegel   1954  
19 1345 B139/2 Hirschberger   1955  
20 1349a B520/1 Herder   1952  
21 1349b B520/2 Herder   1952  
22 1375 B150/1 Lange   1898  
23 1457 A1661/4 Bělinskij Stati a recense 1956-1976  
24 1485 A603 Guizot   1911  
25 1519 A1198 Steiner   1953  
26 1535 B608 Lukács   1954  
27 1539 A1533/2/3 Thorez Thorez. Oeuvres 1950-1954  
28 1564 A722 Masaryk, T.   1930  
29 1568 A726 Masaryk, T.   1912  
30 1569 A727   Bebel, August - o něm 1893  
31 1571 A729 Jaures   1919  
32 1576 A1125 Masaryk, T.   1924  
33 1578 A735 Beer   1918  
34 1579 A736   Konec kapitalistické stabilizace 1932  
35 1581 A738 Masaryk, T.   1895  
36 1606 A760 Mayer   1928  
37 1612 A766 Tawney   1946  
38 1613 A768 Whitman   1936  
39 1616 A771 Kautsky   1893  
40 1633 A788 Krofta   1937  
41 1636 A790 Linhart   1947  
42 1647 A799 Kautsky Vorläufer des neueren Sozialismus  b.r.  
43 1662 A810 Beneš, E.   1943  
44 1678 A820 Liebknecht   1926  
45 1680 A822 Vandervelde   b.r.  
46 1692 A834 Marx   1893  
47 1698 A840   Rok Národního souručenství b.r.  
48 1700 A842   Kronika pokrokového hnutí 1934  
49 1701 A843 Ripka, Hubert   b.r.  
50 1702 A844 Ripka, Hubert O středoevropské problematice b.r.  
51 1704 A846 Ripka, Hubert The future od the Czechoslovak Germans b.r.  
52 1705 A847 Ripka, Hubert Československá zahraniční politika 1942  
53 1707 A849 Vandervelde   b.r.  
54 1709 A851 Räis   1920  
55 1714 A858 Bernstein   1918  
56 1727 A869 Kautsky   1919  
57 1728 A870 Müller   1931  
58 1729 A871 Marx   1921  
59 1749 B509 Vierkandt   1923  
60 1757 A899   A  textbook of marxist philosophy b.r.  
61 1766 A908 Zetkin, Clara   1921  
62 1767 A909 Tvrdý   1932  
63 1768 A910 Wundt   b.r.  
64 1769 A911 Kautsky   1908  
65 1770 A912   Wegbereiter des deutschen Sozialismus 1940  
66 1777 A919 Osuský   1936  
67 1778 A920 Gamma   1920  
68 1807 A947 Osborn   1937  
69 1813 A949 Aster   1935  
70 1847 A977 Skalák   1919  
71 1848 A978 Marck   1938  
72 1857 A987 Vorländer   1920  
73 1860 A990 Schmidt   1931  
74 1861 A991 Příhoda   1948  
75 1868 A998 Hromádka   1946  
76 1869 A999 Schäffle   1891  
77 1871 A1001 Beneš, E.   1924  
78 1876 A1006 Popelová   1947  
79 1879 A1009 König  Politická kronika pražských novin 1938  
80 1881 A1011 Strauss   1934  
81 1883 A1012 Soukup   1947  
82 1888 A1017 Hrubý   1946  
83 1900 A1023 Sís   1919  
84 1930 A1053 Černý   1946  
85 1937 A1060 Popelová   1948  
86 1950 A1072 Sobotka   1947  
87 1951 A1073 Stránský   1947  
88 1965 B505   L’Ésprit européen 1947  
89 1966 B510 Luxemburg   1931  
90 2102b B297/4 Oppenheimer   1933  
91 2104 B299 Haldane   1922  
92 2153 B340 Rieger   1897  
93 2244 B419   Briefe und Auszüge… Marx 1906  
94 2246 B421 Wundt   1906  
95 2248 B422 Krofta   1936  
96 2256 B429 Mehring   1933  
97 2268 B440 Liebknecht   1921  
98 2274 B445 Lennhoff   1931  
99 2282 B453 Lange   1910  
100 2294 B463 Rašín   1929  
101 2304 B472 Drtina   1913  
102 2322 B481 Höfler   1922  
103 2327 B483 Webb   1944  
104 2334 B488/1   Masarykův sborník 1934  
105 2335 B488/2   Masarykův sborník 1927  
106 2337 B488/5   Masarykův sborník 1931  
107 2353 A1116/2 Lassalle   1919-1920  
108 2354 A1116/3 Lassalle   1919-1921  
109 2355 A1116/4 Lassalle   1919-1922  
110 2361 A1116/10 Lassalle   1919-1923  
111 2362 A1116/11 Lassalle   1919-1924  
112 2382 A1093/1 Beneš, E.   1935  
113 2383 A1093/2 Beneš, E.   1935  
114 2447 A1114 Beneš, E.   b.r.  
115 2513 A2062 Holez Zuchthausbriefe 1927  
116 2514 A1253/2 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1959  
117 2515 A1253/3 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1960  
118 2516 A1253/5 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1962  
119 2517 A1253/7 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1964  
120 2518 A1253/11 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1968  
121 2519 A1253/12 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1969  
122 2520 A1253/13 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1970  
123 2521 A1253/14 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1971  
124 2522 A1253/21 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1977  
125 2528 A580/3 Nejedlý   1955  
126 2560 A1265/1 Lemnitz Lemnitr. Vorlesungen 1955  
127 2561 A1266 Obermann   1955  
128 2630 A1276 Filkorn   1953  
129 2664 A1337 Goldmann   1952  
130 2665 A1338 Bréhier   1954  
131 2669 A1342 Lavelle   1951  
132 2673 A1345/1 Dufrenne   1953  
133 2674 A1345/2 Dufrenne   1953  
134 2677 A1348 Bayer   1954  
135 2760 A1391 Thieme   1933  
136 2766 A1397 Cabet   1848  
137 2769 A1400/1 Herriot   1919  
138 2783 B795 Durkheim   1908  
139 2784 B796 Müller-Braunschweig   1927  
140 2788 B800 Darwin   1867  
141 2810 A1415 Humboldt   b.r.  
142 2855 B811/3/2 Fichte   b.r.  
143 2861 B812/6 Fichte   b.r.  
144 2883 B817 Durdík   1889  
145 2884 B818 Giddings   1900  
146 2902 A1442 Bucharin Programm der Kommunisten b.r.  
147 2905 B825 Schlesinger   1945  
148 2923 A1450 Duhamel   1944  
149 2925 A1452 Klinger   1933  
150 2930 A1453 Šrobár   1920  
151 2933 A1455 Bauer   1936  
152 2936 B841 Masaryk, Tomáš Garrigue   b.r.  
153 2938 B842 Kropotkin   1906-07  
154 2960 A1472 Vajtauer   1920  
155 2962 A1474 Kropotkin   1900  
156 2963 A1475 Burian   1910  
157 2965 A1476   Basilejský sjezd socialistické internacionály 1913  
158 2967 A1477   Co je to leninismus 1936  
159 2970 A1478   Der lebendige Marxismus b.r.  
160 2979 A1480 Adler   1920  
161 2991 A1488 Gorter   1919  
162 3020 B875/1 Korff   1954  
163 3021 B875/2 Korff   1954  
164 3079 B887 Jakovenko   1945  
165 3080 B888 Bergson   1933  
166 3081 B889 Laski   1929  
167 3120 A1528 Brentano   1930  
168 3121 A1529 Voigt   1906  
169 3125 A1524/6 Kierkegaard Werke 1925  
170 3126 A1524/7 Kierkegaard Werke 1925  
171 3137 A1533/2/1 Thorez Thorez. Oeuvres 1950-1952  
172 3138 A1533/2/2 Thorez Thorez. Oeuvres 1950-1953  
173 3140 A1533/2/4 Thorez Thorez. Oeuvres 1950-1955  
174 3141 A1533/2/5 Thorez Thorez. Oeuvres 1950-1956  
175 3142 A1533/2/6 Thorez Thorez. Oeuvres 1950-1957  
176 3143 A1533/2/7 Thorez Thorez. Oeuvres 1950-1958  
177 3144 A1533/2/8 Thorez Thorez. Oeuvres 1950-1959  
178 3150 A1537 Zetkin, Clara   1955  
179 3151 A1538 Rudolph, Johanna   1955  
180 3195 A1560 Griewank   1955  
181 3199 A1562   Bildwörterbuch 1954  
182 3200 A1563 Schurz   1952  
183 3209 A1568 Laue   1950  
184 3218 A1575 Tarle   1956  
185 3226 A1579/1 Brecht Brecht. Stucke 1955  
186 3227 A1579/2 Brecht Brecht. Stucke 1955  
187 3236 A1583 Šalda   1955  
188 3244 A1590 Whitehead   1949  
189 3246 A1592 Russell   1952  
190 3247 A1593 Whittaker   1952  
191 3248 A1594 Stegmüller   1952  
192 3251 A1597 Dietzgen   1955  
193 3256 A1599 Liebknecht   1953  
194 3260 A1603   Bildwörterbuch 1955  
195 3274 A1609 Thälmann   1955  
196 3283 A1611 Stalin   1956  
197 3284 A1612 Wells   1956  
198 3289 A580/4 Nejedlý   1955  
199 3450 A1661/1 Bělinskij Stati a recense 1956-1973  
200 3459 A1670 Weitling   1955  
201 3467 A1675/1 Frič   1956  
202 3470 A1677 Ferrara   1956  
203 3473 A580/6 Nejedlý   1956  
204 3479 A1265/2 Lemnitz Lemnitr. Vorlesungen 1955  
205 3503 A1696 Mende   1956  
206 3520 A1710 Girnus   1956  
207 3522 A1711/2 Wilamowitz-Moellendorff   1955  
208 3564 A1734 Barnikol   1955  
209 3565 A1735 Stil   1956  
210 3566 A1736 Weigand   1944  
211 3571 A1741 Mussolini   1935  
212 3574 A1744 Nejedlý   1921  
213 3588 A1752 Černyševskij   1956  
214 3589 A1753 Owen   1955  
215 3590 A1265/8 Lemnitz Lemnitr. Vorlesungen 1955  
216 3591 A1265/9-10 Lemnitz Lemnitr. Vorlesungen 1955  
217 3619 A1760 Carabellese   1955  
218 3638 B1008 Weil   1950  
219 3641 A1765 Fréchet   1955  
220 3642 A1766 Février   1955  
221 3643 A1767 Arvon   1954  
222 3648 B1012 Vuillemin   1949  
223 3657 A1770 Arvon   1955  
224 3659 A1772 Lepp   1955  
225 3660 A1773 Reichenbach   1955  
226 3661 A1774 Joussain   1950  
227 3662 A1775 Daval a Guillemain   1955  
228 3663 A1776 Lauer   1955  
229 3670 A1778 Halbwachs   1955  
230 3677 B1024/5 Vischer   1923  
231 3682 B1025 Erkes   1956  
232 3683 A1265/3 Lemnitz Lemnitr. Vorlesungen 1955  
233 3684 A1265/4 Lemnitz Lemnitr. Vorlesungen 1955  
234 3686 A1782 Fuchs   1955  
235 3694 B1026 Kowalski   1954  
236 3703 B1029 Whitehead   1953  
237 3704 B1030 Toulmin   1953  
238 3710 A1797 Murray   1953  
239 3716 B1034/3/1 Cole   1956  
240 3861 C158/4/1890   Čas 1890 časopisy
241 3862 C158/5/1891   Čas 1891 časopisy
242 3866 C158/9/1895   Čas 1895 časopisy
243 3870 C158/13/1900   Čas 1900 časopisy
244 3927 A1865 Carritt   1950  
245 3933 A1869 Lochman   1952  
246 3936 A1871 Dreher   1882  
247 3941 A1873 Refano La crisi dell´idealismo b.r.  
248 3942 A1874 Laveley   1911  
249 3943 A1875 Chase   1931  
250 3944 A1876 Guyau   b.r.  
251 3959 A1890 Kundera   1956  
252 3970 D21 Augusta, Josef Hlubinami pravěku 1956  
253 3977 A1899/1 Mann   1954  
254 3978 A1899/2 Mann   1956  
255 3988 A1905 Lotze, Richter  Mikrokosmos b.r.  
256 3990 A1906 Spencer   b.r.  
257 4004 A1914 Janet   1935  
258 4005 A1915 Dumont-Wilden   1937  
259 4006 A1916 Du Noüy L´home devant la science b.r.  
260 4010 A1918 Gide   1923  
261 4011 A1919 Croce   1927  
262 4017 A1922 Robbins   1938  
263 4021 A1923 Ribot   1898  
264 4026 A1924 Rádl   1914  
265 4031 A1928 Maritain   1933  
266 4034 A1930 Madariaga   1937  
267 4036 A1931 Mathesius   1945  
268 4083 A1950 Santayana   1932  
269 4084 A1951 Spencer   b.r.  
270 4085 A1952 Spencer   b.r.  
271 4113 A1962 Emerson   1907  
272 4117 A1965 Clauberg   1923  
273 4128 A1970 Kropotkin   b.r.  
274 4139 A1976 Aron   1935  
275 4151 A1982 Cunningham   1901  
276 4154 A1983 Šestov   1926  
277 4155 A1984 Haeckel   1909  
278 4175 A1995 Robinson   1921  
279 4180 A1996 Adamík   1913  
280 4183 A1998 Alexander   1938  
281 4192 A2002 Valéry   1931  
282 4199 A2007 Troisfontaines   1946  
283 4206 A2009 Ambroise   1946  
284 4207 A2010 Aster   1935  
285 4208 A2011 Aster   1930  
286 4210 A2013 Beneš, Jaroslav   1929  
287 4211 A2014 Beneš, Jaroslav   1946  
288 4212 A2015 Beneš, E.   1922  
289 4217 B1204 Ward   1919  
290 4242 A2023 Schmidt   1934  
291 4244 A2024 Sertillanges   1946  
292 4245 A2025   Science in war b.r.  
293 4252 A2028 Schönfelder   1938  
294 4281 A2044 Chiocchetti   1924  
295 4282 A2045 Zacchi   1925  
296 4284 A2047 Merkel Die Mystik im kulturleben 1940  
297 4287 A2050 Castellano   1920  
298 4288 A2051 Cháb   1938  
299 4291 B1228 Croce   1927  
300 4292 B1229/1 Croce   1924  
301 4294 B1230 Croce   1928  
302 4318 A2058 MacKenzie   1947  
303 4338 A2070 Deutsch   1911  
304 4341 A2071 Gollancz   1941  
305 4362 A2075 Hillquit   1906  
306 4365 A2078 Jellinek   1937  
307 4367 A2080 Jaroslavskij   1936  
308 4368 A2081 Jackson   1945  
309 4369 A2082   L´internationale Puvriere et Socialiste 1907  
310 4381 A2091 Lassalle   b.r.  
311 4382 A2092 Lassalle   1925  
312 4383 A2093 Hoffmeister   1931  
313 4387 A2096 Fourier   1933  
314 4398 A2100 Harms   1919  
315 4402 A2102 Cole   1920  
316 4410 A2104 Bernstein   1918  
317 4413 A2106 Bellamy   1893  
318 4415 A2107/2 Bebel, August   1911  
319 4416 A2107/3 Bebel, August   1914  
320 4426 A2113 Danneberg   1919  
321 4433 B1291 Adler   1936  
322 4438 A2117 Abraham   1922  
323 4509 A2160 Macchi   1956  
324 4548 A2169/2 Lassalle   1893  
325 4549 A2170 Lange   1879  
326 4572 A2182/3 Lassalle   1893  
327 4624 A2208 Pekař   1921  
328 4626 A2210 Kramář, K.   1938  
329 4627 A2211 Weilheim   1929  
330 4748 A2265 Fichte   1956  
331 4749 A2266 Hegel   1956  
332 4750 A2267 Heine   1956  
333 4785 B1405/2 Palacký   1904-06  
334 4786 A1405/3 Gajan    1954  
335 4787 B1405/4 Palacký   1904-06  
336 4788 B1405/5 Palacký   1904-06  
337 4789 B1405/6 Palacký   1904-06  
338 4799 B1410/3 Burckhardt   b.r.  
339 4811 A2291 Cavan   1946  
340 4817 A2294 Gist; Halbert   1947  
341 4818 A2295 Landis   1947  
342 4819 A2296 Descartes   b.r.  
343 4835 A2307 Mac Dougall   1947  
344 4854 A2317 Vik   1925  
345 4855 A2318 Vik   1922  
346 4859 A2321 Sargent   1945  
347 4861 A2322 Groves   1946  
348 4866 A2324 Brown   1947  
349 4867 A2325 Hingley   1922  
350 4869 A2327 Glos   1947  
351 4873 A2329 Mennicke   1929  
352 4874 A2330 Titmuss   1942  
353 4880 A2335 Lippmann   1944  
354 4882 A2336 Pickering   1936  
355 4907 A2342 Laslett   1952  
356 4918 A2348   Künstlerbriefe über Kunst 1956  
357 5028 B967/2/1   Meisterwerke deutcher Literaturekritik 1956  
358 5029 B967/2/2   Meisterwerke deutcher Literaturekritik 1956  
359 5031 B1410/7 Burckhardt   b.r.  
360 5043 A2384 Fichte   1956  
361 5044 A2385 Sartre   1956  
362 5054 B1486   Politische und … Geographie 1956  
363 5060 B1487   Materialy VIII… Kitaja 1956  
364 5072 A2396 Pascal   b.r.  
365 5093 B1492 Mayer   1956  
366 5094 B1493 Beyer   1957  
367 5121 B1502 Haldane   1948  
368 5122 B1503 Rosenberg   1935  
369 5124 B1505 Rosenberg   1928  
370 5132 B1507 Mayer   1957  
371 5135 B1509/3/1/2 Chalupný, E. Sociologie 1937  
372 5138 A2421 Chalupný, Emanuel   1948  
373 5139 A2422 Chalupný, Emanuel   1930  
374 5157 B1509/4/1 Chalupný, E. Sociologie b.r.  
375 5167 B1526 Bebel, August   1956  
376 5168 A2430 Kuczynski   1957  
377 5175 A1709/2   Beginn der Philosophie in Indien. 1956  
378 5182 A2435/1 Feuerbach, L.   1956  
379 5183 A2435/2 Feuerbach, L.   1956  
380 5184 A2436/1 Feuerbach, L.   1956  
381 5185 A2436/2 Feuerbach, L.   1956  
382 5197 B1535 Fejtö   1952  
383 5206 A2446 Jahn   1957  
384 5211 A2449 Fowler   1946  
385 5220 B1542 Wellek   1931  
386 5229 B1544/1 Klemperer   1956  
387 5290 B1559 Comte   1889  
388 5296 A2482 Vanslov   1957  
389 5339 B1579 Wundt   1914  
390 5351 A2508 Balmes   1947  
391 5375 A2525/1 Diogenes   1955  
392 5408 A2539 Wells   1957  
393 5414 A2543   Myšlenije i jazyk 1957  
394 5425 A2549   … dass die Zeit sich Wende! 1957  
395 5439 A2557   Vermischte Schriften b.r.  
396 5448 A2565 Smetana   1903  
397 5602 A2609 Mottier   b.r.  
398 5610 A2615 Schwarz   b.r.  
399 5611 A2616/1 Thévenaz   1956  
400 5612 A2616/2 Thévenaz   1956  
401 5614 A2618 Bocheński   1954  
402 5616 A2620 Ayer   1956  
403 5644 A2632 Coreth   1956  
404 5652 A2634 Leibniz   1915  
405 5664 A2635 Montaigne   b.r.  
406 5666 A2636 Fichte   1919  
407 5678 B1662 Berdiaeff   1937  
408 5681 A2640 Stein   1940  
409 5687 A2642 Schirmacher   1898  
410 5693 B1673 Fels   1929  
411 5697 A2644 Büchner   1900  
412 5698 A2645 Volkelt   1897  
413 5699 A2646 Richert   1908  
414 5700 A2647 Kinkel   1911  
415 5701 A2648 Jerusalem, W.   1909  
416 5703 A2649 Hartwig   1935  
417 5704 A2650 Colerus Leibniz 1934  
418 5725 B1691 Wundt   1919  
419 5744 A2656 Orten   1958  
420 5817 A2693   Philosophy - East and West 1946  
421 5820 A2694 Dedijer   1953  
422 5821 A2695 Arvon   1957  
423 5824 A2696 Hervé   1956  
424 5828 A2698 Pucelle   1957  
425 5829 A2699 Desanti   1956  
426 5831 A2701 Barthes   1957  
427 5832 A2702 Lacroix   1956  
428 5836 A2704 Koestler   1956  
429 5837 A2705 Furstenberg   1956  
430 5838 A2706 Cohen   1956  
431 5842 A2708 Oppenheimer   1957  
432 5849 B1731 Bastide   1950  
433 5853 B1734 Castelli   1956  
434 5855 A2713 Aron   1957  
435 5856 A2714/4 Polin   1956  
436 5858 A2715 Vendryes   1956  
437 5861 A2717 Hayek   1953  
438 5866 A2720 Kierkegaard   1956  
439 5867 A2721 Ducrocq   1956  
440 5869 A2722 Lazitch   1956  
441 5871 A2723 Strecker   1892  
442 5873 A2725 Spemann   1905  
443 5874 A2726 Emerson   1905  
444 5875 A2727 Emerson   1907  
445 5876 A2728 Emerson   1905  
446 5879 A2730 Harraeus   1901  
447 5883 A2731 Platz   1937  
448 5887 A2732 Simmel   1912  
449 5889 A2733 Glockner   1944  
450 5891 A2734 Natorp   1927  
451 5892 A2735 Vries   1901  
452 5900 A2738 Cusa   1941  
453 5906 A2739   Vorkampf 1848 1914  
454 5909 A2740 Eadmer   1923  
455 5910 A2741 Driesch   1924  
456 5911 A2742 Vorländer   1921  
457 5916 A2743 Oehler   1943  
458 5917 A2744 Flügel   1912  
459 5918 A2745 Hartmann   1923  
460 5919 A2746 Zimmermann   1877  
461 5921 A2748 Schilling   1942  
462 5922 A2749 Volney   b.r.  
463 5923 A2750 Bohlin   1923  
464 5924 A2751 Burckhardt   b.r.  
465 5925 A2752 Kirchmann   1888  
466 5926 A2753 Erasmus von Rotterdam   1938  
467 5927 A2754 Grützmacher   1932  
468 5930 A2757 Loyola   1922  
469 5932 A2759 Burckhardt   b.r.  
470 6063 A2824 Zetkin   1957  
471 6083 A2834 Kosík   1958  
472 6084 A2835 Kosík   1958  
473 6102 B1811 Murphy   1955  
474 6107 B1816 Vining   1956  
475 6113 B1821 Cole   1955  
476 6133 B1825 Acton   1955  
477 6136 B1828 Jung   1931  
478 6241 A2910/1 Kuczynski a Hoppe   1958  
479 6242 A2910/2 Kuczynski a Hoppe   1958  
480 6245 A2911 Kierkegaard   1956  
481 6253 A2916 Planck   1958  
482 6254 A2917 Planck   1958  
483 6256 A2918 Bronstein   1958  
484 6272 A2930 Gleichen-Russwurm   1921  
485 6275 A2931 Ruggiero   1925  
486 6277 A2932 Bense   1940  
487 6278 A2933 Bacon   1926  
488 6279 A2934 Havemann   1937  
489 6284 A2936 Boethius   b.r.  
490 6286 A2938 Bab   1923  
491 6287 A2939 Lehmann   1923  
492 6288 A2940 Feuerbach   1924  
493 6295 A2942 Schalk   1939  
494 6323 A2947 Hume   b.r.  
495 6324 A2948 Descartes   1915  
496 6327 A2951 Schelling   1830  
497 6328 A2952 Willing Grammatik als philosophische Pröpadeutik  b.r.  
498 6330 A2954 Petzoldt   1912  
499 6331 A2955 Brockdorff   1924  
500 6332 A2956 Schultz   1922  
501 6333 A2957/1 Zbořil   1947  
502 6472 B1943 Mendes-France   1955  
503 6485 B1954/1 Ammer   1958  
504 6489 B1957 Hoffsommer   1958  
505 6523 B1971/1957   The journal of philosophy, vol. 54   časopisy
506 6529 A3014/1957   Mind 1957 časopisy
507 6540 B1984/1956-57   Social forces, vol. 35   časopisy
508 6565 A3026 Litt   1933  
509 6645 B2046 Driesch   1922  
510 6662 A3052 Carlyle   b.r.  
511 6680 B2069 Stránský   1931  
512 6729 A3084 Walther   1923  
513 6730 A3085 Politzer   1949  
514 6731 A3086 Masaryk   1927  
515 6732 A3087 Guzzo   1953  
516 6736 A3090 Cornu   1948  
517 6742 A3092 Scholz   1940  
518 6744 A3094 Bense   1940  
519 6756 B2107 Schneider   1957  
520 6773 A3101 Fajfr   1940  
521 6784 A3106 Rieger   1952  
522 6785 A3107 Messner   1942  
523 6830 A3116/1 Kotarbiński   1957  
524 6843 A3122 Capelle   1958  
525 6845 A3123 Forster   1958  
526 6852 A3125 Černý   1958  
527 6853 A3126 Infeld   1958  
528 6882 A3142 Pestalozzi   1930  
529 6949 A3165 Woodward   1955  
530 6960 B4256 Mayntz   1958  
531 6964 A3169 Bachelard   1957  
532 6971 A3171 Jespersen   b.r.  
533 6972 A3172 Woodward   1955  
534 6983 A3177 Herodotos   1958  
535 6984 A3178 Kranz   1958  
536 6987 A3181   Erläuterungen zur deutschen …. 1958  
537 7066 A3204 Boldt   1927-28  
538 7068 A3206 Cuneo   1936  
539 7076 A3209   The Growth of Political Liberty 1921  
540 7081 A3210 Soule   1934  
541 7089 B2233/1 Lecky   1873  
542 7090 B2233/2 Lecky   1873  
543 7094 A3214 Kierkegaard   1939  
544 7096 A3216 Eisler   1903  
545 7099 A3219 Lalande   1908  
546 7100 A3220 Chamberlain   1938  
547 7104 A3224 Krejčí   b.r.  
548 7106 A3225 Fletcher   1946  
549 7138 C272 Cibulka, Josef Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě 1958  
550 7257 A3278 James   1924  
551 7259 B2316/2 Calogero   1946  
552 7263 B2319 Spiegelberg   1935  
553 7305 B2340 Cornford   1950  
554 7310 A3302 Marcus Aurelius   1921  
555 7323 A3308 Unamuno   1925  
556 7365 A3321 Ficinus   1914  
557 7400 A3325 Stern   1946  
558 7435 A3343 Cohen   1957  
559 7461 A3349 Pfeiffer   1958  
560 7462 A3350 Voltaire   1958  
561 7464 A3352 Wittgenstein   1958  
562 7478 A3358 Roj   1958  
563 7542 A3391 Seeger   1958  
564 7543 A3392 Horn   1958  
565 7601 A3421 Fuchs   1958  
566 7607 A3423 Plechanov   1958  
567 7624 A3431/2 Maurois   1958  
568 7632 A3436 Einstein   1955  
569 7655 B2486/1957/1   Esprit   časopisy
570 7673 B2493/1956   Political science quarterly   časopisy
571 7824 A3464 Glaser   1959  
572 7831 B2514/1 Schopenhauer   1937  
573 7835 B2514/5 Schopenhauer   1938  
574 7863 A5827 Warnock   1958  
575 7864 A5828 Issawi   1955  
576 7971 A3014/1956   Mind 1956 časopisy
577 8041 B2565/2 Tatarkiewicz   1958  
578 8109 A1661/2 Bělinskij Stati a recense 1956-1974  
579 8120 A3553 Dornseiff   1959  
580 8181 A3591/2 Montesquieu   b.r.  
581 8182 A3592 Montesquieu   1903  
582 8183 A3594 Thierry   1910  
583 8185 A3595/1-3 Bossuet   1901-1905  
584 8186 A3596 Rochefoucauld   1909  
585 8187 A3593 Voltaire   1908  
586 8231 A3620   Musik 1959  
587 8232 A3621   Sprache 1959  
588 8236 A3625 Reese   1929  
589 8238 A3627   Philosophie morale et sociale du 17. siecle 1921  
590 8255 A3629 Gibbon   1934  
591 8261 A3630 Saintsbury   1931  
592 8265 A3632 Heard   1938  
593 8267 A3633 Church   1935  
594 8268 A3634 Neilson   1914  
595 8273 A3635 Kant   1930  
596 8280 A3637 Cook   1914  
597 8281 A3638 Miltner   1925  
598 8282 A3639 Mackenzie   1941  
599 8291 B2658 Pfleiderer   1923  
600 8294 B2661   Macmillan`s Modern Dictionary 1947  
601 8302 A3641/1 Smith   1962  
602 8303 A3641/2 Smith, A.   1926  
603 8306 A3643 Bacon   1955  
604 8309 C320 Komenský, Jan Amos Praeceptor gentium 1955  
605 8373 A3669 Bartoš   1922  
606 8378 A3672/1 Muckle   1919  
607 8379 A3672/2 Muckle, F.   1919  
608 8385 A3675 Werfel   1931  
609 8386 A3676 Werfel   1932  
610 8434 A3686 Koenig   1959  
611 8435 A3687 Selsam   1957  
612 8436 A3688 Peirce   1957  
613 8443 A3689 Dewey   1954  
614 8448 A3690 Selsam   1959  
615 8471 C323 Komenský, Jan Amos Janua Linguarum reserata 1991  
616 8645 B4259 Friedmann   1955  
617 8701 A3794 Kant   1922  
618 8702 A3795 Brentano   1929  
619 8709 A3799 Kant   1919  
620 8710 A3800/1 Vorländer, K.   1919  
621 8711 A3800/2 Vorländer, K.   1919  
622 8716 A3804 Holm   1956  
623 8746 A3821 Hartmann   1959  
624 8762 A6123 Bollnow   1955  
625 8774 A5834 Vancourt   1957  
626 8785 B4261 Weil   1956  
627 8787 A5830/1 Lefebvre   1959  
628 8789 A5831 Sciacca   1958  
629 8790 A5832 Chauchard   1957  
630 8794 A3843 Winstanley   1959  
631 8814 B1399/7   Marx-Engels Spisy 7 1959  
632 8877 A3886 Toland   1959  
633 8911 A3897 Gabriel   1954  
634 8919 A3899 Mises   1957  
635 8928 B4263 Jankélevitch   1957  
636 8929 B4264 Muralt   1958  
637 8930 B8207   L´idée de preuve en mét b.r.  
638 8931 B4265 Leroy   1959  
639 8939 A5835 Maulnier   1958  
640 8940 A5836 Caire   1957  
641 8974 A3918 Bystřina aj.   1960  
642 9046 B2903/14/1938   Archives de philosophie   časopisy
643 9047 B2903/14/1938/suppl. bibliogr.   Archives de philosophie   časopisy
644 9048 B2904/14/1938   Archives de philosophie   časopisy
645 9049 B2904/Suppl.   Autour de la Personne humaine 1938  
646 9050 B2905   Études critiques 1938  
647 9051 B2905/14/1939/suppl.   Jahrbuch der Schweiz   časopisy
648 9052 B2906/15/1939   Archives de philosophie   časopisy
649 9053 B2906/15/1939/suppl.bibliogr.   Archives de philosophie   časopisy
650 9072 B2917/2   Jahrbuch der Schweiz. Phil. Gesellschaft 1942  
651 9074 B2919 Pekař   1927  
652 9127 B2936 Lenin, V. I. Der I. und II. Kongress der Kommunistischen Internationale b.r.  
653 9187 A3994   Staročeská lyrika 1940  
654 9205 A4005 Morley   1902  
655 9285 B2992 Roche   1954  
656 9383 A4094 Somerville   1956  
657 9409 A4111 Apel   1958  
658 9433 A4118 Pole   1958  
659 9434 A4119 Lewin   1951  
660 9453 A4129 Häberlin   1957  
661 9466 A4130 Raab   1959  
662 9467 A4131 Cartellieri   1958  
663 9468 A4132 Perger   1959  
664 9470 A4134 Kant   1960  
665 9485 A4142   Von den drei Betrügern 1958 1960  
666 9486 A4143 Frölich   1960  
667 9487 A4144 Platon   1960  
668 9488 A4145 Condillac   1959  
669 9489 A4146/1 Koperník   1959  
670 9558 A4157 Götting   1960  
671 9561 A4159 Kerényi   1951  
672 9563 A4161 Wyss   1958  
673 9591 A4173 Dempf Theoretische Antropologie 1950  
674 9592 A4174 Gantner   1958  
675 9593 A4175 Heiss   1959  
676 9594 A4176 Hersch   1956  
677 9595 A4177/1 Misch   1950  
678 9596 A4178/1 Popper   1957  
679 9597 A4179 Schroedinger   1951  
680 9598 A4180 Uexküll   1953  
681 9599 A4181 Wolff   1956  
682 9640 A4183 Hook   1957  
683 9646 B3084 Stern   1953  
684 9650 A5839 Scheler   1954  
685 9698 A4201 Fascher   1959  
686 9708 A4209 Machovcová   1960  
687 9721 A5840 Aristoteles   1951  
688 9756 A4221 Bitnar   1939  
689 9765 A4225 Brandes   1904  
690 9767 A4226 Hermann   b.r.  
691 9799 A4240 Šagiňanová   1951  
692 9847 B3149 Bloch   1955  
693 9879 A4295 Goldschmidt   1933  
694 9881 A4297 Mac Dougall   1934  
695 9892 A4298 Thouless   1932  
696 9962 B3200/1   Actes de 12. congres 1955  
697 9963 B3200/5   Actes de 12. congres 1955  
698 9972 A4339 Teich   1950  
699 9973 A4340 Kaláb   1950  
700 9986 A4344 Smetana   1903  
701 10011 A4357 Slejška   1956  
702 10036 A4371 Kundera   1960  
703 10058 A4384 Rolland   1932  
704 10061 A4386 Natorp   1921  
705 10167 A4420/1-2 Riemann, H.   1890, 1891  
706 10168 A4420/3 Riemann, H.   1917  
707 10183 B3435/2 Festinger   1959  
708 10188 A4448 Tolstoj   1904  
709 10194 B3200/3   Actes de 12. congres 1955  
710 10252 A4469/1 Gumplowicz   1911  
711 10315 B3333 Haeckel   1959  
712 10340 B3340/1 Mangoldt   1954  
713 10341 B3340/2 Mangoldt   1954  
714 10342 B3340/3 Mangoldt   1954  
715 10373 A4530 Feuerbach   1950  
716 10374 B3200/2   Actes de 12. congres 1955  
717 10429 B3381 Baranov   1955  
718 10447 A4561 Thomson   1952  
719 10481 B3398/1   Očerki … istoriji SŠA 1960  
720 10482 A4092/2 Cicero   1960  
721 10497 A4588 Ortega y Gasset   b.r.  
722 10498 B3402/1 Sauerland   1932  
723 10499 B3403/1 Croce   1929  
724 10500 B3403/2 Croce   1929  
725 10506 B3408 Masaryk, Tomáš Garrigue   1899  
726 10512 B3411 Farber   1959  
727 10513 B3412 Yarnold   1959  
728 10514 A4591 Laslett   1957  
729 10515 B3413 Wittgenstein   1960  
730 10517 B3415 Moore   1959  
731 10518 B3416 Mays   1959  
732 10557 B3426/1 Barth   1947  
733 10562 B3429 Kant   1924  
734 10577 A4607 Mugnier   1959  
735 10578 A4608 Gauthier   1958  
736 10579 A4609 Ducassé   1958  
737 10580 A4610 Dufrenne   1959  
738 10581 A4611/1 Dupuy   1959  
739 10584 B3436 Vallin   1959  
740 10586 B3438 Bernays   1959  
741 10587 A4612 Jung    1951  
742 10588 B3439 Mühlethaler   1958  
743 10589 A4613 Kerényi Die mythologie in d. wessen 1951  
744 10592 A4615/28   Eranos Jahrbuch b.r.  
745 10642 A4638   Kleine enz. Matur b.r.  
746 10743 B1971/1958   The journal of philosophy   časopisy
747 10755 B2488/48/1956-57   Kant-Studien   časopisy
748 10757 B2488/51/1959-60   Kant-Studien   časopisy
749 10792 A3014/1958   Mind 1958 časopisy
750 10793 A3014/1959   Mind 1959 časopisy
751 10804 B3495/16/1957-58   The journal of aesthetics   časopisy
752 10816 B2493/1957   Political science quarterly   časopisy
753 10900 B3510/1958   Science and society   časopisy
754 10955 A4693 Bouglé   1907  
755 10977 A5842 Parkinson   1958  
756 10995 A4710 Anscombe   1959  
757 10998 A4711 Bacon   1938  
758 11039 A4739 Bartoš   1929  
759 11100 B3575/2   Bibliographie … Philosophie 1959  
760 11136 B1212/3   Sociologická revue b.r.  
761 11249 A3870/2 Heyden   1959  
762 11388 A4885 Brentano   1909  
763 11402 A4892 Šejnman   1960  
764 11487 A4934 Fougeyrollas   1959  
765 11496 B3200/4   Actes de 12. congres 1955  
766 11515 A4947 Janáček   1961  
767 11570 A4939/1 Hegel   1951  
768 11628 A4998 Filkorn   1953  
769 11702 B3769 Fischer   1904  
770 11714 B2488/29/1924   Kant-Studien   časopisy
771 11719 A5016 Bousset   1906  
772 11721 B3780 Bradley   1916  
773 11722 B3781 Bacon   1922  
774 11726 A5017 Mausbach   1925  
775 11729 B3786 Ostwald   1913  
776 11731 B3788 Opitz   1913  
777 11737 B3793 Messer   1919  
778 11739 B3795 Seilliere   1918  
779 11741 B3797 Siebeck   1907  
780 11747 B3803 Schwarz   1928  
781 11749 B3805 Schwarz   1901  
782 11753 A5019 Tyrrell   1909  
783 11757 B3812 Ollé-Laprune   1924  
784 11766 A5024 Sextus Empiricus   1877  
785 11770 A5028 Seneca   1909  
786 11771 A5029 Görland   1911  
787 11774 A5032 Pacheau   1911  
788 11776 A5034 Le Bon   1912  
789 11777 A5035 Le Bon   1917  
790 11778 A5036 Le Bon   1906  
791 11780 A5038 George   1908  
792 11784 A5042 Wells   1909  
793 11786 A5044 Wilhelmi   1913  
794 11787 A5045 Wunderle   1922  
795 11789 A5047 James   1906  
796 11790 A5048 Jung    1928  
797 11791 A5049 Boutroux   1908  
798 11793 A5051 Spinoza   1919  
799 11796 A5054 Kant   1909  
800 11799 A5057 Michel   1919  
801 11800 A5058 Messer   1922  
802 11807 A5064/2 Baldwin   1913  
803 11810 A5067 Bulgakov   1927  
804 11812 A5069 Bourdeau   1912  
805 11839 B3826 Lazowick   1959  
806 11872 B3837 Monbrun   1914  
807 11876 A5098 Baudouin   b.r.  
808 11877 A5099 Becher   1911  
809 11906 B3864 Losskij   1904  
810 11907 B3865 Losskij   1908  
811 11913 B3868/2 Hartmann   1904  
812 11914 B3868/3 Hartmann   1904  
813 11917 B3870 Barth   1922  
814 11919 B3872 Gruber   1889  
815 11920 B3873 Svoboda   1927  
816 11931 B3883 Höffding   1897  
817 11932 B3884 Höffding   1902  
818 11935 B3887 Hensel   1901  
819 11938 B3890 Groos   1924  
820 11943 B3895 Natorp   1925  
821 11954 B3904 Récéjac   1897  
822 11981 A5127 Oulmont   1912  
823 11989 A5135 Kratochvíl   1927  
824 11995 A5140 Kant   1916  
825 12000 A5145 Lipps   1906  
826 12001 A5146 Liebert   1923  
827 12007 A5152 Hering   1912  
828 12008 A5153 D´Herbigny   1911  
829 12012 B3909 Le Dantec   1904  
830 12020 A5164 Carpenter   1903  
831 12021 A5165 Carpenter   1908  
832 12022 A5166 Ostwald   1909  
833 12023 A5167 Picard   b.r.  
834 12032 A5176 Smiles   1895  
835 12033 A5177 Schleich   1920  
836 12034 A5178 Schleiermacher   1868  
837 12036 A5180 Segond L´intuition bergsonienne 1913  
838 12037 A5181 Seilliere   1911  
839 12040 A5184 Sageret   1924  
840 12041 A5185 Sageret   1911  
841 12043 A5187 Thomson   b.r.  
842 12047 A5191 Le Dantec   1907  
843 12050 A5194 Volkmann   1910  
844 12051 A5195 Haldane   1914  
845 12052 A5196 Trine   1909  
846 12097 A5207 Emerson   b.r.  
847 12132 A5223 Eucken   1920  
848 12134 A5225 Erdmann   1907  
849 12144 A5227 Rehmke   1902  
850 12148 A5230 Newman   1850  
851 12149 A5231 Letourneau   1892  
852 12151 A5233 Lotze, Hermann Der Zusammenhang der Dinge b.r.  
853 12152 A5234 Newman, John Henry Religiose Geister b.r.  
854 12153 A5235 Lagneau   1925  
855 12154 A5236 Kuhlenbeck   1903  
856 12171 A5245 Mach   1903  
857 12177 A5246 Du Prel   1901  
858 12194 A5256 Mareš   1914  
859 12196 A5257 Schwarz   1895  
860 12197 A5258 Wallace   1894  
861 12208 B3991/10 Kant   1921  
862 12214 A5261/1 Dietzgen   1961  
863 12216 A5261/2 Dietzgen   1962  
864 12223 B3998   Georg Lukács und der Revisionismus 1960  
865 12225 A5263 Říčan, Rudolf Die böhmischen Brüder b.r.  
866 12247 A5273 Karásek   1961  
867 12250 A5276 Münz   1961  
868 12269 A5287 Brentano   1959  
869 12271 B4015 Angyal   1961  
870 12281 A5294 Epiktet   1961  
871 12284 A5296/1 Radhakrishnan   1961  
872 12319 B4029   Voprosy teorii jazyka 1961  
873 12320 B4030 Grzegorczyk   1961  
874 12368 A5345/1/1 Novotný, Václav České dějiny 1912  
875 12377 A5346 Chaloupecký   1912  
876 12380 A5347/2/3 Šusta   1935  
877 12382 A5345/1/4 Novotný, Václav České dějiny 1937  
878 12394 B4046 Mariotti   1960  
879 12395 B4047 Sichirollo   1961  
880 12435 B4057 Ladosz   1961  
881 12446 A5378 Horová   1961  
882 12456 A5387 Šmeral   1961  
883 12468 A5396 Holbach   1960  
884 12474 A5400 Mably   1958  
885 12475 A5401 Mehring   1959  
886 12476 A5402 Morelly   1958  
887 12477 A5403 Owen   1960  
888 12490 A5408 Filkorn   1953  
889 12495 B4070 Lukács   1955  
890 12516 A5846 Schmidt   1960  
891 12524 A5422 Poincaré   b.r.  
892 12525 A5423 Poincaré   b.r.  
893 12526 B4077 Bradley   1883  
894 12527 B4078 Keynes   1906  
895 12529 B4079 Plummer, H. C.   1940  
896 12530 B4080 Oehler   1926  
897 12532 A5425 Perrier   1921  
898 12533 A5426 Moret   1923  
899 12535 A5428 Weinstein   1906  
900 12538 B4083/3 Johnson   1924  
901 12540 A5431 Dickinson   1944  
902 12541 A5432 Pascal, Blaise The heart of Pascal 1945  
903 12542 A5433 Gehrcke   1921  
904 12544 A5435 Franklin   1947  
905 12547 B4085 Schiller   1912  
906 12551 A5437 Platon The republic of Plato 1935  
907 12555 A5439 Menninger   1930  
908 12558 A5440 Shaw   1929  
909 12559 A5441 Cohen   1941  
910 12560 B4092 Dingler   1938  
911 12561 B4093 Tarski   1937  
912 12562 B4094 Carr   1938  
913 12563 A5442 Russel   1930  
914 12565 A5443 Baudin   1944  
915 12567 A5445 Stebbing   1937  
916 12570 A5448 Joad   1932  
917 12571 A5449 Platon The republic of Plato 1942  
918 12574 A5452 Aristoteles The politicks of Aristotle 1905  
919 12576 A5454 Planck   1933  
920 12577 B4096 Haldane   1928  
921 12578 B4097 Thesing   1933  
922 12579 A5455 Pascal, Blaise The living thoughts of Pascal 1941  
923 12581 A5457 Hook   1945  
924 12586 B4099 Pirenne   1940  
925 12587 B4100 Chevalier   1933  
926 12589 A5462 Robin   1923  
927 12591 A5464 Benjamin, Abram Cornelius An introduction to the philosophy 1937  
928 12592 A5465 Hodgson   1865  
929 12593 A5466 Alexander   1921  
930 12595 A5467 Planck   1913  
931 12601 A5473 Nestle   1922  
932 12602 A5474 Livingstone   1928  
933 12605 B4102 Levy a Roth   1936  
934 12608 A5478 Mill   1944  
935 12609 A5479 Masaryk   1900  
936 12611 A5481 Kozák   1938  
937 12613 A5482 Tarski   1941  
938 12614 A5483 Quine   1941  
939 12619 A5485 Aristoteles   b.r.  
940 12621 A5487 Taylor   1943  
941 12624 B4109 Collingwood   1940  
942 12626 A5489 Seton-Watson   1943  
943 12634 A5494/1 Kant Kant. Werke 1912-1921  
944 12635 A5494/2 Kant Kant. Werke 1912-1922  
945 12636 A5494/3 Kant Kant. Werke 1912-1923  
946 12638 A5494/5 Kant Kant. Werke 1912-1924  
947 12639 A5494/6 Kant Kant. Werke 1912-1925  
948 12640 A5495 Rolland   1947  
949 12643 A5498 Morgan   1926  
950 12645 A5500 Trevelyan   1948  
951 12647 A5501 Croce   1941  
952 12658 B4116/1 Masaryk, Tomáš Garrigue   1913  
953 12659 B4116/2 Masaryk, Tomáš Garrigue   1913  
954 12683 A5528 Miller   1961  
955 12752 A5558 Poštolka   1961  
956 12821 A5599 Jetmarová   1961  
957 12904 A5625 Kesten   1961  
958 12905 B4167   Mala encyklopedia… PWN 1959  
959 12906 B4168/1 König   1962  
960 12907 A4092/3 Cicero   1961  
961 12918 B4174/1/2 Lobaczewska   1961  
962 12969 B4186   Arzt und Philosophie 1961  
963 12974 B4187 Nový, L.   1961  
964 12975 B4188 Nový, L.   1961  
965 13004 A5683 Koch   1961  
966 13027 B4198/1 Ingarden   1960  
967 13028 B4199 Lange   1961  
968 13041 B4207 Dubská   1961  
969 13065 B4198/2 Ingarden   1961  
970 13066 B4211 Grzegorczyk   1961  
971 13067 B4212 Morawski   1961  
972 13101 A5731   Grammaire Larousse du Xxe siecle 1961  
973 13105 B4218   Quel avenir attend l'homme? 1961  
974 13106 B4219   Quel avenir attend l'homme? 1961  
975 13121 A5744 Brentano   1956  
976 13122 B4221/1 Bertalanffy   1949  
977 13123 B4222 Brillouin   1959  
978 13146 B4230 Bohm   1961  
979 13185 A4178/2 Popper, K.   1958  
980 13186 A5847 Brentano   1954  
981 13200 B4344 Vries   1958  
982 13201 B4234 Mace   1957  
983 13215 B4235/1 Przywara   1959  
984 13220 A5773 Montcheuil   1959  
985 13221 A5774 Gilson   1960  
986 13229 B4240/2 Whitehead   1959  
987 13230 B4240/3 Whitehead   1960  
988 13327 B4253 Čagin   1961  
989 13370 B4294 Grigorjan   1961  
990 13371 B4295 Sokolov   1962  
991 13373 B4296   Izbrannyje… 1961  
992 13378 B4298 Feibleman   1958  
993 13391 A5296/2 Radhakrishnan   1962  
994 13396 A5869/1 Mill   1962  
995 13397 A5869/2 Mill, J.S.   1962  
996 13405 B4305   Mifologičeskij slovar 1961  
997 13419 A5877 Avé-Lallemant   1959  
998 13421 A5879 Habbel   1959  
999 13423 A5880 Hoering   1961  
1000 13424 A5881 Sigl-Kiener   1960  
1001 13425 A5882 Teufel   1960  
1002 13426 A5883 Widmann   1961  
1003 13427 A5884 Reitzer   1960  
1004 13511 A5913/1 Lessing Werke b.r.  
1005 13512 A5913/2 Lessing Werke b.r.  
1006 13513 A5913/3 Lessing Werke b.r.  
1007 13514 A5913/4 Lessing Werke b.r.  
1008 13515 A5913/5 Lessing Werke b.r.  
1009 13516 B4339 Descartes   1924  
1010 13517 B4340 Lehmann   1943  
1011 13519 B4342 Kolbenheyer   1941  
1012 13530 B4348/1 Beard, Charles    1961  
1013 13531 B4348/2 Beard, Charles    1961  
1014 13550 B4352 Campanella   1934  
1015 13553 B4354/2 Dvořák   1889  
1016 13554 B4355/1 Cuvillier   1939  
1017 13560 B4359 Pythagoras   1923  
1018 13601 A5951 Fritzhand   1961  
1019 13615 B4378 Gajan   1962  
1020 13620 A5960 Hrabák   1962  
1021 13622 A5962 Kun   1962  
1022 13626 A5966 Rolland   1962  
1023 13627 A5967 Rozental   1962  
1024 13637 A5973 Kolman   1962  
1025 13640 A5976   Nemecká otázka a Československo 1962  
1026 13647 B4384/1   Zeichen und System der Sprache 1961  
1027 13648 B4384/2   Zeichen und System der Sprache 1962  
1028 13649 A5979   Kam kráčí lidstvo? 1962  
1029 13658 B4387 Timasheff, Nicholas S.   1957  
1030 13660 B4389 Bunge   1959  
1031 13712 B4406 Truchanovski   1962  
1032 13714 A5999 Šik   1962  
1033 13742 B4412   Novaja istorija Indii 1961  
1034 13789 A6043/1 Denis   1909  
1035 13790 A6043/2 Denis, A.   1909  
1036 13793 B4427 Kryštůfek   1906  
1037 13831 A6068 Boer   1901  
1038 13835 B4432/1 Leibniz   1960  
1039 13836 B4432/2 Leibniz   1960  
1040 13838 B4432/4 Leibniz   1960  
1041 13840 B4432/6 Leibniz   1961  
1042 13848 A1253/4 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1961  
1043 13849 A1253/6 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1963  
1044 13850 A1253/8 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1965  
1045 13851 A1253/9 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1966  
1046 13852 A1253/10 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1967  
1047 13853 A1253/15 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1972  
1048 13854 A1253/16 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1973  
1049 13855 A1253/17 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1974  
1050 13857 A1253/19 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1975  
1051 13858 A1253/20 Hegel Hegel Samtliche Werke 1949-1976  
1052 13861 A6070/2 Aristoteles   1951  
1053 13864 A6070/5 Aristoteles   1956  
1054 13867 A6070/8 Aristoteles   1961  
1055 13869 A6070/10 Aristoteles   1951  
1056 13870 A6070/11 Aristoteles   1956  
1057 13871 A6070/12 Aristoteles   1959  
1058 13872 A6070/13 Aristoteles   1957  
1059 13875 A6070/16 Aristoteles   1961  
1060 13876 A6071 Jaspers   1960  
1061 13878 A6073 Heidegger   1960  
1062 13916 B4031/2   Transactions of the 4. World Congress of Sociology 1959  
1063 13917 B4031/3   Transactions of the 4. World Congress of Sociology 1961  
1064 13934 A6095 Blanc   1848  
1065 13944 B1293/4/2   Marx-Studien b.r.  
1066 13947 A6100 Kautsky   b.r.  
1067 13956 A6104 Bauer   1907  
1068 13959 A6106 Bernstein   1910  
1069 14053 B3495/18/1959-60   The journal of aesthetics   časopisy
1070 14070 A3014/1960   Mind 1960 časopisy
1071 14075 B3510/1959   Science and society   časopisy
1072 14076 B3510/1960   Science and society   časopisy
1073 14104 B4493/1960   Archives de philosophie   časopisy
1074 14155 B4497/1961   Inquiry   časopisy
1075 14281 A6192 Tresmontant   1961  
1076 14284 A6194 Bendix   1962  
1077 14335 A6212   Filozofia i socjologia … 1962  
1078 14337 B4544 Lobkowicz   1961  
1079 14347 B4547/2 Cicero   1962  
1080 14377 B4562 Garotti   1959  
1081 14378 B4563 Assunto   1962  
1082 14425 A6263 Branžovský   1962  
1083 14428 A6264/1   Usnesení a dokumenty… b.r.  
1084 14595 A6309 France   1947  
1085 14602 B4607 Manero   1962  
1086 14655 A6313 Debussy   1962  
1087 14657 B4616 Labedz   1962  
1088 14659 B4618 Joja   1962  
1089 14660 B4619 Siegel   1960  
1090 14793 A6375 Martindale   1935  
1091 14794 A6374 Preghiera L´associazione giovanile b.r.  
1092 14795 A6376   The life of the church 1934  
1093 14810 B4641 Kostler   1927  
1094 14813 A6390 Merell   1942  
1095 14814 A6391 Donat   1923  
1096 14878 A6442 Mills   1958  
1097 14879 A6438/2 Hume   1963  
1098 14957 A6462/2 Noldin   1941  
1099 14995 A6484   Pět knih Mojžíšových  1935  
1100 15003 A6487 Wecter   1949  
1101 15172 B4734/1 Gomperz   1922  
1102 15192 A6598 Voisé   1962  
1103 15193 A6599 Borgosz   1962  
1104 15195 B4740   Controlne kategorie filozofii b.r.  
1105 15205 B4742/1-2 Ranke   1928  
1106 15206 B4742/3-4 Ranke   1928  
1107 15210 B4742/11-12 Ranke   1928  
1108 15212 B4742/15-16 Ranke   1928  
1109 15213 B4742/17-18 Ranke   1928  
1110 15214 B4742/19-20 Ranke   1928  
1111 15215 B4742/21-22 Ranke   1928  
1112 15216 B4742/23-24 Ranke   1928  
1113 15218 B4742/2 P. G. Ranke   1928  
1114 15219 B4742/3 P. G. Ranke   1928  
1115 15243 A6613 Voltaire   1930  
1116 15266 A6621/2 Durand   1925  
1117 15287 A6627 Wollstonecraftová   1904  
1118 15289 A6629 Troeltsch   1916  
1119 15300 A6635 Cole   1932  
1120 15301 B4770 Buber, Martin    1909  
1121 15326 B4777/2 Breysig, K.   1926  
1122 15327 B4777/3 Breysig, K.   1928  
1123 15328 A6645 Balmes   1948  
1124 15341 A6652 Hromádka   1939  
1125 15342 A6653   Les intellectuels dans la chrét b.r.  
1126 15366 A6665 Keyserling   1941  
1127 15378 A6670 Trine   1927  
1128 15380 A6671 Žilka   1941  
1129 15383 A6674 Jakobeus   1963  
1130 15443 A6702/1 Lassalle   b.r.  
1131 15444 A6702/2 Lassalle   b.r.  
1132 15445 A6702/3 Lassalle   b.r.  
1133 15466 B4823 Valli   b.r.  
1134 15518 A6746 Teofrast   1963  
1135 15549 B4837/9/1961-62   Philosophische Rundschau   časopisy
1136 15557 B4493/1961   Archives de philosophie   časopisy
1137 15562 B2488/52/1960-61   Kant-Studien   časopisy
1138 15570 A3014/1962   Mind 1962 časopisy
1139 15614 A6772/1 Kelles-Krauz   1962  
1140 15615 A6772/2 Kelles-Krauz   1962  
1141 15663 A6798/1 Vuillemin   1962  
1142 15684 A6816 Tresmontant   1961  
1143 15715 B1982/1961   Philosophy   časopisy
1144 15716 B1982/1962   Philosophy   časopisy
1145 15720 B2493/1960   Political science quarterly   časopisy
1146 15721 B2493/1958   Political science quarterly   časopisy
1147 15722 B2493/1959   Political science quarterly   časopisy
1148 15724 B2493/1961   Political science quarterly   časopisy
1149 15725 B2493/1962   Political science quarterly   časopisy
1150 15730 B4493/1959   Archives de philosophie   časopisy
1151 15741 B3495/17/1958-59   The journal of aesthetics   časopisy
1152 15766 B4497/1962   Inquiry   časopisy
1153 15770 B3510/1961   Science and society   časopisy
1154 15771 B3510/1962   Science and society   časopisy
1155 15780 B2486/1959/1   Esprit   časopisy
1156 15781 B2486/1961/3   Esprit   časopisy
1157 15782 A3014/1961   Mind 1961 časopisy
1158 15886 A6818 Cuénot   1962  
1159 15887 A6819 Wildiers   1960  
1160 15896 A6822 Kolman   1958  
1161 15898 A6824 Kolman   1961  
1162 15899 A6825 Kolman   1962  
1163 15909 A6832 Kopecký   1957  
1164 15928 A6846 Slejška   1956  
1165 15962 A6859 Úlehla   1963  
1166 15971 A6865 Kosík   1963  
1167 15982 A6875 Teilhard   1956  
1168 15983 A6876/1 Teilhard de Chardin   1958  
1169 15984 A6876/2 Teilhard de Chardin   1961  
1170 15985 A6877 Morin   1962  
1171 15986 A6878 Bachelard   1961  
1172 16049 A6904 Rubinštejn   1958  
1173 16074 A6917 Buchwald   1958  
1174 16075 A6918 Gogarten   1963